ขุมทรัพย์ กิจการ 24

ภาพรวม

  • บทนี้กล่าวถึงการกล่าวหาเปาโลโดยพวกผู้ใหญ่ของยิว และการแก้ข้อกล่าวหาของเปาโลต่อหน้าฟีลิกซ์ ผู้ว่าราชการเมืองซีซารียา

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# เปาโลถูกเทอร์ทูลัสและพวกผู้ใหญ่ของยิว ใส่ร้ายป้ายสี เพื่อต้องการให้เปาโลถูกลงโทษ

1.@ ในการรับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ การที่คนที่จะไม่ชอบ หรือแม้กระทั่งใส่ร้ายป้ายสีเรา เป็นเรื่องธรรมดา ไม่น่าประหลาดใจ
แต่จงภาคภูมิใจที่ถูกใส่ร้ายเหตุเพราะความสัตย์ซื่อของเราที่มีต่อพระเจ้า

2.# ถ้าเราสังเกตคำแก้คดีของเปาโล ต่อหน้าฟิลิกซ์ ให้ดีๆ จะพบว่า เขาพยายามแก้คดี ไม่ใช่เพื่อให้หลุดพ้นการลงโทษ เพราะเขาไม่ได้อ้างสิทธิพิเศษใดๆของการเป็นคนสัญชาติโรมเลย
แต่การแก้คดีของเขานั้น กลับเต็มไปด้วยการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์
เพราะสำหรับเขาการหลุดพ้นคดี ไม่สำคัญเท่ากับการได้ประกาศข่าวประเสริฐเรื่องความรอดให้คนที่ไม่น่าจะมีโอกาสได้ยิน(อย่างเช่นฟีนิกซ์และพวกของเขา) ให้ได้ยิน

2.@ สำหรับผู้รับใช้ที่แท้จริง การที่เราได้รับอะไรหรือสูญเสียอะไร ในเหตุการณ์นี้ ไม่สำคัญเท่ากับว่า พระเจ้าจะได้รับเกียรติอย่างไรในเหตุการณ์นี้

3.# ฟีลิกซ์มีโอกาสสนทนากับเปาโลถึง 2 ปี คงจะได้ยินข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์นับครั้งไม่ถ้วน น่าเสียดายที่เขาเป็นเพียงแต่ผู้ได้ยินเท่านั้น แต่ไม่ได้เปิดใจต้อนรับเชื่อข่าวแสนประเสริฐนั้น เขาจึงไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า

ถ้าในเวลาต่อมาเขายังไม่ต้อนรับเชื่อพระเยซูคริสต์ (ไม่มีข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในเรื่องนี้)
เขาจะเป็น ผู้ที่เกือบจะเข้าสวรรค์ได้แล้ว แต่กลับต้องไปนรก

3.@ การได้ยินพระคำของพระเจ้า กับ การได้ยินแล้วเชื่อและกระทำตามพระคำของพระเจ้า ผลรับที่ออกมาแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ดัง สวรรค์กับนรก

วันนี้เมื่อเราได้ยินพระคำของพระเจ้า อย่าพอใจเพียงแค่ได้ยิน แต่จงเป็นผู้เชื่อและประพฤติตามพระคำนั้นด้วย

คำคม

“ ผู้ที่มีหัวใจรับใช้พระเจ้า ไม่ว่าจะตกอยู้ในสภาวะแบบไหน
เขาก็ยังรับใช้พระเจ้าอยู่ดี ”