ขุมทรัพย์ 1โครินธ์ 6

ภาพรวม

  • บทนี้ อ.เปาโล ตำหนิคริสตจักรโครินธ์ที่ปล่อยให้สมาชิกฟ้องร้องกันในศาลและปล่อยให้สมาชิกดำเนินชีวิตในทางที่ไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# อ.เปาโล ตำหนิคริสตจักรโครินธ์ว่า ทำไมปล่อยให้มีการฟ้องศาลระหว่างกัน เกิดขึ้นท่ามกลางสมาชิก พวกเขาควรจะให้ตัดสินกันเองภายในคริสตจักร

1.@ เมื่อเกิดความขัดแย้ง หรือปัญหาต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตของเรา
เราควรใช้มาตรฐานของพระคำของพระเจ้า ในการตัดสินใจว่า ควรหรือไม่ควรทำอะไร

เราไม่ควรใช้มาตรฐานของโลกมาตัดสิน เพราะ มาตรฐานของพระเจ้าและมาตรฐานของโลกแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

2.# อ.เปาโล แนะนำว่า เมื่อมีการร้ายเกิดขึ้น ท่าทีที่ดีที่สุดที่เราควรทำคือ อดทนต่อการร้ายนั้น โดยไม่ตอบโต้

2.@ วันนี้ หากเราถูกเอาเปรียบ ถูกทำร้าย ถูกทรยศ เราไม่ควรแก้แค้น
เราควรมอบการแก้แค้นนั้นให้เป็นของพระเจ้า ไม่ใช่ลงมือแก้แค้นเสียเอง

3.# พระคัมภีร์สอนอย่างชัดเจนว่า “พวก​ที่​ล่วง​ประ​เวณี พวก​ไหว้​รูป​เคารพ พวก​ผิด​ผัว​ผิดเมีย พวก​โส​เภ​ณี​ชาย พวก​รัก​ร่วม​เพศ พวก​ขโมย พวก​ที่​โลภ พวก​ขี้​เมา พวก​ชอบ​กล่าว​ร้าย พวก​ฉ้อ​โกง จะ​ไม่​มี​ส่วน​ใน​แผ่น​ดิน​ของ​พระเจ้า”

3.@ หากเราเคยเป็นเช่นนั้นในอดีต ไม่สำคัญเลย เพราะพระเยซูทรงอภัยบาปผิดทั้งสิ้นแก่เราแล้ว

แต่หากเรายังคงเป็นเช่นนี้ ในปัจจุบัน โดยไม่รู้สึกว่าผิด ไม่คิดจะกลับใจออกจากพฤติกรรมเหล่านี้
เรากำลังตกอยู่ในอันตรายอย่างที่สุด

จงรีบหนีออกมาจากหายนะนั้น
จงกลับใจเสียใหม่ก่อนที่จะสายเกินไป

4.# เรามีเสรีภาพที่จะทำอะไรก็​ได้ แต่​ไม่​ใช่​ทุก​สิ่ง​นั้น​เป็น​ประ​โยชน์

เนื่องจาก ร่าง​กาย​ของ​เรา​เป็น​อวัยวะ​ของ​พระ​คริสต์? (ข้อ 15) พระเจ้าทรงซื้อเราไว้แล้วด้วราคาสูง(ข้อ 20)

ดังนั้น เราควรใช้เสรีภาพในพระเจ้าที่เรามีนั้น เลือกทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินของพระเจ้า เลือกทำสิ่งที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า

4.@ วันนี้ในการเลือกทำหรือไม่ทำสิ่งใด เราเลือกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของใคร มากกว่ากัน ? ประโยชน์ของตัวเราเอง หรือ ประโยชน์ของพระเจ้า?

คำคม

“ เราผู้เป็นของพระคริสต์ ควรใช้ทั้งชีวิตถวายเกียรติแด่พระองค์”