ขุมทรัพย์ เอเฟซัส 6

ภาพรวม

  • ในบทนี้พูดถึงท่าทีที่ถูกต้องของพ่อแม่กับลูก และ เจ้านายกับลูกน้อง และ เราทั้งหลายต่อศัตรูฝ่ายวิญญาณ

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# พระคัมภีร์สั่งให้ลูก เชื่อฟังและให้เกียรติบิดามารดาของตน เพราะจะเป็นผลดีต่อตัวลูกเอง จะไปดีมาดี ชีวิตยืนยาว

1.@ พ่อแม่ที่รักลูกจริงๆ ต้องไม่ยอมอย่างเด็ดขาด ต้องพยายามสุดความสามารถทุกวิถีทาง ให้ลูกของตน เชื่อฟังและให้เกียรติพ่อแม่
ไม่ใช่อยากได้รับเกียรติ แต่เพราะไม่อยากให้ลูกไปร้ายมาร้าย ทำอะไรก็ไม่เจริญ และอายุสั้น

2.# เราผู้เป็นลูก หากพ่อแม่สั่งสอนหรือเตือนสติเรา เราไม่ควรโกรธหรือไม่พอใจท่าน เพราะท่านกำลังทำตามคำสั่งของพระเจ้า

2.@ ลูกมีแนวโน้มที่จะโกรธได้ง่ายเมื่อพ่อแม่ สอนหรือเตือนแบบไม่ค่อยเข้าท่าในสายตาของลูก
แต่เราผู้มีพระวิญญษณของพระเจ้าสถิตอยู่ภายในเรา ควรขอพระองค์ทรงช่วยเราที่เราจะไม่โกรธ แต่มีท่าทีที่ถ่อมใจ อย่างอ่อนสุภาพต่อคำเตือนสอนที่ไม่ค่อยเข้าท่าของพ่อแม่

3.# พระคัมภีร์สอนให้ ผู้เป็นลูกน้องให้ปรนนิบัติเจ้านายอย่างเต็มใจ
ไม่ใช่เพื่อประจบสอพลอ แต่เพื่อจะรับการอวยพรจากพระเจ้า
ส่วนเจ้านายก็สมควรฏิบัติต่อทาสอย่างมีเมตตา ไม่ใช่วางอำนาจบาตรใหญ่

พระคัมภีร์สรุปเอาไว้ใน อฟ. 6:8 ว่า “เพราะ​พวก​ท่าน​รู้​ว่า​ใคร​ทำ​ความ​ดี​อะไร​ไว้ ก็​จะ​ได้​รับ​อย่าง​นั้น​จาก​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า ไม่​ว่า​ทาส​หรือ​ไท”
ไม่ว่าเจ้านายดีหรือไม่ดี แต่เราก็ยังทำดีอย่างเต็มใจแก่เขา เราจะได้รับพระพรจากพระเจ้า
ไม่ว่าลูกน้องดีหรือไม่ดี แต่เรายังคงทำดีต่อเขา เพราะยำเกรงพระเจ้า เราจะได้รับพระพรจากพระองค์

3.@ ไม่ว่า เจ้านาย หรือ ลูกน้องของเรา จะมีลักษณะเป็นเช่นไร เราก็สามารถได้รับพระพรจากพระเจ้าได้ทั้งสิ้น หากเรายังคงเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าต่อไป

4.# ใน อฟ. 6:10-11 กล่าวว่า วิธีที่จะ​เข้ม​แข็ง​ขึ้น​ใน​พระเจ้าได้ โดยสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า
เนื่องจากศัตรูที่จ้องจะขัดขวางและทำลายเรานั้นมีอำนาจมากกว่าเรามาก
เราจึงไม่อาจต้อสู้ได้โดยกำลังของตนเอง
เราต้องพึ่งพากำลังอันทรงอานุภาพของพระเจ้า จึงจะสามารถยืนหยัดได้ และมีชัยชนะได้

4.@ ในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราในทุกวันนี้ เราไม่อาจมีชัยชนะเหนือการโจมตี เหนือการล่อลวงของศัตรูได้ โดยปราศจากการช่วยเหลือของพระเจ้า
ดังนั้นสมควรเหลือเกินที่คริสเตียนจะดำเนินชีวิตใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้า ใช้เวลากับพระเจ้าและเอาใจใส่ที่จะทำตามพระคำของพระองค์

5.# ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าที่เราต้องยึดไว้มั่น ได้แก่
– ความจริงแห่งพระคำของพระเจ้า ,
– ความชอบธรรมที่พระเจ้าประทานให้ ,
– ข่าวประเสริฐที่ทำให้เราพ้นการกล่าวโทษรับสันติสุข ,
– ความเชื่อที่จะสามารถสยบทุกคำโกหกของศัตรูได้ ,
– ความมั่นใจในรอดที่เราจะได้รับตามที่พระเจ้าสัญญา ,
– พระวจนะของพระเจ้าที่สามารถเอาชนะศัตรูทุกรูปแบบได้ ,
– คำอธิษฐานที่จะสามารถปกป้องคุ้มครองและทำให้งานสำเร็จลงได้ด้วยดี

5.@ พกติดตัวไว้บ้างก็ดีนะครับ

6.# ใน อฟ. 6:23 (ฉบับ1971) กล่าวว่า เราได้​รับ​ความ​รักโดย​ความ​เชื่อ จาก​พระ​เจ้า​
ความรักที่พระเจ้าทรงรักเรานั้นมากเหลือล้น แต่เรารับรู้ได้โดยความเชื่อ

6.@ วันนี้ เราเชื่อมากเพียงใดว่า เราได้รับความรักอย่างเหลือล้นจากพระบิดา เราเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์แล้ว

คำคม

“ เราสู้มารไม่ได้ หากเราปราศจากพระเจ้า
มารสู้เราไม่ได้ หากเรามีพระเจ้า ”