ขุมทรัพย์ 1โครินธ์ 1

ภาพรวม

  • พระธรรม 1 โครินธ์ เป็นจดหมายที่อ.เปาโลเขียนถึงคริสตจักรในเมืองโครินธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆของคริสตจักรที่นั่น และ แนะนำพวกเขาในการดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้า
  • ในบทนี้กล่าวถึง ข่าวประเสริฐว่าเป็นฤทธานุภาพและสติปัญญาของพระเจ้า ซึ่งจะรับรู้ได้ด้วยความเชื่อในคำตรัสของพระเจ้า

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# 1คร. 1:9 พระ​เจ้า​ทรง​เรียกเรา​ให้​สัม​พันธ์​สนิท​กับ​พระ​เยซู​คริสต์​

1.@ ภารกิจที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดของเรา ขณะอยู่ในโลกนี้ คือ สนิทสนมกับพระเยซู

วันนี้ เราใช้เวลาและการทุ่มเทมากเพียงใด เพื่อภารกิจที่สำคัญที่สุดนี้

2.# การประกาศข่าวประเสริฐ ไม่จำเป็นต้องอาศัยเทคนิคอันชาญฉลาด เพียงประกาศได้ครบถ้วน ให้ผู้ฟังเข้าใจ ที่เหลือเป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่จะทำงานในจิตใจของผู้ฟังเอง

2.@ พยานไม่จำเป็นต้องพูดเก่ง แค่เพียงพูดความจริงก็พอแล้ว
ในการประกาศข่าวประเสริฐ ไม่จำเป็นต้องพูดเก่ง เพียงพูดความจริงแห่งข่าวประเสริฐของพระเจ้าก็เพียงพอแล้ว

3.# คน​​ที่​กำ​ลัง​จะ​พินาศ​ จะ​เห็น​ว่า​เรื่อง​กาง​เขน​เป็น​เรื่อง​โง่
แต่​คน​ที่​กำ​ลัง​จะ​รอด​ จะเห็น​ว่า​เป็น​ฤท​ธา​นุภาพ​ของ​พระ​เจ้า

พวก​ยิว​เสาะหาหมาย​สำ​คัญ พวก​กรีก​เสาะ​หา​ปัญ​ญา
ดังนั้น​เรื่อง​พระเยซูถูกตรึงตายที่กางเขน
สำหรับยิวช่างไม่เป็นอัศจรรย์ ช่างเป็นความพ่ายแพ้อย่างน่าอาย
สำหรับพวกรีกช่างเป็นเรื่อง​โง่เขลา ที่จะนับถือคนที่ตายอย่างไร้เกียรติเช่นนั้น
แต่สำหรับผู้เชื่อนั้น เรื่องนี้เป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า ที่จะช่วยพวกเขาพ้นอำนาจบาปและทรงปราบมารซาตานลงอย่างราบคาบ และเป็นพระปัญญาอันสูงส่งซับซ้อนของพระเจ้า ที่ทำให้คนบาปกลายเป็นคนชอบธรรมและเข้าส่วนในพระสิริของพระเจ้าได้

นั่นก็เพราะว่าฤทธานุภาพและพระปัญญาของพระเจ้า สูงส่งกว่าของมนุษย์มากมายนัก จนเขาไม่สามารถมองเห็นหรือเข้าใจได้เอง นอกจากพวกเขาจะเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าบอกแก่พวกเขา

3.@ เรื่องข่าวประเสริฐ สำหรับคนไม่เชื่ออาจถือว่าช่างอ่อนแอ ที่ต้องพึ่งพระเจ้าตลอดเวลา และช่างโง่เขลา ที่การตายของผู้หนึ่งช่วยอีกคนหนึ่งได้ทั้งที่อยู่คนละที่คนละเวลากัน

แต่สำหรับเราผู้เชื่อในสิ่งที่พระเจ้าบอกนั้น เรื่องข่าวประเสริฐจึงเป็นฤทธิ์เดชยิ่งใหญ่ที่ช่วยเราได้ ตามพระปัญญาอันซับซ้อนของพระเจ้า

4.# พระเจ้าทรงใช้คนที่อ่อนแอ คนที่โลกถือว่าโง่เขลา คนที่ต่ำต้อยไม่สำคัญอะไรเลย เพื่อสำแดงพระปัญญาและฤทธานุภาพของพระเจ้า
เพราะว่าพระเจ้าไม่จำเป็นต้องพึ่งพากำลัง ปัญญา หรือความสูงศักดิ์ ของมนุษย์เลย

ดังนั้นไม่ว่า เรามีฐานะเช่นใด หรือจะฉลาดเพียงใด หากเรามีโอกาสทำอะไรแด่พระเจ้าได้สำเร็จ
เราไม่มีหน้าจะอวดตัวเองเลย เพราะที่เราทำได้นั้นไม่ใช่เพราะเราเอง แต่เพราะพระปัญญาและฤทธานุภาพของพระเจ้า

4.@ เมื่อทำสิ่งใดสำเร็จ จงถ่อมตัวลงแล้วขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงโปรดประทานความสำเร็จนั้นให้แก่เรา

คำคม

“ปัญญาอันล้ำเลิศและพลังอันยิ่งใหญ่ อาจถูกมองว่าเป็นสิ่งโง่เขลาและอ่อนแอก็ได้
สำหรับคนที่โง่เขลา ที่แสนดื้อรั้น