ขุมทรัพย์ 2โครินธ์ 4

ภาพรวม

  • ในบทนี้พูดถึงความล้ำค่าของข่าวประเสริฐที่เราได้รับมา สมควรเหลือเกินที่เราจะแบ่งปันข่าวประเสริฐนี้แก่ผู้อื่น ถึงแม้จะต้องพบกับความยากลำบากมากเพียงใดก็ตาม

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ในการประกาศข่าวประเสริฐ เรา​ไม่ควร​ใช้​อุบายหรือบิด​เบือน​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า แต่​ควร​เปิด​เผย​ความ​จริง ตามเนื้อหาของข่าวประเสริฐ

1.@ การประกาศข่าวประเสริฐนั้น การสื่อสารข่าวให้ครบสำคัญยิ่งกว่าการใช้เทคนิคใดๆเพราะข่าวประเสริฐเป็นฤทธิ์เดช และพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานในจิตใจของผู้ได้ยินข่าวประเสริฐนั้น

2.# 2คร. 4:4 “…พระ​ของ​ยุค​นี้​ได้​ทำ​ให้​ความ​คิด​ของ​คน​ที่​ไม่​เชื่อ​มืด​มน​ไป เพื่อ​ไม่​ให้​เห็น​ความ​สว่าง​ของ​ข่าว​ประ​เสริฐ คือ​เรื่อง​พระ​สิริ​ของ​พระ​คริสต์​…”

2.@ ค่านิยมต่างๆของโลก และวิญญาณชั่วในสถานฟ้าอากาศ ได้ปิดบังตาใจของผู้คน ไม่ให้เห็นความสว่างแห่งข่าวประเสริฐ

ดังนั้นในการประกาศข่าวประเสริฐจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นที่เราประกาศแก่เขา เพื่อเปิดตาใจของเขาให้เห็นความสว่างของข่าวประเสริฐ

3.# 2คร. 4:7 “…เรา​มี​ของ​ล้ำ​ค่า​นี้​อยู่​ใน​ภา​ชนะ​ดิน …”
ของล้ำค่า คือ ข่าวประเสริฐ
ภาชนะดิน คือ ชีวิตของเรา
ตัวเราไม่มีได้ล้ำค่า แต่เพราะเรามีข่าวประเสริฐ เราจึงเป็นภาชนะที่ล้ำค่า

3.@ เราไม่ควรเก็บสิ่งล้ำค่าไว้แต่เพียงลำพัง
แต่ควรแจกจ่ายออกไปแก่ทุกคน ด้วยการประกาศข่าวประเสริฐให้พวกเขาได้รับรู้

4.# 2คร. 4:10 “เรา​แบก​ความ​ตาย​ของ​พระ​เยซู​ไว้​ใน​ร่าง​กาย​เสมอ เพื่อ​ว่า​ชีวิต​ของ​พระ​เยซู​จะ​ปรา​กฏ​ใน​ร่าง​กาย​ของ​เรา​ด้วย”
อ.เปาโล ได้ทนความ​ทุกข์​ยากลำบาก ​ใน​การ​ถูก​ข่ม​เหง​ ใน​การ​เสี่ยง​ตาย เพราะการประกาศ​ข่าว​ประเสริฐ ​
​เพื่อ​ชีวิต​ของ​พระเยซู​คริสต์​จะ​สำแดง​ออก​ใน​ชีวิต​ของอ.เปาโล

4.@ เมื่อเราทนทุกข์เพื่อพระคริสต์ ในการถูกดูถูก ในการถูกข่มเหง ในความทุกข์ยากใดๆ นั่นเป็นการสำแดงลักษณะของพระคริสต์ให้ปรากฏชัดเขนยิ่งขึ้นในชีวิตของเรา

5.# 2คร. 4:16 “ฉะนั้น​เรา​จึง​ไม่​ย่อ​ท้อ ถึง​แม้​ว่า​สภาพ​ภาย​นอก​ของ​เรา​กำ​ลัง​ทรุด​โทรม​ไป แต่​สภาพ​ภาย​ใน​นั้น​ก็​ได้​รับ​การ​เปลี่ยน​ใหม่​ทุกๆ วัน”

พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราขึ้นเสมอทุกวัน โดยผ่านเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรา

5.@ วันนี้ สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเรา พระเจ้ากำลังทรงใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อพัฒนาชีวิตภายในของเรา

6.# 2คร. 4:17 “..​ความ​ยาก​ลำ​บาก​ชั่ว​คราว​และ​เล็ก​น้อย​ของ​เรา จะ​ทำ​ให้​เรา​มี​ศักดิ์​ศรี​นิรันดร์​มาก​มาย​อย่าง​ไม่​มี​ที่​เปรียบ”

ความทุกข์ของเราวันนี้ กำลังพัฒนาชีวิตฝ่ายวิญญาณของเรา ให้เต็มไปด้วยสง่าราศีในอนาคต

6.@ เมื่อพบความทุกข์ หากเรามองถึงอนาคตในสวรรคสถาน ไม่จดจ่อกับสิ่งของชั่วคราวในโลกนี้ จะทำให้เราเข้าใจว่า ความทุกข์วันนี้ มันเล็กน้อยเหลือเกิน และไม่สำคัญเลยเมื่อเทียบกับสิ่งที่กำลังจะได้รับ

คำคม

“ทุกข์ชั่วคราว เพื่อได้ศักดิ์ศรีชั่วนิรันดร์ คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม”