ขุมทรัพย์ กิจการ 13

ภาพรวม

  • บทนี้กล่าวถึงการเริ่มต้นการเดินทางไปประกาศข่าวประเสริฐเที่ยวแรกของเปาโล ซึ่งชี้ให้เห็นว่ามีผู้คนมากมายหิวกระหายปรารถนาอยากจะรู้จักกับพระเจ้า

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# คริสตจักรที่อันทิโอกมีผู้นำคนสำคัญหลายคน เมื่อพระเจ้าประสงค์จะใช้ผู้นำดีที่สุด 2 คน บารนาบัสและเซาโล ออกไปเป็นพระพรแก่ที่อื่น พวกเขาไม่หวงไว้แต่กลับสนับสนุนและช่วยเหลืออย่างเต็มที่

1.@ คริสตจักรที่เจริญเติบโตในฝ่ายวิญญาณ คือ คริสตจักรที่ไม่ได้อยู๋เพื่อให้คริสตจักรของตนจำเริญขึ้น แต่อยู่เพื่อให้พระมหาบัญชาของพระเจ้าสำเร็จ อยู่เพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้า ไม่ใช่ขยายคริสตจักรของตน

เมื่อพระเจ้าประสงค์ที่จะใช้เรา เรายินดีที่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดในการรับใช้พระองค์หรือไม่
เวลาที่ดีที่สุด และช่วงอายุที่ดีที่สุด ถวายแด่พระเจ้า

2.# เปาโลเรียก เอลีมาส ผู้ที่พยา​ยาม​ทำ​ทาง​ตรง​ของ​พระ​เจ้า​ให้​เขว​ไป​ ว่าเป็น​ลูก​ของ​มาร​ร้าย เป็น​ศัตรู​ต่อ​บรร​ดา​ความ​ชอบ​ธรรม

2.@ ใครก็ตามที่พยายามบิดเบือนพระคำของพระเจ้า เขากำลังเดินในวิถีของมาร เพราะเป็นความพยายามขวางกั้นคนไม่ให้มาถึงแผ่นดินของพระเจ้า

ให้เราระมัดระวังในคำพูดและการสอนของเรา ที่จะไม่บิดเบือนความหมายของพระคำของพระเจ้า แต่พูดตรงตามพระคำของพระองค์

3.# ตั้งแต่ กจ. 13:13 เป็นต้นไป พระคัมภีร์ใช้คำว่า “เปา​โล​กับบารนาบัส” ทั้งที่ก่อนหน้านี้ใช้คำว่า “บารนาบัสกับเปาโล(เซาโล)”​ น่าจะเป็นเพราะว่าบารนาบัสเปิดโอกาสให้เปาโลขึ้นมาเป็นผู้นำทีมแทนตน ซึ่งบารนาบัสสมกับเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณอย่างแท้จริง ที่สนับสนุนคนรุ่นใหม่อย่างเปาโล
ตั้งแต่พาเปาโลไปหาพวกอัครทูตเพื่อให้พี่น้องคนอื่นยอมรับ (กจ. 9:27)
หลายปีต่อมา บาร​นา​บัส​ไป​ยังเมือง​ทาร์​ซัส เพื่อชวน​เปา​โล​มาร่วมรับใช้ที่อันทิโอก(กจ. 11:25)
แล้วบารนาบัสก็ฝึกฝนเปาโลในการรับใช้ต่างๆ รวมทั้งการนำของบริจาคไปให้แก่คริสตจักรที่เยรูซาเล็ม (กจ. 11:30)
ล่าสุดบารนาบัส ก็นำทีมออกประกาศข่าวประเสริฐโดยมีเปาโลร่วมทีมด้วย
บัดนี้ เขากลับยอมยกตำแหน่งผุ้นำทีมพันธกิจให้แก่เปาโล อย่างถ่อมใจ

3.@ การพัฒนาการรับใช้ที่แท้จริง ไม่ได้ดูว่าเรารับใช้ได้มากที่สุดแล้วหรือยัง
แต่ดูที่ว่าเราได้ส่งเสริมให้มีการเกิดผลสูงสุดในแผ่นดินของพระเจ้าแล้วหรือยัง

4.# ในการประกาศ ที่เมือง​อัน​ทิ​โอก​ใน​ปิสิ​เดีย(คนละเมือง กับอันทิโอกในซีเรีย ที่ส่งพวกเขามา) เปาโลได้ประกาศในธรรมศาลาของยิวเพื่อให้คนยิวและคนต่างชาติที่เข้าจารีตยิวได้ฟัง เปาโลไม่ได้ทำการอัศจรรย์ใดๆ เขาเพียงแต่ประกาศข่าวประเสริฐเรื่องของพระเยซูคริสต์ ซึ่งนั่นก็มากพอที่จะทำให้ในวันสะบาโตถัดมา คนทั้งเมืองทั้งยิวและไม่ใช่ยิวพากันไปที่ธรรมศาลาเพื่อมาฟังเปาโล จนพวกยิวอิจฉา
พวกเขาอาจคิดในใจว่า “อะไรกันพวกข้าอยู่ในเมืองนี้ตั้งนานมีไม่กี่คนสนใจอยากมาธรรมศาลาของยิว เจ้าหมอนี่เป็นใครมาพูดแค่ครั้งเดียวคนตามมาฟังทั้งเมืองเลย”
พวกยิวอิจฉาจึงใช้แผนสกปรก ให้ผู้อิทธิพลในเมืองที่พวกเขารู้จัก ขับไล่เปาโลและทีมออกไปจากเมืองเสีย

4.@ ข่าวประเสริฐเป็นฤทธิ์เดช มากกว่าฤทธิ์เดชใดๆที่เราได้รับ เพราะการอัศจรรย์ทั้งหลายเปลี่ยนแปลงได้เพียงทางกายภาพหรืออย่างมากก็อาจเปลี่ยนจิตใจคนได้
แต่ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์นั้น มีฤทธิ์เดชเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนได้ตลอดกาล

จงเปิดโอกาสให้คนทั้งหลายได้รับรู้ถึงฤทธิ์เดชแห่งข่าวประเสริฐด้วยการประกาศช่าวประเสริฐให้พวกเขาได้ยินเถิด

คำคม

“ เมื่อข่าวประเสริฐถูกประกาศออกไป
คนที่กำลังจะรอดจะได้พบกับฤทธิ์เดชของพระเจ้าเสมอ”