ขุมทรัพย์ กิจการ 20

ภาพรวม

  • ในบทนี้พูดถึงการเดินกลับจากการเดินทางไปประกาศข่าวประเสริฐของเปาโล ซึ่งผ่านเมืองต่างๆ และได้สั่งเสียแก่ผู้นำคริสตจักรเอเฟซัส ณ เมือง​มิ​เล​ทัส

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# หลังจากที่เปาโล แวะเยี่ยมเยียนคริสตจักรในในเมืองต่างๆของแคว้นมาซิโดเนีย แล้ว ก็มาประกาศที่ประเทศกรีก(เมืองหลวงคือกรุงเอเธนส์) จากนั้นเปาโลก็ตั้งใจ นั่งเรือแบบยาวๆคือ แวะแค่เมืองเอเฟซัสจุดเดียว แล้วกลับไปยังแคว้นซีเรีย
แต่ปรากฏว่า พวก​ยิว​ได้​วาง​แผน​ทำ​ร้ายเปาโล เปาโลจึงเดินทางย้อนกลับไปทางที่มานั้น คือทางแคว้นมาซิโดเนีย ทำให้เขาได้แวะเยี่ยมคริสตจักรต่างๆอีกครั้งหนึ่ง
การแวะเยี่ยมนี้เป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะหลังจากที่กลับไปกรุงเยรูซาเล็มในครั้งนี้ เปาโลจะถูกจับแล้วส่งตัวไปถูกขังคุกที่กรุงโรมเลย

1.@ แผนการชั่วร้ายของคนชั่วร้าย พระเจ้าทรงสามารถใช้เป็นเครื่องมือทำให้แผนการแห่งพระพรของพระเจ้าสำเร็จได้

วันนี้ หากเรากำลังถูกคนชั่วร้าย วางแผนทำร้ายเรา ให้เราพึ่งพาพระเจ้า และรับฟังสัญญาณจากพระองค์ ผ่านพระคำของพระองค์ แล้วเราจะเห็นว่า ในทีสุดแล้วพระเจ้าจะทรงทำให้แผนการร้ายนั้น กลับกลายเป็นพระพรสำหรับเรา

2.# ที่เมืองโตรอัส เมื่อยุทิกัสเผลอหลับขณะฟังเปาโลเทศนา จึงตกลงมาจากหน้าต่างชั้น3 เสียชีวิต
เปาโลจึงมากอดเขาไว้ แล้วพูดว่า “อย่า​ตกใจ​ไป​เลย เพราะ​ว่า​ชีวิต​ยัง​อยู่​ใน​ตัว​เขา” ต่อมาเขาก็กลับมีชีวิตอีกครั้ง
ดูเหมือนเปาโลไม่ได้อธิษฐาน ให้เขาฟื้นขึ้นมาจากความตาย แต่เปาโลฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่า พระองค์จะต้องการให้เขาทำอะไรในเรื่องนี้
เขาจึงบอกให้ทุกคนรู้ว่า ยุทิกัส จะกลับมีชีวิตอีก แล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ

2.@ เมื่อเหตุการณ์วิกฤตเกิดขึ้น สิ่งที่สำคัญมากที่เราควรทำ ไม่ใช่พยายามแก้ไขปัญหานั้น แต่เป็นการถามพระเจ้าว่า เราควรจะทำอย่างไรในเหตุการณ์นี้
แล้วพระองค์จะทรงสอนเรา ผ่านการตรัสของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในใจของเรา รวมทั้งพระองค์จะทรงทำให้เราระลึกถึงคำสั่งของพระเจ้าในพระคำของพระองค์ขึ้นมาได้
จงเชื่อฟัง ทำตาม แล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปได้อย่างสง่างาม

3.# เปาโลต้อง​การ​รีบ​ไป​ให้​ถึง​กรุง​เย​รู​ซา​เล็ม​ให้​ทัน​วัน​เพ็น​เท​คอสต์ ไม่น่าจะเพื่อไปร่วมพิธีต่างๆของงานเทศกาล แต่น่าจะเพราะว่าจะได้ถือโอกาสประกาศข่าวประเสริฐกับคนเป็นจำนวนมากที่มาร่วมในงานเทศกาลนั้น
ถ้าสังเกตงานรับใช้ของเปาโลจะพบว่า เขาให้ความสำคัญแก่บางอย่างมากกว่าพิธีกรรมของเทศกาลต่างๆ นั่นก็คือ เขาทุ่มเททั้งชีวิตที่มีเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์

3.@ วันนี้ อะไรเป็นแรงบันดาลใจของเรา ในการทุ่มเททำสิ่งต่างๆ?

แรงบันดาลใจที่เรามีนั้น สอดคล้องกับหัวใจของพระเจ้าหรือไม่?

4.# เปาโลได้อธิบายถึงลักษณะของการรับใช้พระเจ้า ว่า ต้อง
– รับใช้ด้วย​ความ​ถ่อม​ใจ​และ​ด้วย​น้ำ​ตา
– ​ทำทุกอย่างที่​เป็น​คุณ​ประ​โยชน์​ต่อ​ลูกแกะ
– ฉวยโอกาสประ​กาศ​​และ​สั่ง​สอนในทุกที่ที่มีโอกาส​ ทั้ง​ใน​ที่​ชุม​นุม​ชน​และ​ตาม​บ้าน​เรือน
– เป็น​พยาน​กับทุกคนที่มีโอกาส ​เรื่อง​การ​กลับ​ใจ​มา​หา​พระ​เจ้า​และ​เรื่อง​ความ​เชื่อ​ใน​พระ​เยซู​
– รับใช้โดยไม่​ได้​ถือ​ว่า​ชีวิต​ของ​ตนเอง​เป็น​สิ่ง​มี​ค่า​สำ​หรับ​ตัว​เอง ขอ​แต่​เพียง​ให้​​ได้​ทำ​หน้า​ที่​ของ​ตน​และ​ทำ​พันธ​กิจ​ที่​ได้​รับ​จาก​พระ​เยซู​ให้​สำ​เร็จ นั่นก็เพียงพอแล้ว
– รู้ว่าภารกิจที่แท้ของผู้รับใช้ คือ​การ​เป็น​พยาน​ถึง​ข่าว​ประ​เสริฐ​ที่​สำ​แดง​พระ​คุณ​ของ​พระ​เจ้า
– ไม่​​หยุดหรือละเลยใน​การ​กล่าว​เรื่อง​พระ​ดำริ​ทั้ง​สิ้น​ของ​พระเจ้า​ให้​ลูกแกะฟัง
– ​เฝ้า​ระวัง​ทั้ง​ตัว​เอง​และ​ลูก​แกะ​ซึ่ง​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์​ทรง​ตั้ง​ให้​ดูแล
– ​สั่ง​สอน​เตือน​สติ​ลูกแกะทุกคน ด้วยใจรัก ​ด้วย​น้ำ​ตา ไม่หยุด​หย่อน
– ไม่โลภ​เงิน​หรือ​ทอง​ รับใช้โดยไม่คำนึงถึงเงินทอง หรือสิ่งของกำนัลใดๆ
– เป็น​แบบ​อย่าง​ให้​ลูกแกะใน​ทุก​เรื่อง
– ช่วย​พวก​ที่​มี​กำ​ลัง​น้อย ให้มีกำลังขึ้น

4.@ เราควรเรียนรู้ และฝึกฝนตนเอง ที่จะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า

5.# การยึดมั่นใน​คำ​แห่ง​พระ​คุณ​ของ​พระ​เจ้า(ข่าวประเสริฐ) ​สามา​รถ​ก่อ​สร้าง​เรา​ขึ้น​ได้​และ​ทำให้เรา​มี​มร​ดก​ด้วย​กัน​กับ​บรร​ดา​ธรรม​มิก​ชน

5.@ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม จงยึดความจริงแห่งข่าวประเสริฐไว้ให้มั่นด้วยความเชื่อตลอดชีวิตของเรา

6.# การ​ให้​เป็น​เหตุ​ให้​มี​ความ​สุข​ยิ่ง​กว่า​การ​รับ

6.@ อยากมีความสุขมากขึ้น ไม่ใช่แสวงหาเพื่อจะได้รับมากขึ้น
แต่จงแสวงหาโอกาสที่จะให้มากขึ้น

คำคม

การ​ให้​เป็น​เหตุ​ให้​มี​ความ​สุข​ยิ่ง​กว่า​การ​รับ