ขุมทรัพย์ กิจการ 25

ภาพรวม

  • ในบทนี้กล่าวถึงการที่เปาโลถวายกีฏาต่อซีซาร์ จนเป็นเหตุให้เขาได้มีโอกาสเป็นพยานชีวิตต่อหน้ากษัตริย์อากริปปาและเหล่าคนสำคัญในเมืองซีซารียา

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# เมื่อเฟสทัสมาเป็นผู้ราชการเมืองซีซารียา พวกยิวมาฟ้องเปาโล จึงเป็นเหตุให้เปาโล ผู้ถูกทิ้งไว้ในคุกไม่มีใครสนใจ ได้รับความสนใจจากผู้ว่าราชการเมือง อีกครั้ง
แล้วเป็นประตูเปิดให้โอกาสแก่เปาโล ดำเนินการแผนการที่จะได้เดินทางไปโรม อย่างที่เขาปรารถนา และอย่างที่พระเจ้าได้บอกเขาไว้ (กจ. 23:11)

1.@ การเครียดแค้นชิงชัง และการวางแผนชั่วร้ายของพวกยิว ที่มีต่อเปาโล กลับกลายเป็นเหตุให้แผนการแห่งน้ำพระทัยของพระเจ้า สำเร็จในชีวิตของเปาโล

พูดอีกอย่างว่า “ต้องขอบใจพวกยิว ที่ทำให้เปาโลได้เดินทางไปกรุงโรม ตามแผนการของพระเจ้า”

วันนี้ ไม่ว่าคนอื่นจะมีแผนชั่วจะคิดร้ายต่อเราอย่างไร พระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถทำให้สิ่งเหล่านั้นทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเราสำเร็จได้

2.# ช่วงเวลาที่เปาโลติดคุกอยู่ที่ซีซารียานั้น กลับเป็นช่วงเวลาที่เขาได้ทีโอกาสประกาศกับกษัตริย์​เฮโรด ​อากริป​ปา​ที่ ​2 ที่แวะมาเยี่ยมเฟสทัสผุ้ว่าราชการเมืองซีซารียา พอดี

ช่วงเวลาที่เปาโลตกต่ำที่สุดในสายตาของโลกนี้ คือติดคุก กลับเป็นช่วงที่พระเจ้าทรงใช้เขาอย่างมากกว่าครั้งใดๆที่ผ่านมา
ตลอดการรับใช้ของเขาที่ผ่านมา เขาประกาศกับคนมากมาย หลากหลายอาชีพ แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาได้ประกาศข่าวประเสริฐให้แก่กษัตริย์องค์หนึ่ง และกับ​​คน​สำคัญๆ ทั้ง​หลาย​อีกมากมาย ในคราเดียว

2.@ ช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่ากำลังตกต่ำที่สุดนั้น เป็นไปได้ว่า พระเจ้าทรงสามารถใช้เราอย่างมาก อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยในชีวิตก็เป็นได้
จงทูลถามพระเจ้าว่า ในสภาวะการเช่นนี้ พระองค์ประสงค์ให้ข้าพระองค์กระทำสิ่งใดเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์

คำคม

“ พระเจ้าทรงสามารถใช้เราเป็นพระพรได้ แม้ในยามที่เราตกต่ำที่สุด”