ขุมทรัพย์ 1โครินธ์ 5

ภาพรวม

  • บทนี้ อ.เปาโล ตำหนิคริสตจักรโครินธ์ที่ปล่อยปละละเลย ไม่จัดการกับสมาชิกของคริสตจักรที่ทำบาปอย่างร้ายแรง โดยอ.เปาโลแนะนำให้ขับเขาออกจากการปกป้องดูแลฝ่ายวิญญาณของคริสตจักรเสีย

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# อ.เปาโลทราบข่าวว่ามีคนทำผิดประเวณีร้ายแรง แม้แต่คนต่างชาติก็ยังไม่ทำเช่นนั้นกันเลย

อ.เปาโล แนะนำว่า คริสตจักรควรจะโศกเศร้าเสียใจที่มีการทำผิดเช่นั้นเกิดขึ้น และคริสตจักรควรขับคนนั้นออกจากคริสตจักร

ซึ่งเป็นเหมือนการให้คนนั้นออกไปนอกการปกคลุมฝ่ายวิญญาณของคริสตจักร และเมื่อซาตานโจมตีเขา โดยเขาไม่มีการปกคลุมฝ่ายวิญญาณ เขาก็จะพบความจริงว่า การอยู่นอกการปกคลุมของคริสตจักรนั้น อันตรายมากเพียงใด
เขาจะได้กลับใจใหม่ก่อนที่จะสายเกิน เพื่อจิตวิญญาณเขาจะสามารถรอดได้เมื่อเขากลับใจนั้น

1.@ เมื่อเราพบความผิดในพี่น้องของเรา ซึ่งเป็นความผิดที่ขัดแย้งกับพระคัมภีร์ชัดเจน เราไม่ควรจะอยู่เฉย เราควรทำอะไรบางอย่าง เพื่อช่วยให้เขากลับใจเสียใหม่ก่อนที่จะสายเกินไป

คนที่อยู่เฉย เมื่อเห็นพี่น้องกำลังเดินไปสู่ความพินาศ
เขาก็กำลังดำเนินชีวิตขัดกับกฏแห่งความรักเสียแล้ว

2.# 1คร. 5:6 …”เชื้อ​ขนม​เพียง​นิด​เดียว ย่อม​ทำ​ให้​แป้ง​ดิบ​ฟู​ขึ้น​ทั้ง​ก้อน”

ความบาปของคนๆเดียว ที่คริสตจักรปล่อยปละละเลย จะทำให้บาปนั้นแพร่กระจายไปทั่วในคริสตจักรได้

2.@ เมื่อพบการทำบาปที่ร้ายแรง ในคริสตจักร ต้องรีบจัดการทันทีอย่าปล่อยทิ้งเอาไว้

เมื่อพบความบาปก่อตัวขึ้นในชีวิตของเรา เราก็ควรรีบจัดการทันทีเช่นกัน ด้วยการสารภาพบาป กลับใจใหม่ ก่อนที่มันจะลุกลามยิ่งขึ้น

3.# ขนมปังที่มีเชื้อ​เก่า​ ได้แก่ ชีวิตที่เต็มไปด้วย​ความ​ชั่ว​และ​ความ​เลว
​ขนม​ปัง​ที่​ไม่​มี​เชื้อ ได้แก่ ชีวิตที่เดินทางแห่งความ​จริง​ใจ​และ​ความจริงของพระคำของพระเจ้า

3.@ วันนี้ เราได้รับการชำระเชื้อเก่าไปหมดแล้ว กลายเป็นขนมปังไร้เชื้อที่บริสุทธิ์แล้ว
เราควรดำเนินชีวิตในทางแห่งความจริงใจต่อพระเจ้า และดำเนินตามทางแห่งพระคำของพระเจ้า
หากวันใดที่ผิดพลาดพลั้งเผลอไป เกี่ยวข้องกับเชื้อเก่าอีก
ก็จงรีบกลับใจ สารภาพบาปต่อพระเยซู แล้วรับการอภัยด้วยความเชื่อ
จากนั้นก็กลับมาดำเนินชีวิตในความจริงใจและความจริง อีกครั้ง ในทันที

4.# 1คร. 5:11 อ.เปาโลสั่งว่า ​”อย่า​คบ​คน​ที่​ได้​ชื่อ​ว่า​เป็น​พี่​น้อง​แล้ว แต่​ยัง​ล่วง​ประ​เวณี โลภ ไหว้​รูป​เคารพ ชอบ​กล่าว​ร้าย เป็น​คน​ขี้​เมา และ​เป็น​คน​ฉ้อ​โกง แม้​จะ​กิน​ด้วย​ก็​อย่า​เลย”

หมายถึง เราควรแสดงออกอย่างชัดเจนว่า ไม่เห็นด้วยการกระทำของพี่น้องที่ทำบาป
ไม่ใช่เพื่อตำหนิเขา แต่เพื่อให้เขาคิดได้ รู้สึกตัว เพื่อเขาจะกลับใจจากบาปนั้น

ดังนั้นท่าทีของการแสดงออกเช่นนั้นสำคัญมาก
ไม่ใช่ไม่คบเขาเพราะรังเกียจเขา แต่ไม่คบกับเขาเพราะรักเขาเหลือเกิน

4.@ วันนี้ หากเราพบพี่น้องที่กำลังจมดิ่งลงในบาป
เราควรสำรวจตัวเราเองว่า
เราได้กระทำอะไรเพื่อยั้บยั้งเขาบ้างแล้วหรือยัง?
และ เราได้กระทำอะไรที่กำลังเป็นการสนับสนุนเขาให้ทำบาปอยู่หรือเปล่า?

คำคม

“บาปนิดเดียวที่เรากอดมันไว้แน่น อาจจะทำลายทั้งชีวิตของเราได้”