ขุมทรัพย์ กิจการ 18

ภาพรวม

  • ในบทนี้กล่าวถึงการรับใช้พระเจ้าของเปาโลที่เมืองโครินธ์ซึ่งเปาโลอยู่ที่นั่นสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้านานถึง 18 เดือน จึงทำให้คริสตจักรที่นั่นเติบโตเป็นอย่างมาก แล้วระหว่างทางที่เปาโลกลับไปที่เมืองอันทิโอก ได้เป็นเหตุทำให้ อปอลโล ได้พบกับผู้ที่พัฒนาชีวิตฝ่ายวิญญาณของเขา

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# เมื่อออกจากกรุงเอเธนส์แล้ว เปาโลก็ไปยังเมืองโครินธ์ ที่นั่นเปาโลพบกับอาควิลลาและปริสสิลลา แล้วพักอยู่กับพวกเขา แล้วทำงานเย็บเต็นท์ไปด้วย ประกาศข่าวประเสริฐไปด้วย
จนกระทั่ง สิลาสและทิโมธีตามมาสมทบพร้อมกับนำเงินการรับใช้มา เปาโลก็เลิกเย็บเต็นท์ แล้วทุ่มเทในการประกาศเพียงอย่างเดียว(ข้อ 5)

1.@ ผู้รับใช้ที่ทำงานรับใช้ไปด้วย ประกอบอาชีพบางอย่างไปด้วยเพื่อให้เลี้ยงชีพแบบพออยู่ได้ สามารถทำได้
แต่เมื่อสังเกตจากชีวิตของเปาโล เขาก็เลิกประกอบอาชีพทันที เมื่อมีเงินสนับสนุนในการรับใช้ แล้วทุ่มเทชีวิตทั้งหมดเพื่อแก่การรับใช้พระเจ้า

ดังนั้น ผู้รับใช้พระเจ้าไม่จำเป็นต้องประกอบอาชีพจนร่ำรวยก่อนแล้วค่อยมาทุ่มทั้งหมดในการรับใช้พระเจ้า แค่เพียงพอสำหรับการรับใช้พระเจ้านั่นก็น่าจะพอแล้ว

2.# พระเจ้า​ตรัส​กับ​เปา​โล​ว่า “อย่า​กลัว​เลย แต่​จง​กล่าว​ต่อ​ไป อย่า​นิ่ง​เสีย เพราะ​ว่า​เรา​อยู่​กับ​เจ้า​และ​จะ​ไม่​มี​ใคร​ต่อ​สู้​ทำ​ร้าย​เจ้า เพราะ​ว่า​มี​คน​จำ​นวน​มาก​ใน​นคร​นี้​ที่​เป็น​ประ​ชา​กร​ของ​เรา”

พระวิญญาณบริสุทธิ์นำเปาโลมาประกาศที่เมืองโครินธ์ แต่เปาโลก็ยังพบการต่อต้านอย่างมากในเมืองนี้
ถึงกระนั้นพระเจ้าก็บอกให้เปาโลประกาศต่อไป อย่าหยุด เพราะมีคนของพระเจ้าที่อยู่ที่นี่ที่จำเป็นต้องได้ยินข่าวประเสริฐ และพระเจ้าจะสถิตกับเปาโล ไม่มีใครที่จะต่อสู้หรือทำร้ายเปาโลได้

2.@ เมื่อพระเจ้าทรงนำเราให้เข้าสู่การรับใช้พระเจ้าใดๆ ถึงแม้จะมีอุปสรรคและการขัดขวางมากมาย จงสัตย์ซื่อทำต่อไป อย่าหยุด เพราะพระเจ้าเองจะเป็นผู้ประทานความสำเร็จให้แก่เรา มากมายจนเราคิดไม่ถึง

ในเวลาต่อมา คริสตจักรโครินธ์กลายเป็นคริสตจักรขนาดใหญ่และผู้เชื่อเต็มไปด้วยของประทานมากมาย

3.# เมื่อเปาโลออกจากเมืองโครินธ์ เพื่อกลับไปยังอันทิโอก ปริส​สิล​ลา​กับ​อาค​วิล​ลาได้ขอตามไปด้วย
ปรากฏว่าระหว่างทาง เมื่อผ่านเมืองเอเฟซัส เปาโลกลับให้เขาทั้งสองอยู่ต่อที่เมืองเอเฟซัส
โถ…พวกเขาอุตส่าห์ตามออกจากเมืองมา แล้วทำไมไม่พวกเขาไปต่อด้วยกัน

แต่เหตุการณ์ต่อมา ทำให้เราเห็นการจัดเตรียมของพระเจ้า คือ อปอลโล ผู้ชำนาญในพระคัมภีร์ มาที่เมืองเอเฟซัส เขาสอนอย่างถูกต้อง แต่ยังไม่รู้เรื่องข่าวประเสริฐอย่างแท้จริง ปริส​สิล​ลา​กับ​อาค​วิล​ลาจึงรับอปอลโลมาสอนให้รู้ทรงของพระเจ้าให้ถูกต้องยิ่งขึ้น
หลังจากนั้น อปอลโลเป็นผู้นำคนสำคัญของผู้เชื่อ ในเวลาต่อมา

3.@ เมื่อเราตั้งใจที่จะรับใช้พระเจ้าอย่างจริงใจ แต่พระเจ้าทรงนำให้เราพบกับเหตุการณ์ ที่ผิดแผน หรือเราไม่ได้คาดหมายมาก่อน แสดงว่า อีกไม่นานพระองค์กำลังจะใช้เราให้เป็นพระพรในแผนการของพระองค์
ดังนั้นให้เรายังคงสัตย์ซื่อในการรับใช้พระเจ้าในที่นั่น หรือในสถานการณ์นั้นต่อไป จนถึงเวลาของพระองค์

คำคม

“ เพราะพระเจ้าอยู่ฝ่ายเรา จะไม่มีใครต่อสู้เราได้
ดังนั้นจงเลือกอยู่ฝ่ายพระเจ้าเข้าไว้