ขุมทรัพย์ 2เธสะโลนิกา 3

ภาพรวม

  • ในบทนี้ อ.เปาโล สอนคริสเตียนเธสะโลนิกา ให้ช่วยคนที่ทำผิด เช่นเกียจคร้าน หรือไม่เชื่อฟังพระคำ โดยการเตือนสติพวกเขาเหล่านั้นด้วยความรัก

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน 2ธส. 3:1-2 ได้ชี้ให้เห็นว่า เราควรอธิษฐานให้ข่าวประเสริฐ​แผ่​ไป​อย่าง​รวด​เร็ว​และ​อธิษฐานขอให้ผู้รับใช้ของพระเจ้า​พ้น​จาก​คน​​ชั่ว​ร้าย

1.@ วันนี้ เราสามารถมีส่วนร่วมในการประกาศข่าวประเสริฐได้ ด้วยการอธิษฐานเผื่อการเผยแพร่ข่าวประเสริฐและผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐอยู่เสมอ

2.# ใน 2ธส. 3:5 ชี้ให้เห็นว่า เราผูกพันกับพระเจ้ามากขึ้น
เมื่อ​ใจ​ของ​เรา​ระลึกถึงความ​รัก​ซึ่ง​มา​จาก​พระ​บิดาผู้ประทานพระบุตรองค์เดียวมาช่วยเราให้รอด
และ​เมื่อใจของเราระลึกถึง​การทนทุกข์​ซึ่ง​พระ​เยซูคริสต์ทรงทนเพื่อเรา

2.@ เมื่อเราซาบซึ้งความรักของพระบิดา เราจะยิ่งรักพระองค์ และสะท้อนออกมาเป็นความรักต่อผู้อื่่น
เมื่อเราซาบซึ้งความอดทนที่พระคริสต์ทรงทนเพื่อเรา เราจะอดทนเพื่อเห็นแก่พระองค์ได้มากยิ่งขึ้น

3.# ใน 2ธส. 3:6-12 สอนเราว่า ไม่ควรอยู่อย่าง​เกียจ​คร้าน และ​ไม่​ควรสนับสนุนพี่น้องที่เกียจคร้าน แต่ควรเตือนสติพวกเขา

3.@ พระเจ้าไม่ชอบให้เราขี้เกียจ จงขยันเถิด

4.# 2ธส. 3:13 “…อย่า​อ่อน​ใจ​ที่​จะ​ทำ​ความ​ดี​เลย”

4.@ เมื่อทำดีแล้ววันนี้ยังไม่เห็นผลดีอะไร จงทำต่อไป
เพราะพระเจ้าผู้สัตย์ซื่อจะทำให้มันเกิดผลดีในเวลาของพระองค์

5.# ใน 2ธส. 3:14-15 สอนเราว่า เมื่อพบพี่น้องที่ไม่เชื่อฟังพระคำของพระเจ้า เราไม่ควรนิ่งเฉย ควรทำบางอย่างเพื่อเป็นการเตือนสติเขา แต่ก็ไม่ควรถือว่าเขาเป็นศัตรู

5.@ วันนี้ เราได้ทำอะไรบ้าง เมื่อเห็นพี่น้องเดินในทางผิด ทางที่ไม่เชื่อฟังพระคำของพระเจ้า?

6.# ใน 2ธส. 3:16 ชี้ให้เราเห็นว่า สิ่งหนึ่งที่เราควรขอให้เกิดขึ้นกับเราเสมอ คือ ขอ​ให้เรามี​สันติ​สุข​ใน​ทุก​เวลา​และ​ใน​ทุก​สถาน​การณ์

6.@ หากวันนี้ เราไม่มีสันติสุข ควรทูลขอต่อพระเจ้าให้สันติสุขของพระองค์เข้ามาคุ้มครองจิตใจ ให้สันติสุขเข้ามาแทนที่ความกลัว ความกังวลทั้งสิ้นของเรา

คำคม

“ อย่า​อ่อน​ใจ​ที่​จะ​ทำ​ความ​ดี​เลย ”

ขุมทรัพย์ 2เธสะโลนิกา 2

ภาพรวม

  • ในบทนี้ อ.เปาโล อธิบายให้คริสเตียนเธสะโลนิกาทราบว่า วันที่พระเยซูเสด็จมายังมาไม่ถึง เพราะก่อนวันนั้นคนนอกกฏหมายจะปรากฏตัวขึ้นมาก่อน

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# มีคำสอนผิดที่สอนว่า วันที่พระเยซูเสด็จกลับมานั้นได้มาถึงแล้ว และมีบางคนเขียนจดหมายปลอมในนามของอ.เปาโล เขียนมาบอกคริสเตียนเธสะโลนิกา เช่นนั้นอีกด้วย (2ธส. 2:2)
อ.เปาโล จะเตือน ไม่ให้คริสเตียนเธสะโลนิกาหวั่นไหว แต่ให้ยึดมั่นในสิ่งที่ได้รับการสอนจาก อ.เปาโลเอาไว้
อ.เปาโล อธิบายว่า ก่อนวันที่พระเยซูจะเสด็จมานั้น จะมีคนนอกกฏหมาย(ลูกของความพิพาศ) ปรากฏตัวขึ้นมาก่อน(ข้อ 3)

1.@ วิธีตรวจสอบคำสอนเท็จก็คือ นำมาเทียบกับ คำสอนในพระคำของพระเจ้า ตอนอื่นๆ
คนสอนเท็จมัก นำคำสอนในพระคำของพระเจ้าแค่บางข้อมาขยายความใหญ่โตหรือบิดเบือนความหมายไป
แต่เนื่องจากพระคัมภีร์ทั้งเล่มประสานสอดคล้องกันหมดทุกข้อ
ดังนั้นเมื่อมีใครพยายามสร้างคำสอนที่บิดเบือนข้อใดข้อหนึ่งหรือตอนใดตอนหนึ่ง จะส่งผลให้คำสอนนั้นจะไปขัดแย้งต่อพระคัมภีร์ตอนอื่นๆ
(หมายเหตุ : คล้ายๆหลักการของ Blockchain เลย)

2.# ใน 2ธส. 2:6-7 ได้พูดถึง “สิ่งนั้น”ที่​ยับ​ยั้งคนนอกกฏหมาย ไม่ให้ปรา​กฏ​ออก​มา​ จนกว่าจะถึง​เวลา​ของ​มัน
“สิ่ง​นั้น” อาจ​หมายถึง​ การ​ประกาศ​ข่าว​ประเสริฐ​ทั่ว​โลก ​(มธ. ​24:14) เพราะถ้าข่าวประเสริฐยังไม่ไปทั่วโลก พระเยซูก็ยังจะไม่เสด็จกลับมา
​หรือ อาจหมายถึง ​จักรพรรดิ​คลาวดิอัส ​จักรพรรดิ​โรมใน​เวลา​นั้น ​ซึ่งเป็นจักรพรรดิก่อนที่​จักรพรรดิเน​โร​ผู้​ชั่ว​ร้าย​จะ​ขึ้น​ครอบครอง
หรือ​​ อาจหมายถึง คริสตชน​ที่​ยัง​อาศัย​อยู่​ใน​​เยรูซาเล็ม ​เพราะพวก​เขาจะ​กระจัด​กระจาย​ออก​จากเยรูซาเล็ม​ใน​ปี ​ค.ศ. ​70

อย่างไรก็ดี ​เรา​ไม่​รู้​แน่​ชัด​ว่า​หมายถึง​อะไร​ แต่​คริสเตียนเธ​สะโล​นิ​กา​ทราบดีว่าหมายถึงอะไร (ข้อ 5)

2.@ เหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนั้น ทั้งหมดอยู่ในแผนการของพระเจ้าแล้ว
พระเจ้าทรงควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างอยู่ เราไม่จำเป็นต้องวิตกกังวล เพียงแค่เชื่อวางใจในพระองค์ก็เพียงพอแล้ว

3.# ใน 2ธส. 2:9-10 อธิบายว่า คน​นอก​กฎ​หมาย​นั้น​จะ​มา​โดย​มี​ซา​ตานชักใยอยู่เบื้องหลัง เขาจะมี​อิทธิ​ฤทธิ์​มากมาย ทั้ง​หมาย​สำ​คัญ และ​การ​อัศ​จรรย์​จอม​ปลอม ได้อีกด้วย และ​อุบาย​ชั่ว​ที่​จะ​ต้องชักนำคนไปสู่ความพินาศ​

มีแต่ผู้ที่ยึดมั่นในความจริงของพระเจ้าเท่านั้น จึงจะรอดพ้นการล่องลวงของเขาได้

3.@ หากเราไม่เริ่มฝึกยึดมั่นในความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้า ฝึกเชื่อฟัง ทำตามพระคำของพระเจ้า ตั้งแต่วันนี้ เกรงว่าอาจจะสายเกินไป

4.# ใน 2ธส. 2:13-14 ชี้ให้เห็นว่า พระ​เจ้า​ได้​ทรง​เลือกเราไว้ ​เพื่อ​จะ​ได้​รับ​ความ​รอด​โดย​การ​ที่เราเชื่อ​ในข่าวประเสริฐ แล้ว​พระ​วิญ​ญาณบริสุทธิ์​ก็ทรงชำระ​เราให้บริสุทธิ์ เพื่อ​เรา​จะ​ได้​ร่วม​ใน​ศักดิ์​ศรี​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​
ดังนั้น เราควร​มั่น​คง​ไว้ และ​ยึด​ถือ​ข่าวประเสริฐนี้ให้มั่น ตลอดชีวิต

4.@ ไม่ว่าจะต้องเสียอะไรก็ตาม อย่ายอมสูญเสียความเชื่อในข่าวประเสริฐ ซึ่งจะนำเราไปสู่ศักดิ์ศรีชั่วนิรันดร์

คำคม

“ ความเชื่อในข่าวประเสริฐนำศักดิ์ศรีมาสู่เรา จงยึดความเชื่อนี้ไว้ให้มั่น ”

ขุมทรัพย์ 2เธสะโลนิกา 1

ภาพรวม

  • 2 เธสะโลนิกาเป็นจดหมายฉบับที่สอง ที่อ.เปาโล เขียนมาถึงคริสตจักรในเมืองเธสะโลนิกา เนื่องจากพวกเขายังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ อ.เปาโลจึงเขียนมาอธิบายเรื่องนี้เพิ่มเติมแก่พวกเขา
  • ในบทนี้อ.เปาโล อธิบายให้ฟังถึงเรื่องการพิพากษาของพระเจ้า เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมา

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# จาก 2ธส. 1:3-4 ชี้ให้เห็นว่า เมื่อมี​ความ​เชื่อ​​จำ​เริญ​ขึ้น และ​มีความ​รัก​ต่อ​กัน​ทวี​ขึ้น​ แล้ว จะมีความทรหดอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากได้มากยิ่งขึ้น

1.@ ความเชื่อในพระคำของพระเจ้า และความรักต่อกันและกัน จะช่วยให้เราผ่านพ้นการข่มเหง หรือความทุกข์ยากต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้
เราควรพัฒนาความเชื่อและความรักพี่น้อง ให้เพิ่มขึ้นอยู่เสมอ ทุกๆวัน

2.# ใน 2ธส. 1:5 สอนว่า คนที่ดำเนินชีวิต​สม​ควร​กับ​แผ่น​ดิน​ของ​พระ​เจ้า ได้แก่คนเหล่านั้นที่ยินดีทน​ทุกข์​ ​เพราะ​เห็น​แก่​แผ่น​ดิน​ของพระเจ้า

2.@ วันนี้ หากเราต้องพบกับปัญหาหรือความทุกข์ยาก เพราะเหตุเชื่อฟังพระเจ้า
จงภูมิใจเถิดเพราะเรากำลังดำเนินชีวิตเป็นผู้สมกับแผ่นดินของพระเจ้า

3.# ใน 2ธส. 1:7-8 สอนว่า เมื่อ​พระ​เยซู​เสด็จกลับมา พระ​องค์​จะ​ลง​โทษ​ คน 2 ประเภท คือ 1. ​คน​ที่​ไม่​รู้จัก​พระ​เจ้า 2.คน​ที่​รู้จักพระเจ้าแต่ไม่​ดำ​เนิน​ชีวิต​ตาม​ข่าว​ประ​เสริฐ​เรื่อง​ของ​พระ​เยซู​คริสต์
คนประเภทแรก ถูกพิพากษาเพราะไม่ได้เชื่อวางใจในพระเยซู
คนประเภทที่สอง ถูกพิพากษาเพราะพูดว่าเชื่อวางใจในพระเยซู แต่ไม่ได้เชื่อวางใจในพระเยซูจริงๆ ดังนั้นการกระทำของเขาจึงไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เขาพูดว่าเขาเชื่อ

3.@ วันนี้ หากเราเชื่อจริงๆว่า โดยการเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ บาปของเราได้รับการอภัยแล้ว เราเป็นคนบริสุทธิ์และชอบธรรมแล้ว เราเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว
การดำเนินชีวิตของเรา ย่อมสอดคล้องกับความเชื่อนั้นอย่างแน่นอน
เราจะทำตัวเป็นดังลูกของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ผู้ชอบธรรม
ไม่ใช่ทำตัวเป็นลูกมารที่ดำเนินในบาปและความชั่วร้ายทั้งหลายต่อไป โดยไม่คิดจะกลับใจ

4.# ใน 2ธส. 1:9 อธิบายว่า ​ผู้ที่พบกับความ​พินาศ​นิรันดร์นั้น ​พวกเขาจะพราก​จาก​พระ​พักตร์​และพระสิริของ​พระเ​เจ้าชั่วนิรันดร์

4.@ วันนี้ หากเราดำเนินชีวิตในโลกนี้ แบบไม่ได้อยู่จำเพาะพระพักตร์พระเจ้า ก็เป็นเหมือนกับว่าเรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ในนรกนั่นเอง
ในทางตรงกันข้าม หากเราดำเนินชีวิตอยู่ต่อจำเพาะพระพักตร์พระเจ้าอยู่เสมอ ก็เหมือนกับเรากำลังอยู่ในสวรรค์ตลอดเวลานั่นเอง

5.# ใน 2ธส. 1:12 ชี้ให้เห็นว่า เมื่อเราถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยชีวิตของเรา เรา​จะ​ได้​รับ​เกียรติจากพระองค์ในชีวิตของเรา

5.@ เราควรที่จะพัฒนาตนเองให้มีชีวิตถวายเกียรติแด่พระเจ้า ให้เพิ่มมากขึ้นเสมอในทุกๆวัน

คำคม

“ การอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้า เป็นดั่งอยู่ในสวรรค์
ดังนั้นสวรรค์อยู่ใกล้เราแค่เอื้อมแล้ว ”