ขุมทรัพย์ 2โครินธ์ 11

ภาพรวม

  • ในบทนี้กล่าวถึง อ.เปาโล กล่าวถึงอัครทูตปลอมและการทนทุกข์ยากลำบากต่างๆของเขาในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# เราถูก​หมั้น​ท่าน​ไว้​แล้วกับ​พระคริสต์ เพื่อรอเข้าร่วมครอบครองกับพระองค์
ดังนั้นเราสมควรดำเนินชีวิตดัง​พรหม​จารี​บริ​สุทธิ์​แด่​พระ​คริสต์ ไม่นอกใจพระคริสต์ไปเอาใจใส่พระอื่น หรือ สิ่งยั่วยวนแห่งโลกนี้

1.@ พระเจ้าทรงรักเราและทรงหวงแหนเรา ดังคู่หมั้นที่หวงแหนคู่หมั้นของตน
เราไม่สมควร เอาใจออกห่างจากพระเจ้า ไปรักหรือสนใจสิ่งอื่นมากกว่าพระองค์

2.# ใน 2คร. 11:15 กล่าว่ามีบางคนเป็นผู้ปรนนิบัติซาตาน แต่ปลอมตัวมาเป็นผู้ปรนนิบัติพระเจ้า ​ซึ่งเราจะสังเกตได้จากบั้น​ปลาย​ของ​พวก​เขา​ จะไม่จำเริญขึ้น จะไม่เกิดผล

2.@ เราควรสำรวจตัวเองอยู่เสมอว่า การรับใช้ของเราวันนี้ เราปรนนิบัติพระเจ้า หรือ กำลังทำเพื่อตนเอง หรือ กำลังปรนนิบัติค่านิยมของโลกนี้ หรือแม้กระทั่งกำลังปรนนิบัติซาตานโดยไม่รู้ตัว

3.# ใน 2คร. 11:21 กล่าวว่า การพูดโอ้อวด เป็นการ​พูด​อย่าง​คน​โง่​เขลา

3.@ วันนี้ หากเราเห็นคนที่กำลังโอ้อวดตนเองต่อผู้อื่น ไม่จำเป็นต้องไปหมั่นไส้หรือเดือดเนื้อร้อนใจ เพราะเขาก็แค่กำลังสำแดงความโง่เขลาของเขาให้คนอื่นดูเท่านั้นเอง

แต่ที่สำคัญคือ เราอย่าไปสำแดงความโง่เหมือนกับเขาก็แล้วกัน

4.# สิ่งที่ อ.เปาโล ประสบในการรับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ ได้แก่
– ตราก​ตรำ​ลำบาก
– ​ติด​คุก​หลายครั้ง
– หวิด​ตาย​บ่อยๆ
– ถูกพวก​เดียวกันเองอย่างพวกยิว​เฆี่ยน​ 5 ​ครั้ง ครั้ง​ละ 39 ​ที รวมเป็น 195 ครั้ง
– ​ถูก​ตี​ด้วย​ไม้​ตะบอง ตามการลงโทษของทหารโรม 3 ครั้ง
– ถูก​ก้อน​หิน​ขว้าง​ 1 ครั้ง
– ​เรือ​แตก​ 3 ครั้ง
– ลอย​อยู่​ใน​ทะเล​ 1 วัน​ 1 ​คืน​
– เดิน​ทาง​บ่อยๆ
– เผชิญ​ภัย​ใน​แม่​น้ำ
– เผชิญ​โจร​ภัย
– เผชิญ​ภัย​จาก​ชน​ชาติตนเอง
– เผชิญ​ภัย​จาก​คน​ต่าง​ชาติ
– เผชิญ​ภัย​ใน​เมือง
– เผชิญ​ภัย​ใน​ป่า
– เผชิญ​ภัย​ใน​ทะเล
– เผชิญ​ภัย​จาก​พี่​น้อง​จอม​ปลอม
– ต้อง​ตราก​ตรำ​และ​ลำ​บาก
– ต้อง​อด​หลับ​อด​นอน​บ่อยๆ
– ต้อง​หิว​และ​กระ​หาย
– ต้อง​อด​ข้าว​บ่อยๆ
– ต้อง​ทน​หนาว​และ​เปลือย​กาย
ถึงกระนั้น อ.เปาโล ยังคงสัตยซื่อในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าจนวันตาย

4.@ การรับใช้พระเจ้า ไม่จำเป็นต้องพบแต่ความสะดวกสบาย ราบรื่น หรือความสุขสำราญเสมอไป
บางครั้งพระเจ้าอนุญาตให้เรา พบกับความทุกข์ยาก ปัญหา อุปสรรค บางอย่าง เพื่อเป็นบทพิสูจน์ความรักและความสัตย์ซื่อที่เรามีต่อพระองค์ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั้งปวงว่า “ฉันรักพระเยซูจริงๆ”

คำคม

“ รับใช้พระเจ้า หรือ รับใช้ตัวเอง แยกแยะได้
โดยดูจากแรงจูงใจในการรับใช้นั้น”