ขุมทรัพย์ กิจการ 12

ภาพรวม

  • ในบทนี้พูดถึงการข่มเหงที่เกิดขึ้นจากกษัตริย์เฮโรดจนยากอบต้องถูกฆ่าตาย แต่พระเจ้าก็ทรงช่วยเปโตรออกจากคุกอย่างอัศจรรย์
    และแล้วในที่สุดกษัตริย์เฮโรดนั้น ก็ต้องตายอย่างทุกข์ทรมาน

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# กษัตริย์​เฮโรด ​คือ ​เฮ​โร​ดอาก​ริป​ปา​ที่ ​1 ​เป็น​หลาน​ของ​กษัตริย์​เฮ​โรด​มหา​ราช ​(มธ. ​2) คนนี้เป็นคนละเฮโรดที่ตัดศรีษะยอห์นผู้ให้บัพติศมา กษัตริย์เฮโรดผู้นี้มี​แม่​เป็น​ชาวยิว​พ่อ​เป็น​ชาว​เอ​โดม เขาได้รับมอบหมายจากโรมให้ปกครองดูแลบริเวณปาเลสไตน์ในช่วงเวลานั้น เพื่อเอาใจพวกผู้ใหญ่ของยิว เขาได้สั่งประหารชีวิตยากอบน้องชายของยอห์น และจำคุกเปโตรเตรียมเอาไปลงโทษเป็นรายต่อไป

1.@ เพราะความชั่วร้ายของกษัตริย์เฮโรด ยากอบจึงถูกประหารชีวิต แต่พระเจ้าก็ทรงใช้เหตุการณ์นี้กลายเป็นพระพรยิ่งใหญ่
ทั้งที่ยากอบเป็น 1 ใน 3 อัครสาวกที่ได้เรียนรู้จากพระเยซูมากที่สุด ทำไมพระเจ้าปล่อยให้เขาถูกฆ่าตายคนแรกในบรรดาอัครสาวกทั้งหมด?
ก็เพราะ พระเยซูติวเข้มเขาเพื่อเหตุการณ์นี้ เขาสามารถเดินไปสู่ความตายอย่างกล้าหาญ และด้วยความตายของเขาจึงเป็นการวางแบบอย่างให้แก่ผู้เชื่อตลอดประวัติศาสตร์คริสตจักรตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ที่กล้ายืนหยัดเพื่อข่าวประเสริฐโดยไม่หวั่นกลัวแม้แต่ความตาย

2.# ขณะที่เปโตรถูกขังคุกเพื่อเตรียมนำไปลงโทษ มีทหาร 16 คน ควบคุมเขาไว้อย่างแน่นหนา ถึงขนาดเอา 2 คน ล่ามโซ่ติดกับเปโตรไว้เลย แต่ถึงกระนั้นก็ไม่อาจหยุดยั้งการช่วยกู้จากพระเจ้าที่มีต่อเปโตรได้
เปโตรออกจากคุกมาได้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีใครรู้ตัวด้วยซ้ำไป

2.@ การคุมขังที่แน่นหนา อาจเป็นปัญหาใหญ่สำหรับนักโทษที่คิดจะหลบหนี
แต่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสำหรับนักโทษที่พระเจ้าทรงช่วยให้หลุดพ้น

ปัญหาของเราวันนี้ แม้มันจะใหญ่โตแต่ก็ไม่เกินกำลังของพระเจ้า หนำซ้ำมันกลับทำให้เราและคนทั้งหลายได้เห็นฤทธานุภาพของพระเจ้า ผู้ทรงช่วยเราให้ผ่านพ้นปัญหานี้ไปได้อย่างมีชัยชนะ

3.# ที่บ้านแม่ของมาระโก พวกสาวกกำลังอธิษฐานด้วยความเชื่อขอพระเจ้าทรงช่วยเปโตรออกจากคุก แต่ปรากฏว่าเมื่อพระเจ้าทรงช่วยเปโตรแล้ว พวกเขากลับไม่เชื่อว่าเปโตรออกจากคุกแล้ว

3.@ บางครั้งเราคิดว่าเราเชื่อ เราพูดว่าเราเชื่อ แต่ความเชื่อไม่ได้วัดกันที่คำพูด หรือความคิด
ความเชื่อวัดที่ เราจะตอบสนองอย่างไรต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

4.# กษัตริย์เฮโรดฆ่ายากอบและหมายจะฆ่าเปโตรด้วย ปรากฏว่าพวกสาวกไม่ได้คิดแก้แค้นหรือพยายามลอบสังหารเขา
เพราะว่าไม่จำเป็น การแก้แค้นเป็นของพระเจ้า พระเจ้าทรงจัดการเขาเอง

4.@ หากใครทำร้ายเรา ไม่ว่าทำร้ายจิตใจหรือร่างกายของเราก็ตาม เราไม่จำเป็นต้องแก้แค้นเขา เพราะพระเจ้าผู้ทรงยุติธรรมจะเป็นผู้แก้แค้นเอง
ฮบ. 10:30 เพราะ​ว่า​เรา​รู้จัก​พระ​องค์​ผู้​ตรัส​ว่า “การ​แก้​แค้น​เป็น​ของ​เรา เรา​จะ​ตอบ​สนอง” …

คำคม

“ยากอบสูญเสียชีวิต แต่ได้รับพระพรยิ่งใหญ่”