ขุมทรัพย์ กาลาเทีย 4

ภาพรวม

  • ในบทนี้ อ.เปาโลชี้ให้คริสตจักรกาลาเทียเห็นว่า พวกเขาเป็นไทแล้วโดยพระเยซูคริสต์ ไม่สมควรที่จะดำเนินชีวิตเป็นทาสของบาปหรือภูตผีอีกต่อไป

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# เมื่อก่อนมนุษย์ตก​เป็น​ทาส​อยู่​ใต้​บัง​คับ​ของ​ภูต​ผี​ที่​ครอบงำ​ของ​จักร​วาล (ข้อ 3)
แต่เมื่อถึงเวลากำหนด พระเยซูเสด็จมาช่วยเรา ให้พ้นทาส กลายมาเป็นบุตรของพระเจ้า (ข้อ4,5)
เมื่อเราเป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว พระ​เจ้าจึง​ทรง​ใช้​พระ​วิญ​ญาณ​แห่ง​พระ​บุตร​ของ​พระ​องค์ เข้า​มา​ใน​ใจ​ของ​เรา (ข้อ6)
เป็นการยืนยัน รับรองว่า เราเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วจริงๆ

1.@ ทุกคนที่มีพระวิญญาณของพระเจ้า ในชีวิตของเขา
คนนั้นเป็นบุตรของพระเจ้าอย่างแน่นอน
และ เขาพ้นจากการเป็นทาสของธรรมบัญญัติ ,ทาสของวิญญาณชั่ว และทาสของบาปแล้ว อย่างแน่นอน

วันนี้ เราเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว
วันนี้ เราเป็นครนชอบธรรมแล้ว
จงชื่นชมยินดีอย่างยิ่งเถิด

2.# อ.เปาโล เตือนคริสตจักรกาลาเทียว่า พวกเขาได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้ว พ้นจากการเป็นทาสแล้ว
ทำไมพวกเขาจึงกลับไปสมัครเป็นทาสของวิญญาณชั่วอีก โดยการไปตามอย่างพวกที่นับถือวิญญาณชั่วเหล่านั้น(ข้อ 9 )

2.@ วันนี้ เราพ้นทาส เป็นไทในพระเยซูคริสต์แล้ว
อย่าให้เราหันกลับไป ทำในสิ่งที่คนที่เป็นทาสของสิ่งเหล่านั้น ทำกันอีกเลย

3.# ใน กท. 4:10-11 อ.เปาโล เตือนว่า หากคริสตจักรกาลาเทีย ยังคง​ถือ​วัน เดือน ฤดู และ​ปี ถือว่าวันนี้ สำคัญกว่าวันนั้น เกรงว่าสิ่งที่ อ.เปาโลทำมาเพื่อพวกเขาจะสูญเปล่าไป โดยพวกเขาจะหันกลับไปทำตามทางเดิมที่เคยทำมานั้น

3.@ ทุกวัน สำหรับผู้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ เป็นวันที่ดี
เราจึงไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องฤกษ์ยาม และไม่จำเป็นต้องยกย่องวันใดให้สำคัญกว่าวันอื่นๆ

วันคริสตมาส หรือ วันศุกร์ประเสริฐ หรือ วันฟื้นคืนพระชนม์ โดยตัวของวันเองนั้นไม่สำคัญอะไรเลย แต่สิ่งที่สำคัญคือ ความหมายและสิ่งที่เกิดขึ้นในวันเหล่านั้นต่างหากที่สำคัญ

ดังนั้น ในการจัดพิธีในวันเหล่านี้ เราไม่ได้จัดเพราะเป็นวันสำคัญ แต่จัดเพื่อระลึกถึงสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่ได้เกิดขึ้นในวันเหล่านี้

4.# อ.เปาโล เตือนคริสตจักรกาลาเทียว่า บางคนเอาอกเอาใจพวกเขา ไม่ใช่เพราะหวังดี แต่เพื่อหวังผลประโยชน์จากพวกเขา โดยอยากจะชักนำพวกเขาออกจากข่าวประเสริฐแท้

4.@ บางคนอาจจะดูเหมือนหวังดีต่อเรา แต่หากการกระทำของเขาพยายามชักนำออกจากความสัมพันธ์กับพระเจ้า หรือออกจากความเชื่อในข่าวประเสริฐ
ฟันธงได้เลย นั่นไม่ใช่การหวังดีที่แท้จริง

5.# กท. 4:21-31 อ.เปาโล เปรียบเทียบว่า อิชมาเอล ลูกของอับราฮัมที่เกิดจากนางฮาการ์หญิงทาสนั้น เป็นลูกที่ได้มาตามปกติ
แต่อิสอัค ลูกของอับราฮัมที่เกิดจากนางซาราห์หญิงที่เป็นไทนั้น เป็นลูกที่ได้มาตามพระสัญญา
และลูกที่เกิดมาตามพระสัญญานั้นเป็นผู้ได้รับพระพร

5.@ หากเรายังเป็นทาสของธรรมบัญญัติ เราไม่อาจเป็นผู้รับพระพรได้
แต่บัดนี้เราเป็นไทโดยพระเยซูคริสต์แล้ว เราจึงเป็นผู้ที่จะได้รับพระพรจากพระเจ้า

แม้เราเป็นคริสเตียนแล้ว แต่ยังถูกฟ้องผิดโดยธรรมบัญญัติ เกี่ยวกับความผิดในอดีตที่เราเคยทำผ่านมา เราไม่อาจจะรับพระพรจากพระเจ้าได้อย่างเต็มที่
วันนี้ สมควรที่เราจะเชื่ออย่างสุดใจว่า บาปของเราทั้งสิ้นได้รับการอภัยแล้ว เราเป็นไทแล้ว เพื่อเราจะได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างบริบูรณ์

คำคม

“ไม่มีวันเป็นไท จนกว่าจะเชื่ออย่างสุดใจ ว่าได้รับการอภัยแล้ว”