ขุมทรัพย์ โรม 1

ภาพรวม

  • พระธรรมโรม เป็นจดหมายที่เปาโลเขียนถึงพี่น้องคริสเตียนในกรุงโรม ขณะที่เขียนเปาโลยังไม่เคยไปกรุงโรมมาก่อน แต่ก็มีพี่น้องหลายคนที่เปาโลรู้จักอาศัยอยู่ในกรุงโรม
  • จดหมายฉบับนี้ ได้มี​​อิทธิพล​​ต่อผู้นำคริสเตียนคนสำคัญๆมากมายตลอดประวัติคริสตจักร ​เช่น ​ออกัส​ติน ​(​ค.ศ. ​386​) ​มาร์​ติน ​ลู​เธอร์ ​(​ค.ศ. ​1513​) ​จอห์น ​เวส​เลย์ ​(​ค.ศ. ​1738​) ​
  • ในบทแรกนี้ เปาโลกล่าวทักทายแล้วบอกว่าเขาปรารถนาจะแวะมาเยี่ยมพี่น้องที่กรุงโรม แล้วก็พูดถึงข่าวประเสริฐว่าเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า และพูดถึงความชั่วร้ายของมนุษย์

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# เปาโลพูดถึงวัตถุประสงค์ของการประกาศข่าวประเสริฐ ไว้ใน รม. 1:5 ว่า ​ประ​กาศ​เพื่อให้คนทั้งปวง​วาง​ใจ​และ​เชื่อ​ฟัง
ข่าวประเสริฐจะมีผลช่วยให้ผู้ที่ได้ยินรอดพ้นนรก เข้าสู่สวรรค์ ก็ต่อเมื่อ คนที่รับฟังนั้น วางใจในพระเยซูคริสต์ และเชื่อฟังพระองค์

1.@ ทุกคนที่วางใจในพระเยซูคริสต์จริงๆ คนนั้นจะเชื่อฟังพระองค์ เพราะไว้ใจว่าสิ่งที่พระเยซูบอกให้ทำนั้นพระองค์รักเราจริงๆและสิ่งนั้นจะเกิดดีต่อเราจริงๆ

คนที่ไม่เชื่อฟัง เพราะเขาคิดว่า การทำอย่างแบบหนึ่งซึ่งไม่เหมือนกับที่พระเยซูบอกไว้ จะนำความสุข ความชื่นใจ ความสำเร็จ การรอดพ้นปัญหา มาสู่ชีวิตของเขา มากกว่าการทำตามที่พระเยซูบอก ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเขาไม่ไว้วางใจในพระเยซูนั่นเอง

2.# ใน รม. 1:14 เปาโลบอกว่า เขาเป็นหนี้​คนทั้งปวง คือเขารู้สึกว่าต้องรับผิดชอบในการประกาศข่าวประเสริฐแก่คนทั้งปวง เพราะเขาตระหนักว่า พระเยซูทรงประทานความรอดแก่เขาแล้ว และพระองค์ทรงมอบหมายให้เขา บอกเรื่องความรอดนี้ให้แก่คนอื่นๆต่อไป

ด้วยความรู้สึกเช่นนี้ จึงทำให้เปาโลทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐ

2.@ พระเยซูทรงช่วยเราให้รอดพ้นบาปแล้ว ด้วยการจ่ายราคาแสนแพงคือชีวิตของพระองค์เองเพื่อช่วยเรา
บัดนี้พระผู้ช่วยให้รอดของเรา มอบหมายให้เรานำข่าวประเสริฐเรื่องความรอดนี้ ไปบอกแก่คนอื่นๆต่อๆไป

เราจะตอบสนองอย่างไรต่อการมอบหมายที่พระองค์มอบแก่เรานี้?

3.# ใน รม. 1:16เปาโลกล่าวว่า เขา​ไม่​มี​ความ​ละอายใน​เรื่อง​ข่าว​ประ​เสริฐ เหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะ​ สำหรับเขาแล้ว ​ข่าว​ประ​เสริฐ​​เป็น​ฤทธา​นุภาพ​ของ​พระ​เจ้า ที่สามารถช่วย​ทุก​คน​ที่​เชื่อ​ได้​รับ​ความ​รอดได้

ดังนั้นแม้คนอื่นๆจะดูถูกว่า เรื่องข่าวประเสริฐเป็นเรื่องโง่เขลา ไร้สาระ(1คร. 1:18 ) แต่เขารู้ดีและเชื่อมั่นว่า ข่าวประเสริฐเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า

3.@ ท่าทีของเราต่อข่าวประเสริฐมีผลอย่างมากต่อการประกาศข่าวประเสริฐของเรา
เราเชื่อจริงๆอย่างไม่สงสัย หรือเปล่าว่า ข่าวประเสริฐมีฤทธิ์ช่วยคนที่เรารักได้ ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได้?
การรู้ หรือ การท่องวลีนี้ได้ แตกต่างอย่างมากกับ การเชื่อสุดใจ
เมื่อเชื่อจริงๆ จะสะท้อนออกมาเป็นการกระทำที่สอดคล้องกับความเชื่อนั้นเสมอ

วันนี้ หากเราไม่ได้เชื่ออย่างสุดใจว่า ข่าวประเสริฐเป็นฤทธิ์เดชที่ช่วยคนที่เรารักได้ ถ้าเป็นเช่นนั้น เราควรสารภาพและกลับใจใหม่ โดยทันที

4.# ใน รม. 1:17 เปาโลกล่าวว่า ​ใน​ข่าว​ประ​เสริฐ​นั้น ความ​ชอบ​ธรรม​​จาก​พระ​เจ้า​​ได้​มาถึงเรา ​โดย​ทางความ​เชื่อ และโดยความ​เชื่อนั้นจะทำให้เรารอดในวันสุดท้าย ซึ่งระหว่างทางนั้นเราก็จะดำเนินชีวิต​โดย​ความ​เชื่อ

4.@ ความเชื่อแท้ เป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้ามาอยู่ในครอบครัวของพระเจ้า
ขณะอยู่ในโลกนี้เราผู้เป็นบุตรของพระเจ้าก็ควรดำเนินชีวิตโดยความเชื่อ
เพื่อว่าโดยความเชื่อที่เรายึดมั่นไว้จนวันตายนี้ จะทำให้เราเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าในสวรรค์

5.# เปาโลกล่าวว่า มนุษย์จะพบกับการพิพากษาอันเข้มงวด ของพระเจ้า เพราะมนุษย์หมิ่นประมาทพระผู้สร้างของตนและกระทำสิ่งชั่วร้าย

มนุษย์หมิ่นประมาทพระเจ้า ทั้งที่ลึกในใจของมนุษย์​รู้ว่ามีพระผู้สร้างตนขึ้นมา แต่มนุษย์กลับไม่แคร์ไม่เห็นอยากจะรู้จักผู้สร้างตนเลย (รม. 1:28) ไม่คิดอยากจะขอบคุณพระองค์ แต่ไปทำรูปต่างๆขึ้นมาแล้วขอบคุณสิ่งที่พวกเขาสร้างเหล่านั้นแทน
และยิ่งไปกว่านั้นมนุษย์กลับทำสิ่งชั่วร้าย เลวทราม ทั้งที่พระเจ้าผู้ทรงสร้างพวกเขาขึ้นมาได้ใส่มโนธรรมไว้ในใจของพวกเขาแล้ว พวกเขารู้ว่า อะไรเป็นสิ่งดีและอะไรเป็นสิ่งชั่วที่ไม่ควรทำ แต่พวกเขาก็ทำมัน และทำมากขึ้นเรื่อยๆ

5.@ เราสมควรรับการพิพากษาด้วยพระพิโรธของพระเจ้า
ถึงกระนั้นพระเจ้ายังทรงพระเมตตาแก่เรา ให้พระเยซูมารับการพิพากษาแทนเราแล้วประทานความโปรดปรานที่เราไม่สมควรจะได้รับ มาให้แทน
ขอบคุณพระเจ้า!!!

คำคม

“ในเมื่อข่าวประเสริฐเป็นฤทธิ์เดชที่เปลี่ยนชีวิตของเราได้
ก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของคนที่เรารักได้เช่นกัน”