ขุมทรัพย์ โคโลสี 4

ภาพรวม

  • ในบทนี้ อ.เปาโล แนะนำคริสเตียนโคโลสี ให้ดำเนินชีวิตอยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและนำคนมาหาพระเจ้า

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน คส. 4:1 สอนว่า ผู้เป็นหัวหน้าควรปฏิบัติต่อลูกน้องอย่างเป็นธรรม​และ​สม่ำเสมอ​กัน เพราะ​เราทุกคนมีเจ้านายองค์เดียวกัน

1.@ พระเจ้าชอบให้เรา รักษาความเป็นธรรม อย่างเท่าเทียม

2.# ใน คส. 4:2 สอนว่า จง​ขะมักเขม้น​อธิษฐาน และขอบ​พระ​คุณ​พระเจ้าอยู่เสมอ

2.@ วันนี้เราขอบคุณพระเจ้าแล้วหรือยัง?

3.# ใน คส. 4:5-6 สอนเราให้ ​ปฏิ​บัติ​ต่อ​คน​ที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าอย่างฉลาด ​ใช้​โอ​กาส​ให้​เป็น​ประ​โยชน์ และเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ เพื่อจะนำคนเหล่านั้นให้มีโอกาสได้มารู้จักพระเจ้า พระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขา

3.@ วันนี้ เราใช้ความพยายามมากแค่ไหน เพื่อนำคนให้มาถึงความรอดในพระเจ้า?

4.# ใน คส. 4:12 อ.เปาโลบอกคริสเตียนโคโลสี ว่า เอปา​ฟรัส (ผู้ก่อตั้งคริสตจักรใคโลสี) ได้อธิษ​ฐาน​เผื่อ​พวกเขาอยู่​เสมอ เพื่อ​ขอให้พวกเขา​มั่น​คง เป็น​ผู้​ใหญ่​และ​มี​ความ​มั่นใจ​ใน​พระ​ประ​สงค์​ของ​พระ​เจ้า​

4.@ เราควรอธิษฐานเผื่อน้องเลี้ยงของเรา รวมทั้งตัวเราเองด้วย ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณและรู้น้ำพระทัยของพระเจ้า

5.# ใน คส. 4:17 มีบทเรียนว่า งาน​ปรน​นิบัติ​รับใช้พระเจ้าใดๆ ที่​​เรารับ​ไว้​แล้วนั้น เราควร​ทำ​ให้​สำ​เร็จ

5.@ วันนี้ งานรับใช้ที่พระเจ้าได้มอบให้เรารับผิดชอบนั้น เราทำให้สำเร็จแล้วหรือยัง?

คำคม

“ โอกาสที่จะช่วยคนที่เรารักพ้นนรกยังพอมีเหลืออยู่บ้าง จงรีบฉวยไว้ ”