ขุมทรัพย์ 1โครินธ์ 9

ภาพรวม

  • ในบทนี้ อ.เปาโล กล่าวยืนยันความเป็นอัครทูตของเขา และหนุนใจให้คริสตจักรโครินธ์ทุ่มเทรับใช้พระเจ้า อย่างเดียวกับที่เขาได้ทำมา

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# มีคนกล่าวหาว่า อ.เปาโลไม่ใช่อัครทูต แต่มาประกาศข่าวประเสริฐเพื่อหวังเงินทอง อ.เปาโลจึงยืนยันความเป็นอัครทูตของเขาในบทนี้ ว่า สิ่งที่พิสูจน์ได้ดีที่สุดว่า อ.เปาโลเป็นอัครทูตก็คือ คริสตจักรโครินธ์ซึ่งเป็นผลมาจากการประกาศข่าวประเสริฐของอ.เปาโล
ดังนั้นในเมื่อ อ.เปาโลนำพระพรฝ่ายวิญญาณมาให้พี่น้องที่โครินธ์ ต่อให้อ.เปาโลจะได้รับเงินถวายจากพี่น้องที่โครินธ์ก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติ
ถึงกระนั้น อ.เปาโลก็ยืนยันว่า เขาไม่ขอรับการถวายจากพวกเขา เพื่อจะไม่ทำให้ใครเข้าใจผิดว่า อ.เปาโลมาประกาศข่าวประเสริฐที่นี่เพื่อเงิน

1.@ ตำแหน่งในการรับใช้พระเจ้า ไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่เราได้กระทำในการรับใช้พระเจ้า

เป็นการสมควรที่จะสนับสนุน ผู้ที่มีส่วนดูแลชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเรา
การที่สมาชิกถวายทรัพย์หรือดูแลสนับสนุนศิษยาภิบาลของตน จึงเป็นการดีที่สมควรทำอย่างยิ่ง

2.# อ.เปาโล อธิบายว่า การที่เขาทุ่มเทในการประกาศข่าวประเสริฐอย่างสุดกำลังนั้น เขาไม่อาจโอ้อวดอะไรได้เลย เพราะว่าที่เขาทำนั้นเขาก็แค่ทำตามคำสั่งของพระเจ้าเท่านั้นเอง

ถ้าจะขอบคุณ ผู้ที่สมควรรับคำขอบคุณไม่ใช่อ.เปาโล แต่เป็นผู้ทรงใช้อ.เปาโลมาประกาศต่างหาก

2.@ วันนี้ พระเยซูทรงบัญชาให้ออกไปประกาศสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของพระองค์
หากเราไม่ทำ ก็คือ เราจงใจขัดคำสั่ง ต้องกลับใจโดยด่วน
หากเราทำ ก็คือ เราเพียงทำตามคำสั่ง ไม่มีอะไรที่เราจะโอ้อวดได้เลย

3.# อ.เปาโล อธิบายว่า เขายอมปรับตัวให้เข้ากับคนทุกประเภท แต่ก็จะไม่ยอมเสียจุดยืนแห่งพระคำของพระเจ้า
การยอมปรับตัวและยอมทำ​ทุก​อย่างนั้น อ.เปาโลทำเพราะ​เห็น​แก่​ข่าว​ประ​เสริฐ​ เพื่อ​ช่วย​บาง​คน​ให้​รอด​โดย​ทุก​วิถี​ทางให้มากที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้

3.@ วันนี้ เรายอมปรับตัว เปลี่ยนแปลง หรือเสียสิทธิบางอย่าง เพื่อเห็นแก่ข่าวประเสริฐ เพื่อให้คนบางคนมีโอกาสได้ยินข่าวประเสริฐ บ้างหรือไม่?

4.# ในการรับใช้พระเจ้า ต้องทำตัวเหมือนนักกีฬาที่ทุ่มเทอย่างสุดกำลัง อย่างมีเป้าหมาย ระมัดระวังดูแลรักษาตัวเองอยู่เสมอให้พร้อมสำหรับการแข่งขัน

4.@ การได้มีส่วนในการรับใช้พระเจ้า เป็นสิ่งที่มีเกียรติ
เมื่อเราได้รับเกียรตินั้น ควรทำอย่างเต็มที่เต็มกำลัง ทำอย่างปราณีตแบบมืออาชีพ ไม่ใช่แบบมือสมัครเล่นที่ทำแบบขอไปที
เพราะรางวัลที่จะได้รับ สำหรับการรับใช้พระเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่ารางวัลทั้งหมดในโลกนี้รวมกันเสียอีก

5.# อ.เปาโล เอาจริงเอาจังในการฝึกฝนตนเอง ที่จะดำเนินตามพระคำของพระเจ้า เพราะเขา​เกรง​ว่า​เมื่อเขา​ประ​กาศ​ข่าว​ประ​เสริฐ​แก่​คน​อื่น​แล้ว ตัว​เขาเอง​จะกลับ​เป็น​คน​ที่​ใช้​การ​ไม่​ได้ไป

5.@ คนที่พูด แต่ไม่ทำตามอย่างที่พูด ในที่สุดจะกลายเป็นใช้การไม่ได้สำหรับเรื่องที่พูดนั้น

คนที่ประกาศข่าวประเสริฐ แต่ไม่ดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับข่าวประเสริฐ
เขาจะเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐที่ใช้การไม่ได้
ไม่เป็นประโยชน์ต่อข่าวประเสริฐ
แต่กลับเป็นหินสะดุด ขวางกั้นข่าวประเสริฐเสียมากกว่า
และตนเองก็จะไม่มีส่วนได้รับพระคุณ ตามที่เขาได้ประกาศนั้นอีกด้วย

คำคม

“ไม่มีคำว่า มากเกินไป สำหรับการทุ่มเทเพื่อพระเจ้า”