ขุมทรัพย์ โรม 16

ภาพรวม

  • บทนี้กล่าวระลึกถึงคนต่างๆในกรุงโรมที่เปาโลรู้จักและรู้จักเปาโล แล้วจบพระธรรมโรม เน้นว่า พระเจ้าได้เปิดเผยความล้ำลึกให้แก่มนุษย์ได้รับรู้แล้ว

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# – เฟปี ผู้ได้​ช่วย​อุป​ถัมภ์​คน​มาก​มาย​รวม​ทั้ง​ข้าพ​เจ้า​ด้วย
– ปริส​คา​และ​อาค​วิล​ลา ผู้​เสี่ยง​ชีวิต​เพื่อ​ช่วย​ชีวิต​ของ​เปาโล
– ​มา​รีย์ ผู้​ที่​ตราก​ตรำ​เพื่อ​พี่น้อง
– ​อัน​โดร​นิ​คัส​กับ​ยู​นี​อัส ผู้เคยถูก​จำ​จอง​ร่วม​กับเปาโล
– ​อูร​บา​นัส ผู้​ร่วม​งาน​กับ​เปาโล​ใน​พระ​คริสต์
– ​อา​เป็ล​เลส​ ผู้​เคย​พิ​สูจน์​ความ​ภักดี​ต่อ​พระ​คริสต์
– ​ตรี​เฟ​นา​และ​ตรี​โฟ​สา ผู้​ตราก​ตรำ​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า
– ​นาง​เปอร์​ซีส​ ผู้​​ปฏิ​บัติ​งาน​มาก​มาย​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า

1.@ เราปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าได้โดยการอุปถัมภ์ผู้อื่นในการรับใช้พระเจ้า , โดยเสี่ยงชีวิตเพื่อพระเจ้า , โดยตรากตำเพื่อพี่น้อง , โดยถูกจองจำหรือทำร้ายด้วยการกระทำ ด้วยคำพูด เนื่องจากข่าวประเสริฐ , โดยร่วมงานกับผู้ที่รับใช้พระเจ้า , โดยพิสูจน์ความจงรักภักดีต่อพระเยซูออกมาเป็นการกระทำ , โดยปฏิบัติงานรับใช้พระเจ้า

2.# คนที่รับใช้พระคริสต์ กับ คนที่รับใช้ตัวเอง แตกต่างกันที่แรงจูงใจในการทำ ว่า ทำเพื่อประโยชน์ของพระคริสต์ หรือ ทำเพื่อประโยชน์ของตนเอง

2.@ วันนี้ หากการรับใช้พระเจ้า ทำให้เราต้องเสียประโยชน์บางอย่าง เรายังจะรับใช้ต่อไปหรือไม่?

3.# จง​เชี่ยว​ชาญ​ใน​การ​ดี และ​ทึ่ม​ใน​การ​ชั่ว

3.@ เราควรฝึกฝนตนเองในการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอยู่เสมอ และควรเลิกที่จะฝึกฝนตนเองในการกระทำสิ่งที่ขัดกับน้ำพระทัยของพระเจ้า

4.# ​ข้อ​ล้ำ​ลึก ซึ่ง​ได้​ปิด​บัง​ไว้​ตั้ง​แต่​โบ​ราณ​กาลนั้น ได้ถูกเปิดเผยออกแล้ว โดยทางพระเยซูคริสต์ ผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์ก็จะพบกับข้อล้ำลึกนั้น คือ มนุษย์กลับคืนดีกับพระเจ้าได้

4.@ วันนี้เรากลับคืนดีกับพระเจ้าได้แล้ว แล้วเรากลับคืนดีแล้วหรือยัง?

คำคม

“ การรับใช้ที่แท้จริง คือ การกระทำเพื่อให้พระเจ้าได้รับประโยชน์สูงสุด”