ขุมทรัพย์ โรม 12

ภาพรวม

  • บทนี้กล่าวถึงการดำเนินชีวิตใหม่ในพระคริสต์ ว่าเริ่มต้นด้วยการถวายตัวอย่างจริงใจแก่พระเจ้า แล้วให้พระองค์เปลี่ยนชีวิตจิตใจ จากนั้นก็ดำเนินตามพระคำของพระองค์

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ​เครื่อง​บูชาที่​พระ​เจ้าพอพระทัย ไม่ใช่การทำอะไรยิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้า แต่เป็นการถวายกายใจของเราแด่พระองค์ อย่างเต็มใจ

1.@ วันนี้ สิ่งที่พระเจ้าปรารถนาจากเรา ไม่ใช่การทำงานรับใช้อย่างทุ่มเทมากมายสุดกำลัง แต่เป็นการทำทุกอย่างด้วยความรักที่มีต่อพระองค์อย่างหมดหัวใจ

2.# อุปนิสัยของเราจะเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง ไม่ใช่โดยการทุ่มเทบังคับตนเองอย่างเต็มกำลัง แต่โดยการยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาเปลี่ยนแปลงจิตใจของเรา

2.@ การเปลี่ยนแปลงจิตใจนี้เกิดผ่านพระคำของพระเจ้า
โดยที่เราต้องเห็นด้วยกับค่านิยมจากพระคำของพระเจ้า และไม่เห็นด้วยกับค่านิยมจากโลกนี้

3.# เราเป็นอวัยวะในพระกายเดียวกันในพระคริสต์ เราไม่ได้สำคัญกว่าคนอื่น แม้เราจะทำงานที่ดูเหมือนสำคัญกว่า
ทุกอวัยวะในพระกายล้วนสำคัญ และเราต้องการกันและกัน

3.@ เมื่อพระเจ้าให้ของประทาน ความสามารถใดๆให้แก่เรา เราก็ควรใช้สิ่งนั้นอย่างสัตย์ซื่อ ตามพระคุณที่พระเจ้าประทานให้แก่เรา
คนที่ได้มามาก ก็ใช้ออกไปมาก คนที่ได้มาน้อย ก็ให้ตามเท่าที่มี

4.# จง​รักจาก​ใจ​จริง
จง​เกลียด​ชัง​สิ่ง​ที่​ชั่ว
จง​ยึด​มั่น​ใน​สิ่ง​ที่​ดี
จง​รัก​กัน​ฉัน​พี่​น้อง
จง​ขวน​ขวาย​ใน​การ​ให้​เกียรติ​กัน​และ​กัน
อย่า​อ่อน​ระอา
จง​มี​จิต​ใจ​กระ​ตือ​รือ​ร้น​ด้วย​พระ​วิญ​ญาณ
จง​ปรน​นิบัติ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า
จง​ชื่น​ชม​ยินดี​ใน​ความ​หวัง
จง​สู้​ทน​ต่อ​ความ​ยาก​ลำ​บาก
จง​ขะ​มัก​เขม้น​อธิษ​ฐาน
จง​เห็น​อก​เห็น​ใจ​ช่วย​ธรร​มิก​ชน​เมื่อ​เขา​ขัด​สน
จง​อุต​ส่าห์​ต้อน​รับ​แขก​แปลก​หน้า
จง​อวย​พร​แก่​คน​ที่​เคี่ยว​เข็ญ​ท่าน
จง​อวย​พร อย่า​แช่ง​ด่า​เลย
จง​ชื่น​ชม​ยินดี​กับ​ผู้​ที่​มี​ความ​ชื่น​ชม​ยินดี
จง​ร้อง​ไห้​กับ​ผู้​ที่​ร้อง​ไห้
จง​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน
อย่า​ใฝ่​สูง แต่​ยอม​สมา​คม​กับ​คน​ต่ำ​ต้อย
อย่า​ถือ​ว่า​ตัว​ฉลาด
อย่า​ทำ​ชั่ว​ตอบ​แทน​ชั่ว​แก่​ใคร​เลย
​จง​มุ่ง​ทำ​สิ่ง​ที่​ใครๆ ก็​เห็น​ว่า​ดี
จง​อยู่​อย่าง​สงบ​สุข​กับ​ทุก​คน
อย่า​แก้​แค้น แต่​จง​มอบ​การ​นั้น​ไว้ แล้ว​แต่​พระ​เจ้า​
อย่า​ให้​ความ​ชั่ว​ชนะ​เรา​ได้
​จง​ชนะ​ความ​ชั่ว​ด้วย​ความ​ดี

4.@ จงเลือกทำอย่างน้อยสักอย่างในสัปดาห์นี้

คำคม

“ พระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของเราได้ หากเรายอมให้พระองค์เปลี่ยน”