ขุมทรัพย์ เอเฟซัส 1

ภาพรวม

  • พระธรรมเอเฟซัส เขียนโดย อ.เปาโล เขียนถึงคริสตจักรในเมืองเอเฟซัส ซึ่ง อ.เปาโล เป็นผู้ก่อตั้งขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อ​​​ให้​​​คริสเตียนที่นั่นเข้าใจ​​​พระ​ประสงค์​​​นิรันดร์​​​ของ​​​พระเจ้า เข้าใจเรื่อง​​​พระคุณ ​และแผนการ​​​แห่ง​​​ความ​รอด​ รวมถึงเข้าใจการ​​​ดำเนิน​​​ชีวิต​​​ใหม่​​​ใน​​​พระคริสต์​​​
  • บทนี้กล่าวถึงการทรงเรียกของพระเจ้า สำหรับเราทั้งหลาย ว่าเป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่สำหรับเรา และพระเจ้ายังคงประทานพระคุณและพระพรอีกมากมายแก่เราทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# พระ​เจ้า​​ทรง​​ประทาน​พระ​พร​ฝ่าย​วิญญาณ​แก่​เรา​มากมาย ​โดยทางการเชื่อวางใจในพระเยซู​คริสต์​

1.@ เมื่อเราเชื่อในพระคริสต์ มีพระพรเกิดขึ้นมากมายในชีวิตของเรา ทั้งที่เรามองเห็นและที่เราไม่สังเกตเห็น รวมทั้งพระพรที่จะมาถึงเราในอนาคตอีกด้วย

เราควรใช้ชีวิตด้วยการสรรเสริญ ขอบพระคุณพระเจ้า ในสารพัดพระพรที่มาสู่ชีวิตของเรา

2.# พระเจ้าทรงรักเราก่อนที่จะเริ่มสร้างโลกเสียอีก นั่นชี้ให้เห็นว่า พระองค์รักเรา ไม่ใช่เพราะการกระทำใดๆของเราเลย เพราะก่อนที่เราจะมีตัวตน ก่อนที่เราจะได้ทำอะไร พระองค์ก็ทรงรักเราแล้ว

2.@ วันนี้ ไม่ว่าเราจะเป็นเช่นไร พระบิดายังคงรักเรา
หากแม้ว่าเรากำลังเดินถอยห่างจากพระองค์ ความรักของพระองค์ที่มีต่อเราก็ไม่ได้ลดน้อยถอยลงเลย
พระองค์ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นเรา กลับมาหาพระองค์อีกครั้ง

วันนี้ ไม่ว่าเราเป็นเช่นไร จงเชื่อมั่นในความรักของพระบิดาว่า พระองค์ยังคงรักเราอย่างไม่เสื่อมคลาย

3.# อฟ. 1:7 “​ใน​พระ​เยซู​นั้น เรา​ได้รับ​การ​ไถ่​บาป​โดย​พระ​โลหิต​ของ​พระ​องค์ คือ​ได้รับ​การ​อภัย​โทษ​บาปของ​เรา​โดย​พระ​กรุณา​อัน​อุดม​ของ​พระ​องค์​”

3.@ โดยทางพระเยซูคริสต์ บาปทั้งสิ้นที่เราเคยทำมาได้รับการอภัยอย่างสิ้นเชิงแล้ว
สิ่งนี้สำหรับผู้เชื่อวางใจในพระเยซู

ถ้าคริสเตียนคนใด ไม่มั่นใจว่า บาปของเขาได้รับการอภัยแล้วอย่างสิ้นเชิง
ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ เขายังไม่ได้เป็นผู้เชื่อวางใจในพระเยซูจริงๆ เขาเป็นเพียงแค่คริสตศาสนิกชน เท่านั้นเอง

4.# อฟ. 1:9 ​”พระ​เจ้า​ได้​ทรง​โปรด​ให้​เรา​รู้​ความ​ล้ำ​ลึก​ใน​พระ​ทัย​ของ​พระ​องค์ ตาม​พระ​เจตนารมณ์​ของ​พระ​องค์ ซึ่ง​พระ​องค์​ทรง​ดำริ​ไว้​ใน​พระ​คริสต์​”

4.@ โดยการเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ พระเจ้าได้ทำให้เราสามารถเข้าใจความล้ำลึกของพระทัยของพระเจ้าได้ โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในใจของเราผ่านพระคำของพระเจ้า

ใครก็ตามไม่ได้เชื่อวางใจในพระเยซูจริงๆ ไม่ว่าเขาจะอ่านพระคัมภีร์สักกี่รอบ ก็ไม่มีทางเห็นความล้ำลึกของพระทัยของพระเจ้าได้เลย

วันนี้ เราเห็นความล้ำลึกของพระทัยพระเจ้า ผ่านพระคัมภีร์ บ้างแล้วหรือยัง?

5.# เมื่อเราเชื่อ​วางใจ​ใน​พระ​เยซูคริสต์ พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ได้เข้ามาในชีวิตของเรา เป็นดังมัดจำแห่งสวรรค์ว่า เราจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ได้อย่างแน่นอน

5.@ คนที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์จริงๆ เขาจะมั่นใจอย่างไม่สงสัยเลยว่า เขาจะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์อย่างแน่นอน
คนที่ไม่มั่นใจว่า เขาจะได้เข้าสวรรค์หรือไม่ สรุปได้เลยว่า เขายังไม่ได้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์จริงๆ
แต่ก็มีบางคนที่เชื่อมั่นว่า เขาจะได้เข้าสวรรค์อย่างแน่นอน แต่เขาเองจะไม่ได้เข้าสวรรค์ (มธ. 7:22) เพราะเขาไม่เชื่อวางใจในพระเยซูจริงๆ แต่คิดไปเองว่า พวกเขาจะได้เข้าสวรรค์เพราะเหตุผลอื่นๆ

วันนี้ เราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ จริงๆ สำหรับการรอดพ้นบาปของเรา แล้วหรือยัง?

6.# ใน อฟ.1:17-18 อ.เปาโล อธิษฐาน​ว่า ขอ​ให้พระเจ้า​ให้​คริสตจักรเอเฟซัส มี​จิตใจ​อัน​ประกอบด้วย​สติปัญญา และ​ความ​ประจักษ์​แจ้ง​ใน​เรื่อง​ความ​รู้​ถึง​พระ​องค์​ และ​ขอ​ให้​ตา​ใจ​​สว่าง​ขึ้น เพื่อ​​จะ​ได้​รู้​ ความหวังแห่งการ​ทรง​เรียก​ว่า มี​สง่า​ราศี​อัน​อุดม​บริบูรณ์​เพียงไร​

6.@ ยิ่งเรารู้ว่า สิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมให้แก่เรานั้น เต็,ด้วยสง่าราศีมากเพียงใด
เราก็จะยิ่งรักพระองค์ และ ยิ่งดำเนินชีวิตในโลกนี้เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์

เราสามารถรับรู้สง่าราศีนั้นได้ จากการอ่านพระคัมภีร์ด้วยความเชื่อ โดยความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์

7.# ​ฤท​ธา​นุ​ภาพ​ของ​พระเจ้าสำ​หรับ​เรา​ที่​เชื่อ​นั้น มีมากยิ่งนัก เป็นฤทธิิ์เดชเดียวกันกับที่ทรงชุบพระเยซูให้เป็นขึ้นมาจากความตาย (ข้อ 19-20)

7.@ ฤทธานุภาพของพระเจ้าทรงสถิตกับเราทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งเราสามารถใช้ฤทธิ์อำนาจนี้ได้ โดยความเชื่อ ตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์

8.# ใน อฟ. 1:22 กล่าวว่า พระ​เจ้า​ทรง​ปราบ​ทุก​สิ่ง​ รวมทั้งภูตผีต่างๆ ลง​ไว้​ใต้​พระ​บาท​ของ​พระ​คริสต์ และ​พระ​คริสต์​ทรงเป็นศรีษะของคริสต​จักร​
ดังนั้นคริสตจักรจึงมีอำนาจเหนือภูตผีทั้งสิ้น โดยฤทธิ์อำนาจของพระเยซู

8.@ คริสตจักร และผู้เชื่อทั้งหลาย สมควรใช้สิทธิอำนาจ ที่พระเยซูทรงประทานให้ ปลดปล่อยผู้คนจากการถูกผูกมัดของวิญญาณชั่ว นำพาพวกเขาให้มาถึงความรอดในพระเยซูคริสต์

คำคม

“ ชีวิตในพระคริสต์ เต็มไปด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ”