ขุมทรัพย์ 2โครินธ์ 7

ภาพรวม

  • ในบทนี้ความน่ายินดีที่คริสตจักรได้กลับใจใหม่ แม้จะเสียใจในตอนต้น แต่ได้นำความชื่นชมยินดีอย่างยิ่งมาถึงในที่สุด

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# พระเจ้าทรงสัญญาว่า หากเราแยกตัวออกจากวิถีบาปแห่งโลกนี้ พระเจ้า​จะ​เป็น​ดัง​บิดา ของเรา เรา​จะ​เป็น บุตร​ชาย บุตร​หญิงของพระองค์ (2คร. 6:17 -18)

ใน 2คร. 7:1 จึงกล่าว่า ใน​เมื่อ​เรา​มี​พระ​สัญ​ญา​เช่น​นี้ ​เรา​ก็ควรชำระ​ตัว​เอง​ให้​ปราศ​จาก​มล​ทิน​ทุก​อย่าง​ของ​เนื้อ​หนัง​และ​วิญ​ญาณ

ซึ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรา​เกรง​กลัว​พระ​เจ้า

1.@ โดยการช่วยเหลือและการสอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะทำให้เรายำเกรงพระเจ้า
ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินชีวิตที่แยกตัวออกจากมลทินของโลกนี้ แยกตัวออกจากบาปที่ใครๆเขาก็ทำกัน

2.# 2คร. 7:6 “…​พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​หนุน​ใจ​คน​ที่​ท้อ​ใจ…”

2.@ หากเรากำลังท้อ ผู้ที่จะหนุนใจเราได้ดีที่สุด ไม่ใช่มนุษย์คนใด แต่เป็นพระเจ้าผู้ทรงรักเราและทรงรู้ทุกสิ่ง

3.# ​ใครก็ตามที่​เสีย​ใจ​ตาม​พระ​ประ​สงค์​ของ​พระ​เจ้านั้น จะไม่มีผลร้ายใดๆเลย แต่จะ​เกิด​การ​กลับ​ใจ นำไปสู่การเอาจริงเอาจัง ความกระตือรือร้น
แต่คนที่​เสีย​ใจ​อย่าง​โลก​ ​ย่อม​นำ​สู่ความท้อแท้ สิ้นหวัง หมดกำลังใจ และนำไปสู่​ความ​ตาย

3.@ ความเสียใจในสิ่งที่ได้ทำลงไป แล้วปรารถนาที่จะกลับใจ จะนำไปสู่ชีวิตที่จำเริญขึ้น
แต่ ความเสียใจในสิ่งที่ได้ทำลงไป แล้ว ท้อแท้ สิ้นหวัง กล่าวโทษตัวเอง กล่าวโทษคนอื่น จะนำไปสู่การตกต่ำลงและหายนะ

คำคม

“การกลับใจ ไม่ใช่แค่การเสียใจ
แต่เป็นการเสียใจ แล้วลุกขึ้นมาดำเนินชีวิตใหม่อีกครั้ง”