ขุมทรัพย์ กิจการ 27

ภาพรวม

  • ในบทนี้กล่างถึง เปาโลถูกควบคุมตัวในฐานะนักโทษ ไป​ยังกรุง​โรมโดย​สารทาง​เรือ​ แล้วเรือก็ประสบพายุจนเรือแตก แต่พระเจ้าทรงช่วยให้ทุกคนรอดปลอดภัย

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# เปาโลจับคุมตัวไปโรมในฐานะนักโทษ ระหว่างการเดินทางเมื่อมาถึงที่​เมือง​ไซ​ดอน ​เปา​โลได้รับเมตตาจากนายร้อยที่คุมนักโทษ ยอม​ให้​เปา​โล​ไป​หา​บรรดา​มิตร​สหายที่เมืองนั้น​เพื่อ​รับ​การ​ดู​แล

1.@ เมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้า จนต้องเผชิญกับปัญหาในชีวิต ท่ามกลางปัญหานั้นเราจะเห็นการอวยพรจากพระเจ้า

2.# เมื่อเรือเจอพายุมาหลายวัน คนในเรือกำลังสิ้นหวัง เปาโล​ยืน​อยู่​ท่าม​กลาง​เขา แล้วกล่าว​ว่า “…ท่าม​กลาง​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ไม่​มี​ใคร​เสีย​ชีวิต จะ​เสีย​ก็​แต่​เรือ​เท่า​นั้น”

แต่หลายวันต่อมา เมื่อพวกกะลาสีกำลังจะหนีลงเรือเล็ก เปาโลกลับบอกนายร้อยและพวก​ทหาร​ว่า “ถ้า​คน​พวก​นี้​ไม่​อยู่​ใน​เรือ พวก​ท่าน​จะ​ไม่​มี​ทาง​รอด”

ดูเหมือน 2 ประโยคนี้ จะขัดแย้งกัน

2.@ เรื่องนี้ทำให้เห็นว่า เมื่อพระเจ้าเปิดเผยแผนการของพระเจ้าให้แก่เราแล้ว ขณะเดียวกันเราต้องลงกระทำตามที่พระเจ้าบอกด้วยเพื่อให้เรื่องที่พระเจ้าสำแดงแก่เรานั้นเกิดขึ้นเป็นจริง

3.# เมื่อเปาโลบอกคนในเรือว่า ทุกคนจะรอดตาย
ปรากฏว่า วันรุ่งขึ้นก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้น
แต่หลังจากผ่านไปหลายวัน จึงค่อยมองเห็นฝั่ง
และในที่สุดทุกคนก็รอดตายจริงๆ

3.@ เมื่อพระเจ้าทรงสัญญา พระองค์จะทรงรักษาสัญญาในเวลาของพระองค์
เราจำเป็นต้องรอคอยพระองค์อย่างวางใจ
เวลาของพระเจ้านั้นดีที่สุด

4.# เมื่อเรือกำลังจะแตก พวกทหารจะฆ่านักโทษทั้งหมด เพราะตาม​กฎหมาย​โรมัน​ทหาร​จะ​ต้อง​รับผิด​ชอบ​หน้าที่​ด้วย​ชีวิต​ของ​ตน หาก​มี​นักโทษ​หนีไปได้ ​ทหาร​ที่​ดูแล​ต้อง​รับ​โทษ​แทน​ผู้​ที่​หนี​ไป​ ซึ่งอาจ​ถึง​ขั้น​ถูก​ประหาร​ชีวิตได้

แต่เพราะนายร้อยต้องการช่วยเปาโลผู้เป็นนักโทษคนหนึ่งด้วย นายร้อยจึงห้ามไม่ให้ทหารฆ่านักโทษ

4.@ การอวยพรของพระเจ้าเหนือชีวิตของเปาโล นำพระพรมาสู่คนรอบข้างของเขาด้วย

หากเราสัตย์ซื่อ เชื่อฟัง ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า พระพรที่จะมาถึง ไม่เพียงมาสู่ตัวเราเท่านั้น คนรอบข้างของเราก็จะได้รับพระพรด้วยเช่นกัน

คำคม

“หากพระเจ้าสัญญาว่า ‘เราจะรอด’ เราจะไม่ตาย”