ขุมทรัพย์ กิจการ 26

ภาพรวม

  • บทนี้พูดถึงการเป็นพยานของเปาโลต่อกษัตริย์อากริปปา ซึ่งเปาโลไม่ได้มุ่งเน้นเล่าเรื่องการอัศจรรย์ แต่เล่าข่าวประเสริฐเท่านั้น

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ในหนังสือ Antiquities of the Jews ของ โจเซฟัส นักประวัติศาสตร์ชาวยิว ในศตวรรษที่ 1 ได้กล่าวถึง กษัตริย์ เฮโรด ​อากริป​ปา​ที่ ​2 ไว้ว่า
“พระองค์ทรงเป็นประธานของพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม ดูแลทรัพย์สมบัติต่างๆของพระวิหาร และมีหน้าที่แต่งตั้งมหาปุโรหิต”
ดังนั้นเมื่อเปาโล กล่าวถึงตนเองว่า เป็นยิวเคร่ง​ที่​สุด​ คือ​เป็น​พวก​ฟา​ริ​สี แต่ต่อมาได้เปลี่ยนมาประกาศพระเยซู จึงทำให้กษัตริย์อากริปปา สนพระทัยในคำพูดของเปาโลอย่างมาก

1.@ ภูมิหลังสำหรับชีวิตของเรา พระเจ้าทรงสามารถใช้ให้เป็นพระพรแก่ตัวเราในการรับใช้พระเจ้า และเป็นพระพรแก่ผู้อื่นได้

2.# พระเยซูทรงตรัสกับเปาโลว่า “การ​ที่​เจ้า​ถีบ​ประ​ตัก​ก็​เจ็บ​ตัว​เจ้า​เอง”
หมายถึง การที่เขาพยายามข่มเหงพระเยซู กลับทำให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บ

2.@ พระเจ้าทรงรักเรา หวังดีกับเรา
การที่เราพยายามต่อต้าน ดื้อดีง ไม่เชื่อฟังพระเจ้า ไม่เป็นผลดีต่อเราเลย เพราะสิ่งที่พระเจ้าสั่งให้เราทำนั้นล้วนแต่เพื่อประโยชน์แก่เราผู้ที่พระองค์ทรงรัก

3.# คำพยานของเปาโลต่อกษัตริย์อากริปปา น่าสนใจมาก เขาพูดเน้นอยู่เรื่องเดียวคือข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ เขาไม่ได้พูดถึงการอัศจรรย์ต่างๆที่เขาได้ทำในเมืองต่างๆเลย เช่น การทำให้เอลีมาสผู้ขัดขวางข่าวประเสริฐตาบอดไปที่เกาะไซปรัส , รักษาคนง่อยตั้งแต่เกิดที่​เมือง​ลิส​ตรา , การขับผีหมอดูและการอธิษฐานจนรากคุกสั่นสะเทือนที่เมืองฟิลิปปี และการอัศจรรย์อื่นๆอีกมากมาย
ที่เป็นเช่นนั้นเพราะเปาโลรู้ดีว่านี่อาจจะเป็นโอกาสเดียวที่จะได้ประกาศกับกษัตริย์อากริปปา เขาจึงเลือกพูดเรื่องที่สำคัญที่สุดกว่าการอัศจรรย์ใดๆ นั่นคือ ข่าวประเสริฐ เพราะข่าวประเสริฐเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า

3.@ ในการประกาศข่าวประเสริฐ สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การอัศจรรย์ แต่เป็น เรื่องของข่าวประเสริฐ ที่โดยการตายของพระเยซูคริสต์สามารถช่วยคนที่วางใจในพระองค์พ้นนรก เข้าสู่สวรรค์ได้

การอัศจรรย์เป็นสิ่งที่ดี แต่อย่าเน้นการอัศจรรย์จนละเลยสิ่งที่สำคัญที่สุด คือข่าวประเสริฐ

4.# เมื่อมีโอกาสเชิญชวนกษัตริย์อากริปปาให้เชื่อ เปาโลไม่รอช้ารีบฉวยโอกาสนั้นไว้ทันที
และดูเหมือนว่า หลังจากนั้นตลอดชีวิตเปาโลคงไม่มีโอกาสเชิญชวนกษัตริย์ผู้นี้รับเชื่ออีกเลย
เราไม่รู้ว่า ในเวลาต่อมากษัตริย์อากริปปา ได้ตอ้นรับเชื่อพระเยซูหรือไม่
แต่เรารู้ได้อย่างชัดเจนว่า เปาโลได้ทำอย่างดีที่สุดแล้วที่จะนำให้พระองค์ได้รับความรอดในพระเยซูคริสต์

4.@ คนที่พระเจ้าทรงนำพาให้เราได้พบเจอในวันนี้ ไม่รู้ว่านั่นจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตที่เราจะได้พบกับเขาหรือไม่
จงฉวยโอกาส เท่าที่ยังมีอยู่ในวันนี้ นำความรอดไปถึงชีวิตของพวกเขา พยายามอย่างเต็มที่ที่จะฉุดพวกเขาออกจากการพิพากษา เข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้า

แม้ถ้าไม่มีโอกาสพูดกับเขา แต่ไม่เสียหายเลยที่เราจะแจกใบปลิวเขาเพียงสักใบ

คำคม

พระเจ้าประสงค์ให้คนทั้งหลาย
หัน​จาก​ความ​มืด​มา​หา​ความ​สว่าง
จาก​อำ​นาจ​ของ​ซา​ตาน​มา​หา​พระ​เจ้า
เพื่อ​ให้​พวก​เขา​ได้​รับ​การ​อภัย​บาป