ขุมทรัพย์ 1โครินธ์ 8

ภาพรวม

  • ในบทนี้ อ.เปาโล สอนให้ผู้มีความรู้มากกว่า มีความเชื่อเข้มแข็งกว่าคนอื่น ไม่ว่าจะทำอะไร ควรคำนึงถึงผู้ที่มีความรู้น้อยกว่า หรือผู้มีความเชื่อน้อยกว่า อยู่เสมอ

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# “ความ​รู้​นั้น​ทำ​ให้​ลำ​พอง แต่​ความ​รัก​เสริม​สร้าง​ขึ้น”
ถ้า​ใครคิด​ว่า​ตัว​รู้​สิ่ง​ใด​แล้ว แสดงว่าคน​นั้น​ยัง​ไม่​รู้สิ่งนั้น​จริงๆ เพราะมีเรื่องให้รู้มากกว่านั้นอีก มนุษย์ไม่มีทางรู้ได้หมด
แต่ถ้าใครมีความรัก กลับนำไปสู่ความรู้จัก ซึ่งเป็นขั้นที่สูงกว่าการรู้เรื่อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าใครมีความรักต่อพระเจ้า จะทำให้คนนั้นกับพระเจ้ารู้จักกัน
คือ เมื่อก่อนเป็นศัตรูกัน หรือ เป็นเหมือนคนแปลกหน้า แต่พอเขารักพระเจ้า เขากลับได้มาเป็นบุตรของพระเจ้า เรียกได้ว่า เขากับพระเจ้ารู้จักกัน

1.@ ความรู้หาเท่าไหร่ก็ไม่หมด ไม่พบความรู้จริงๆสักที
แต่ความรัก เพียงแต่รักก็จะพบกับการรู้จัก อันเป็นความรู้เหนือความรู้ใดๆ

เหมือน รู้เรื่องของกษัตริย์ไม่ว่ารู้มากเพียงใด หรือจะเท่ากับได้รู้จักกษัตริย์องค์นั้นเป็นส่วนตัว

ตลอดปีที่ผ่านมา ความรักที่มีต่อพระเจ้า กับ ความรู้ที่เรามีเรื่องของพระเจ้า อันไหนที่พัฒนาเติบโตมากกว่ากัน?

2.# อ.เปาโล สอนว่า สำหรับคนที่มีความรู้ความเข้าใจแล้วว่า รูปเคารพไม่มีอำนาจใดๆ พระเจ้าต่างหากมีฤทธิ์อำนาจสูงสุด
ดังนั้นเมื่อพวกเขากินอาหารที่ใช้บูชารูปเคารพมาแล้ว พวกเขาจึงไม่รู้สึกอะไร ถือว่าก็แค่อาหารเท่านั้นเอง

แต่ขณะเดียวกันก็มีพี่น้องบางคนที่ไม่มีความรู้เช่นนี้ หรือไม่ได้มีความเชื่อเข้มแข็งเท่านี้
เมื่อพี่น้องเหล่านั้นเห็นคนมีความเชื่อเข้มแข็งยังทำได้ พี่น้องเหล่านั้นจึงทำบ้าง แต่ทำด้วยใจหวาดกลัวอำนาจของรูปเคารพนั้น และรู้สึกว่าพระเจ้าคงไม่ชอบแต่ก็ยังฝืนกินไปตามพวกความเชื่อเข้มแข็ง
ดังนั้น พวกเขาจึงกำลังยำเกรงรูปเคารพ และ กำลังจงใจทำสิ่งที่เขาคิดว่าพระเจ้าไม่ชอบแต่ก็ยังจะทำ
ซึ่งจะเป็นผลร้ายต่อพวกเขาเอง

ด้วยเหตุนี้ อ.เปาโล จึงแนะนำพวกมีความเชื่อเข้มแข็งว่า ไม่ว่าจะกินอะไร หรือ ทำอะไร แม้จะมีเสรีภาพที่จะทำได้ ก็ควรจะทำด้วยการคำนึงถึงพี่น้องที่มีความเชื่อน้อยด้วย และถ้าจำเป็นจริงๆที่จะต้องงดทำบางอย่างก็ควรงดเพราะเห็นแก่พวกเขา

2.@ ตัวอย่างเปรียบเทียบ สมมติว่าคริสเตียนทุกคนมีปีก และคนที่มีปีกแข็งแรงจะสามารถบินได้ แต่คนที่ปีกยังไม่แข็งแรงจะบินไม่ได้
อ.เปาโล แนะนำว่า พวกที่มีปีกแข็งแรงว่า หากต้องการลงจากชั้น10 ถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรงจริงๆ
“ลงลิฟต์เถอะ อย่ากระโดดลงทางหน้าต่าง”

คำคม

“ ถ้าบินแล้ว ทำให้พี่น้องสะดุด จงเดินไปเถิด”