ขุมทรัพย์ กิจการ 17

ภาพรวม

  • ในบทนี้พูดถึงการประกาศของเปาโลที่เมืองเธสะโลนิกา เมืองเบโรอา และกรุงเอเธนส์ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าเมืองที่มีคนข่มเหงมาก ขณะเดียวกันเป็นเมืองที่มีคนเชื่อมากด้วย แต่ที่กรุงเอเธนส์ไม่มีการข่มเหงที่รุนแรงอย่างเมืองอื่น กลับมีผู้เชื่อเพียงเล็กน้อย

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# เมื่อเปาโลประกาศข่าวประเสริฐนั้น เนื้อหาสาระสำคัญของเขาไม่ใช่การสำแดงการอัศจรรย์ แต่เป็นการประกาศให้คนรู้ว่า พระเยซู ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขา(ข้อ 3)

1.@ หัวใจของการประกาศข่าวประเสริฐคือการบอกให้คนทั้งหลายรู้ว่า พระเยซูทรงช่วยเขาให้รอดพ้นผลของบาปและอำนาจของบาปได้ และพระเยซูเสด็จมาช่วยเขาแล้ว

เพื่อนๆ และ ญาติๆ ของเรา พวกเขารู้หรือยังว่า “พระเยซูช่วยเขาได้”

พระเยซูช่วยได้
https://www.youtube.com/watch?v=aMnKQM-Y1zc&list=PLaCGMfK5N21hwsjV1eYkcvA_BSTh-rXIx&index=4

2.# เมื่อเปาโลและทีม มาประกาศข่าวประเสริฐตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ปรากฏว่ามีคนเชื่อมากมายและมีการต่อต้านมากมายด้วย ตามเมืองต่างๆที่พวกเขาไป สืบเนื่องมาจากความอิจฉาของพวกยิว

2.@ เมื่อเราทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า จะเกิดผลดีมากมาย แต่ขณะเดียวกันจะมีคนที่ไม่พอใจ ไม่ชอบเรา ด้วยเสมอ
พระเจ้าทรงอนุญาตให้การข่มเหงเกิดขึ้น เพราะพระองค์มีแผนการที่ดีเลิศบางอย่างสำหรับแต่ละกรณี แต่ที่แน่ๆในทุกกรณีพระองค์เปิดโอกาสให้คนของพระเจ้าได้สะสมบำเหน็จในสวรรค์เพราะเหตุการทนทุกข์เพื่อพระคริสต์ในโลกนี้

3.# ยิว​ใน​เมือง​เบโรอา​มี​ใจ​ยอมรับ​มาก​กว่า​ยิว​ใน​เมือง​เธสะ​โล​นิ​กา สังเกตได้จากการที่พวก​เขา​รับ​ฟัง​ด้วย​ความ​อยากรู้​ แล้วก็ไม่ได้เชื่อทันที แต่​ค้น​ดู​พระ​คัม​ภีร์​ทุก​วัน เพื่อจะ​รู้​ว่าสิ่งที่ได้ยินนั้น​จริง​ตามพระคำของพระเจ้าหรือ​ไม่

3.@ เมื่อเรารับฟังสิ่งใดก็ตาม สิ่งที่ควรทำคือ นำสิ่งนั้นไปตรวจสอบว่าสอดคล้องและถูกต้องตามพระวจนะของพระเจ้าหรือไม่
ถ้าไม่จริง ก็ทิ้งไปเสีย
ถ้าจริง จงยึดไว้ให้มั่น

4.# เมื่อเปาโลถูกข่มเหงจนทนไม่ไหวอีกต่อไป สิ่งที่เขาทำ ไม่ใช่การตอบโต้ให้สาสม แต่เป็นการหนีไปอีกเมืองหนึ่งแทน

4.@ เมื่อเรารับใช้พระเจ้า แล้วถูกเอาเปรียบ ถูกทำร้าย ถูกใส่ร้ายป้ายสี หรืออื่นๆ อย่าให้เราตอบโต้เขา
แต่จงใช้วิธีที่พระเยซูแนะนำ ใน มธ. 10:16 “นี่​แน่ะ เรา​ใช้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไป​ดุจ​แกะ​อยู่​ท่าม​กลาง​พวก​หมา​ป่า เพราะ​ฉะนั้น​จง​เฉลียว​ฉลาด​เหมือน​งู และ​ไม่​มี​พิษ​มี​ภัย​เหมือน​นก​พิราบ”
คือ ไม่ตอบโต้กลับ แต่ก็ไม่ซื่อจนเซ่อปล่อยให้เขาทำอยู่นั่น ควรหาทางหลีกเลี่ยงมากที่สุดเท่าที่ สถานะของเราพอที่จะทำได้ โดยไม่ทำร้ายเขากลับ

5.# ที่กรุงเอเธนส์ เมืองแห่งนักปรัชญา เปาโลถูกดูถูกว่า “คน​เก็บ​เศษเดนความ​รู้​เล็กๆ น้อยๆ นี้​กำ​ลัง​จะ​พูด​เรื่อง​อะไร”
แต่ถึงกระนั้น เปาโลก็ยังคงประกาศต่อไป

5.@ อย่ายอมให้การดูถูก ดูแคลน หรือการเหยียดหยาม มาหยุดเรา ไม่ให้พูดของของพระเยซู
จงพูดต่อไป

6.# ที่กรุงเอเธนส์ เปาโลพบแท่นบูชาอันหนึ่ง มี​คำ​จา​รึก​ว่า ‘แด่​พระ​เจ้า​ที่​ไม่​รู้​จัก’ ชี้ให้เห็นว่า ลึกๆในใจของมนุษย์รู้ว่า มีพระเจ้าใหญ่ยิ่งสูงสุด แต่เป็นใครก็ไม่รู้ รู้แต่ว่า น่าจะมีแน่ๆ

6.@ เพื่อนๆและญาติๆของเรา จำนวนมากมาย ลึกๆในจิตใจของพวกเขา รู้ว่ามีพระเจ้าใหญ่ยิ่งสูงสุด ที่พวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับการพิพากษาหลังจากความตาย
แต่พวกเขาไม่รู้จักและมันน่าสะพรึงกลัวเกินกว่าจะคิดถึงมัน
ดังนั้นวิธีที่จะช่วยพวกเขาได้คือ ลืมมันไปซะ อย่าไปคิดถึงมัน หรือพยายามคิดว่ามันไม่มีจริงหรอก แล้วยุ่งวุ่นวายกับสิ่งสารพันในโลกนี้ เพื่อจะได้ไม่ต้องคิดถึงมัน

แต่เรารู้ความจริง และเรารู้จักข่าวประเสริฐ เรารู้ว่า โดยการเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ พวกเขาจะรอดพ้นการพิพากษาหลังความตายได้
“เราจะบอกเขาดีไหม?”

7.# การประกาศของเปาโล ในกรุงเอเธนส์ดูเหมืนจะไม่เกิดผลอย่างมากมายเหมือนที่อื่น
แต่ก็มี​บาง​คน​เชื่อ เช่น ​ดิ​โอ​นิ​สิ​อัส​สมา​ชิก​สภา​อา​เร​โอ​ปา​กัส กับ​ ​ดา​มา​ริส และ​คน​อื่นๆ อีก​จำ​นวน​หนึ่ง
งานประกาศที่นี่ดูเหมือนไม่เกิดผลในมุมมองของมนุษย์ แต่เกิดผลสำคัญในการขยายแผ่นดินของพระเจ้า
ดิ​โอ​นิ​สิอัส ​เชื่อ​กัน​ว่า​ เขาเป็นผู้ปกครองคริสตจักร(ศิษยาภิบาล)​คน​แรก​​ของ​คริสตจักร​กรุง​เอเธนส์
ดา​มาริส ​ เธอน่า​เป็น​คน​ต่างชาติ​ที่​มี​การศึกษา​ดี​ เป็น​คน​ที่​เกรง​กลัว​พระ​เจ้า​ที่ไปฟังคำ​สอน​ของ​เปาโล​ที่​ธรรม​ศาลา ​(ข้อ 17) ซึ่งเธอน่าจะกลายเป็นสาวกคนสำคัญที่กรุงเอเธนส์ในช่วงเวลาต่อมา ลูกาจึงบันทึกชื่อนางไว้ในพระธรรมกิจการนี้

7.@ วันนี้เมื่อเรารับใช้พระเจ้า ดูเผินๆตามสายตาของมนุษย์ อาจจะดูเหมือนงานไม่ค่อยเกิดผล ขอให้เราสัตย์ซื่อต่อไป เพราะพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อ จะทรงกระทำให้งานเล็กน้อยของเรานี้ เกิดผลกระทบอันยิ่งใหญ่เองในอนาคต

คำคม

“บำเหน็จอันยิ่งใหญ่เตรียมเอาไว้ สำหรับผู้ทนทุกข์เพื่อพระคริสต์”