ขุมทรัพย์ กิจการ 22

ภาพรวม

  • ในบทนี้พูดถึงการที่เปาโลประกาศเรื่องของพระเยซูคริสต์แก่พวกยิวที่พยายามจะฆ่าเขา และพูดถึงการที่เปาโลถูกเฆี่ยนจากทหารโรม อันเป็นสะพานในการนำไปสู่การแก้คดีของเปาโลในบทที่จะตามมาต่อๆมา

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# เปาโลประกาศเป็นพยานแก่พวกยิวที่พยายามฆ่าเขา ไม่ใช่เพื่อพวกเขาจะเลิกคิดฆ่าเปาโล แต่เพราะรักพวกเขา อยากให้พวกเขาได้รับความรอดทางพระเยซูคริสต์
สังเกตได้จากเนื้อหาที่เปาโลพูด
ถ้าเขาพูดเพียงว่า ตนเองเป็นยิว เป็นศิษย์กามาลิเอล เคยได้รับการยอมรับจากมหาปุโรหิตให้จับพวกคริสเตียน เล่าแค่ครึ่งเดียวก็พอ พวกยิวคงไม่คิดฆ่าเขาแน่
แต่เพราะเปาโลรักพวกเขา จนมองข้ามความเกลียดชังของพวกเขาและอันตรายที่กำลังเกิดกับตนเอง เปาโลจึงกล่าวต่อไปเพื่อเป็นพยานเรื่องข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ จนพวกยิวโมโหและพยายามจะฆ่าเปาโลอีกครั้ง

1.@ แรงบันดาลใจในการประกาศข่าวประเสริฐ ที่ สำคัญที่สุด คือ ความรัก
เพราะรักพระเยซู จึงอยากช่วยคนที่พระองค์ทรงรักให้ได้รับความรอด
เพราะรักผู้คน จึงอยากบอกเรื่องของพระเยซู ให้แก่พวกเขา

วันนี้ ความรักของเราที่มีต่อพระเยซูและที่มีต่อผู้คน มีมากพอที่จะผลักดันเรา ให้ก้าวข้ามความกลัว ความอาย แล้วลงมือบอกเรื่องความรอดในพระเยซูให้แก่คนทั้งหลายที่เราพบเจอแล้วหรือยัง?

2.# หลังจากนายพันสั่งให้นำเปาโลเข้ามาในกรมทหาร เพื่อช่วยเปาโลจากการถูกรุมประชาทัณฑ์โดยพวกยิวแล้ว
เนื่องจาก นายพันคงไม่เข้าใจภาษาที่เปาโลพูดกับพวกยิว จึงสั่งให้สอบสวนเปาโลโดยการเฆี่ยน เพื่อจะได้รู้ว่า พวก​ยิวร้อง​ปรัก​ปรำ​เปาโลเรื่องอะไร

การเฆี่ยนของ​พวก​โรมัน​ จะ​ใช้​แส้​ที่​ทำ​ขึ้นจากสาย​หนัง​หลายๆ​เส้น​ ที่​ปลาย​หนัง​แต่​ละ​เส้น​จะ​ติด​เศษ​กระดูก​​เอาไว้ ​เมื่อแส้ปะทะผิวของนักโทษเศษกระดูกจะแทงเข้าไปในเนื้อนักโทษ แล้วเมื่อแส้ถูกตวัดกลับเนื้อของนักโทษก็จะหลุดติดออกมา

กฎ​มาย​โรมันมี​ให้​สิทธิ​พิเศษ​แก่​ผู้​ที่​ถือ​สัญชาติ​โรมัน ไว้ว่า ​ห้าม​การ​ลงโทษ​อย่าง​ทารุณ ​เช่น ​การ​ตรึง​กางเขน​หรือ​การเฆี่ยนอย่าง​รุนแรง ​และก่อนการ​ตัดสิน​ลงโทษ​จะต้อง​มี​การ​สอบ​สวน​เสียก่อนเสมอ

เมื่อเปาโลบอกว่า เป็นคนสัญชาติโรม พวกเขาจึงตกใจมากเพราะได้ล่ามโซ่มัดเปาโล เตรียมที่จะเฆี่ยน

2.@ การทนทุกข์ยากลำบาก หรือ ถูกใส่ร้าย หรือ ถูกเอาเปรียบ เพราะเหตุเชื่อฟังพระเจ้าเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่
จงภาคภูมิใจ เมื่อต้องเผชิญกับมัน

3.# เปาโล บอกนายพันว่า เปาโล​เป็น​คน​สัญ​ชาติ​โรมัน​โดย​กำ​เนิด
เปาโลเป็นคนยิว นั่นคือ พ่อและแม่ของเปาโลเป็นยิว แต่พ่อของเปาโลน่าจะเป็นยิวที่ได้สัญชาติโรม เขาจึงเป็นคนสัญชาติโรมโดยกำเนิด
พ่อของเปาโลคงจะเคยทำคุณงามความดีอะไรบางอย่างแก่โรม จึงได้รับมอบสัญชาติโรมให้
เปาโลเคยบอกว่า ตนเป็นสัญชาติโรม ก่อนหน้านี้ครั้งหนึ่งที่ เมืองฟิลิปปี ใน กจ. 16:37-39
เพราะเปาโลเป็นคนสัญชาติโรมนี่เอง ทำให้เปาโลถูกปฏิบัติแตกต่างจากนักโทษคนอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการแก้คดีที่กำลังจะเกิดขึ้นในบทต่อๆมา

3.@ พระเจ้าทรงมีแผนการสำหรับชีวิตของเรา และพระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว
ด้วยเหตุนี้ เราจึงเกิดมาเป็นลูกของพ่อและแม่ของเรา เพราะพระเจ้ามีวัตถุประสงค์พิเศษบางอย่าง
ดังนั้น ไม่ว่าเราเกิดมาในสภาพครอบครัวแบบใด ในสถานะแบบใด จงรู้เถิดว่า พระเจ้าทรงมีแผนการพิเศษที่ดีเลิศสำหรับเรา ที่เราได้เกิดมาในลักษณะเช่นนั้น

คำคม

“การทนทุกข์เพื่อพระคริสต์ เป็นเกียรติและศักดิ์ศรี
ซึ่งเราจะสามารถสะสมได้เฉพาะช่วงเวลาที่เรายังอยู่ในโลกนี้เท่านั้น”