ขุมทรัพย์ กิจการ 21

ภาพรวม

  • ในบทนี้พูดถึงการเดินทางของเปาโลไปยังกรุงเยรูซาเล็ม และที่นั่นเขาได้ถูกพวกยิวรุมทำร้ายแต่นายพันทหารโรมได้พาทหารมาช่วยชีวิตเขาไว้

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ระหว่างเดินทางไปกรุงเยรูซาเล็ม เปาโลได้รับการแจ้งเตือนผ่านพี่น้องที่ได้รับการสำแดงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่า เปาโลจะถูกจับกุมที่นั่น
เปาโลก็เชื่อว่าเป็นความจริง ถึงกระนั้นเขาก็ยังเต็มใจไปยังกรุงเยรูซาเล็ม ตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์

1.@ ในการเชื่อฟังพระเจ้า ไม่จำเป็นว่าจะได้รับผลลัพท์ออกมาดีหรือถูกใจเราเสมอไป บ่อยครั้งได้ผลลัพท์ตรงกันข้ามด้วยซ้ำไป
แต่ในที่สุดแล้ว การเชื่อฟังนั้น จะนำผลดีใหญ่ยิ่งและพระพรยิ่งใหญ่มาสู่ชีวิตของเราและผู้คนมากมาย

2.# ที่เยรูซาเล็ม ยากอบให้คำแนะนำให้เปาโลทำบางอย่างเพื่อจะไม่ได้ต้องถูกพวกยิวจับ แต่ปรากฏว่าเพราะการที่เปาโลทำตามยากอบ กลับเป็นบันไดนำไปสู่การถูกพวกยิวจับ

2.@ วิธีการของมนุษย์เพื่อจะแก้ปัญหา หลายครั้งไม่ได้แก้ปัญหาแค่กลับนำไปสู่ปัญหาที่ใหญ่กว่า

แต่การแก้ปัญหาโดยวิธีของพระเจ้า จะทำให้เราพบทางออกที่แท้จริงของปัญหานั้นๆ

3.# เปาโลถูกพวกยิวรุมประชาทัณฑ์ ถูกรุมทุบตีใกล้พระวิหาร จนกระทั่งนายพันกับพวกทหารมาห้ามปรามแล้วพยายามนำตัวเปาโลเข้าไปในกรมทหารเพื่อให้ปลอดภัย
เปาโลพูดกับนายพัน ขณะที่เลือดอาบ(น่าจะหัวแตกด้วย) ว่า อย่าเพิ่งเอาเขาเข้าไปในกรมทหาร แต่ขอให้เขาพูดกับประชาชนก่อน

3.@ ทั้งที่กำลังตกอยู่ในอันตราย เสี่ยงต่อชีวิตเปาโลกลับไม่สนใจ ทั้งที่พวกยิวเหล่านั้นเพิ่งรุมทำร้ายเปาโลและกำลังพยายามทำร้ายอีกให้ถึงตาย
แต่เปาโลกลับรักพวกเขาและพยายามประกาศข่าวประเสริฐแห่งความรอดให้แก่พวกเขา

เปาโล มองข้ามความปลอดภัยของตนเอง และความเจ็บช้ำที่ตนเองได้รับ แล้วมุ่งที่จะประกาศข่าวประเสริฐแก่พวกยิว
วันนี้ ขอให้ก้าวข้ามความหวาดกลัว ความอาย หรือความเจ็บช้ำต่างๆที่เรากำลังประสบอยู่ แล้วเริ่มต้นประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์แก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงนำพวกเขาเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรา

คำคม

“ ผู้เต็มใจตายเพื่อพระเยซู ย่อมเต็มใจเชื่อฟังพระองค์ขณะที่เขามีชีวิตอยู่ ”