สรุป โรม 14

ภาพรวม

 • โรม บทที่ 14 เราไม่ควรกล่าวโทษพี่น้อง หรือทำให้พี่น้องสะดุด เพราะเราทุกคนจะต้องให้การต่อพระเจ้าในทุกสิ่งที่เราทำ

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

โรม บทที่ 14

จง​ต้อน​รับ​คน​ที่​ยัง​มี​ความ​เชื่อ​น้อย​อยู่
อย่า​โต้​เถียง​กัน​ใน​เรื่อง​ที่​เป็น​ความ​คิด​เห็น​ส่วน​ตัว
เช่นเรื่องอาหารใดกินได้กินไม่ได้ เรื่องวันไหนสำคัญกว่ากัน

อย่ากล่าว​โทษ​บ่าว​ของ​คน​อื่น คนนั้น​จะ​ตั้ง​มั่น​หรือ​จะ​ล่ม​จม​ก็​สุด​แล้ว​แต่​นาย​ของ​เขา
และ​เขา​จะ​ตั้ง​มั่น​แน่​นอน เพราะ​ว่าพระเจ้าทรง​สา​มารถ​ให้​เขา​ตั้ง​มั่น​ได้

ขอ​ให้​ทุก​คน​มี​ความ​แน่​ใจ​ใน​ความ​คิด​เห็น​ของ​ตน​เถิด
และไม่ว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไร
ก็จงให้ความคิดเห็นนั้น ​เพื่อ​ถวาย​พระ​เกียรติ​แด่พระเจ้า

ให้​เรา​มี​ชีวิต​อยู่​ และ​ ​ตาย​ ​เพื่อ​พระเจ้า ไม่ใช่เพื่อตนเอง

อย่าดู​หมิ่น​พี่​น้อง
เพราะ​ว่า​เรา​ทุก​คน​ต้อง​ยืน​อยู่​หน้า​บัล​ลังก์​พิพาก​ษา​ของ​พระ​เจ้า
และจะ​ต้อง​ทูล​เรื่อง​ราว​ของ​ตัว​เอง​ต่อ​พระ​เจ้า

ดัง​นั้น​จง​ตัด​สิน​ใจ​ ว่า ​จะ​ไม่​วาง​สิ่ง​ซึ่ง​ทำ​ให้​พี่​น้อง​สะดุด
ไม่​มี​อะไร​ที่​เป็น​มล​ทิน​ใน​ตัว​เอง​เลย
แต่​ถ้า​ใคร​ถือ​ว่า​สิ่ง​ใด​เป็น​มล​ทิน​ สิ่ง​นั้น​ก็​เป็น​มล​ทิน​สำ​หรับ​คน​นั้น

ถ้า​พี่​น้อง​เป็น​ทุกข์ ​เพราะ​อาหาร​ที่​ท่าน​กิน
ท่าน​ก็​ไม่​ได้​ประ​พฤติ​ตาม​ทาง​แห่ง​ความ​รัก​เสีย​แล้ว
​อย่า​ให้​สิ่ง​ที่​ดี​สำ​หรับ​ท่าน ไปทำร้าย​คน​อื่น​เลย

​แผ่น​ดิน​ของ​พระ​เจ้า​นั้น​ไม่​ใช่​การ​กิน​และ​การ​ดื่ม
แต่​เป็น​ความ​ชอบ​ธรรม สันติ​สุข และ​ความ​ชื่น​ชม​ยินดี​ใน​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์

คน​ที่​ทำเช่น​นี้ ก็​เป็น​ที่​พอ​พระ​ทัย​พระ​เจ้า และ​เป็น​ที่​รับ​รอง​ของ​มนุษย์​ด้วย
ดังนั้น​จงมุ่ง​ประ​พฤติ​ ใน​สิ่ง​ซึ่ง​ทำ​ให้ ​เกิด​ความ​สงบ​สุข​และ​ความ​เจริญ​แก่​กัน​และ​กัน

​การ​กิน​อาหาร​ซึ่ง​เป็น​เหตุ​ให้​ผู้​อื่น​สะดุด เป็น​สิ่ง​ไม่​ดี
การไม่​กิน​ เพื่อป้องกันให้​พี่​น้อง​สะดุด ย่อมดีกว่า

จง​ให้​ความ​เชื่อ​ของ​ท่าน​ เกี่ยว​กับ​สิ่ง​เหล่า​นี้​ เป็น​เรื่อง​ระหว่าง​ท่าน​กับ​พระ​จ้า
ใคร​ไม่​มี​เหตุ​ติเตียน​ตัว​เอง​ ใน​สิ่ง​ที่​ตน​เห็น​ชอบ​แล้ว​นั้น​ ก็​เป็น​สุข
แต่​การ​กระ​ทำ​ใดๆ ที่​ไม่​ได้​เกิด​จาก​ความ​เชื่อ​ก็​เป็น​บาป​ทั้ง​สิ้น

1. ในบทนี้สอนว่า บางอย่างไม่ใช่หลักการหรือกฏเกณฑ์ ที่ต้องยึดถือปฏิบัติ
เป็นแต่เพียง ความคิดเห็น ซึ่งแต่ละคน อาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันได้

เมื่อพบคนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่าง ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับความรอด หรือข่าวประเสริฐ
เป็นเพียงเรื่องของรูปแบบปฏิบัติ หรือพิธีกรรมเท่านั้น

เราไม่ควรไปกล่าวโทษ หรือดูถูกพวกเขา
ตราบใดที่เรา และพวกเขา ยังสามารถถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า ได้
ท่ามกลางความคิดเห็นที่แตกต่างกันนั้น พวกเราก็ยังคงเป็นพี่น้องที่รักกันอยู่ดี

2. การทำสิ่งที่ดูเหมือนไม่ผิด แต่ทำโดยไม่สนใจความรู้สึกของพี่น้องคริสเตียนคนอื่น
การกระทำเช่นนั้น ​ก็​เป็นการกระทำที่ขัดกับ​ทาง​แห่ง​ความ​รัก​เสีย​แล้ว

การยอมไม่ทำบางอย่าง เพื่อเห็นแก่จิตวิญญาณของพี่น้อง ทั้งที่เรามีสิทธิที่จะทำได้
สิ่งนี้เป็นการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า ที่พระเจ้าทรงพอพระทัย

3. การประยุกต์ใช้ โรม 14 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2qBwmZh

  คำคม

  “ ​เรา​ทุก​คน​ต้อง​ ยืน​อยู่​หน้า​บัล​ลังก์​พิพาก​ษา​ของ​พระ​เจ้า เพื่อ​ทูล​เรื่อง​ราว​ของ​ตัว​เอง​ ”

  ขุมทรัพย์ โรม 14

  ภาพรวม

  • บทนี้กล่าวถึง ชีวิตคริสเตียนแท้จะดำเนินชีวิตด้วยความรักของพระเจ้า ด้วยการคำนึงถึงผู้อื่นอยู่เสมอ

  # แนวคิด

  @ การประยุกต์ใช้

  1# ไม่ควรกล่าวโทษหรือดูหมิ่น ผู้ที่มีมุมมอง ต่อผู้ที่มีมุมมองต่อพิธีกรรมทางศาสนาที่แตกต่างจากเรา
  หากพวกเขายังคงเชื่อในข่าวประเสริฐแท้และเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์จริงๆ พวกเขาก็เป็นลูกของพระเจ้าเช่นเดียวกับเรา
  พระเจ้าจะเป็นผู้ตัดสินเองว่า มุมมองของใครถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ในวันพิพากษา

  1.@ วันนี้หากมีพี่น้องบางคน มีมุมมองแตกต่างจากเรา ในบางเรื่อง ที่ไม่เกี่ยวกับความรอด หรือข่าวประเสริฐ เราควรมองข้าม ไม่ตำหนิ หรือ ดูหมิ่นเขา แต่หาทางที่จะทำงานร่วมกัน รับใช้พระเจ้าร่วมกัน ท่ามกลางมุมมองที่แตกต่างนั้น

  2.# ถ้า​เรา​มี​ชีวิต​อยู่​ ก็จงอยู่​เพื่อพระ​เจ้า และ​ถ้า​เราจะ​ต้องตาย ​ก็​จงตายเพื่อ​พระ​เจ้า

  ไม่ใช่อยู่เพื่อ หาเงิน หาชื่อเสียง หาความสำเร็จ
  ไม่ใช่จะตายอยู่แล้ว เพราะมัวแต่หาเงิน หาชื่อเสียง หาความสำเร็จ

  2.@ เราควรใช้สิ่งที่เรามีอยู่ในวันนี้เพื่อพระเจ้า
  และถ้าทำเพื่อพระเจ้าแล้วต้องเผชิญภยันตรายถึงตาย ก็ยังคงเต็มใจทำเพื่อพระเจ้า

  3.# รม. 14:13 “…จง​ตัด​สิน​ใจ​ดี​กว่า​ว่า​จะ​ไม่​วาง​สิ่ง​ซึ่ง​ทำ​ให้​พี่​น้อง​สะดุด หรือ​สิ่ง​กีด​ขวาง​ทาง​ของ​เขา”

  อย่าทำให้พี่น้องสะดุด เพราะการกระทำหรือคำพูดของเรา
  เพราะว่าพระเยซูตายเพื่อเขาจะได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้า
  ไฉนจะมาทำให้เขาต้องพลาดไปจากแผ่นดินของพระเจ้า เพราะการกระทำหรือคำพูดของเราเล่า
  เราผู้รักพระเยซู ย่อมไม่ปรารถนาที่จะทำเช่นนั้น อย่างแน่นอน

  ดังนั้น จงยอมงดใช้สิทธิบางอย่าง ทั้งที่เรามีสิทธิจะทำได้ ถ้าการงดใช้สิทธินั้นจะช่วยให้พี่น้องของเราไม่สะดุด

  3.@ เรามีเสรีภาพที่จะทำบางอย่างได้ แต่เราเลือกที่จะไม่ทำ เพราะความรักที่เรามีต่อพระเยซู

  คำคม

  “ผู้ที่รักพระเยซู จะไม่ทำร้ายคนที่พระเยซูทรงรัก”