ขุมทรัพย์ 2เธสะโลนิกา 2

ภาพรวม

  • ในบทนี้ อ.เปาโล อธิบายให้คริสเตียนเธสะโลนิกาทราบว่า วันที่พระเยซูเสด็จมายังมาไม่ถึง เพราะก่อนวันนั้นคนนอกกฏหมายจะปรากฏตัวขึ้นมาก่อน

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# มีคำสอนผิดที่สอนว่า วันที่พระเยซูเสด็จกลับมานั้นได้มาถึงแล้ว และมีบางคนเขียนจดหมายปลอมในนามของอ.เปาโล เขียนมาบอกคริสเตียนเธสะโลนิกา เช่นนั้นอีกด้วย (2ธส. 2:2)
อ.เปาโล จะเตือน ไม่ให้คริสเตียนเธสะโลนิกาหวั่นไหว แต่ให้ยึดมั่นในสิ่งที่ได้รับการสอนจาก อ.เปาโลเอาไว้
อ.เปาโล อธิบายว่า ก่อนวันที่พระเยซูจะเสด็จมานั้น จะมีคนนอกกฏหมาย(ลูกของความพิพาศ) ปรากฏตัวขึ้นมาก่อน(ข้อ 3)

1.@ วิธีตรวจสอบคำสอนเท็จก็คือ นำมาเทียบกับ คำสอนในพระคำของพระเจ้า ตอนอื่นๆ
คนสอนเท็จมัก นำคำสอนในพระคำของพระเจ้าแค่บางข้อมาขยายความใหญ่โตหรือบิดเบือนความหมายไป
แต่เนื่องจากพระคัมภีร์ทั้งเล่มประสานสอดคล้องกันหมดทุกข้อ
ดังนั้นเมื่อมีใครพยายามสร้างคำสอนที่บิดเบือนข้อใดข้อหนึ่งหรือตอนใดตอนหนึ่ง จะส่งผลให้คำสอนนั้นจะไปขัดแย้งต่อพระคัมภีร์ตอนอื่นๆ
(หมายเหตุ : คล้ายๆหลักการของ Blockchain เลย)

2.# ใน 2ธส. 2:6-7 ได้พูดถึง “สิ่งนั้น”ที่​ยับ​ยั้งคนนอกกฏหมาย ไม่ให้ปรา​กฏ​ออก​มา​ จนกว่าจะถึง​เวลา​ของ​มัน
“สิ่ง​นั้น” อาจ​หมายถึง​ การ​ประกาศ​ข่าว​ประเสริฐ​ทั่ว​โลก ​(มธ. ​24:14) เพราะถ้าข่าวประเสริฐยังไม่ไปทั่วโลก พระเยซูก็ยังจะไม่เสด็จกลับมา
​หรือ อาจหมายถึง ​จักรพรรดิ​คลาวดิอัส ​จักรพรรดิ​โรมใน​เวลา​นั้น ​ซึ่งเป็นจักรพรรดิก่อนที่​จักรพรรดิเน​โร​ผู้​ชั่ว​ร้าย​จะ​ขึ้น​ครอบครอง
หรือ​​ อาจหมายถึง คริสตชน​ที่​ยัง​อาศัย​อยู่​ใน​​เยรูซาเล็ม ​เพราะพวก​เขาจะ​กระจัด​กระจาย​ออก​จากเยรูซาเล็ม​ใน​ปี ​ค.ศ. ​70

อย่างไรก็ดี ​เรา​ไม่​รู้​แน่​ชัด​ว่า​หมายถึง​อะไร​ แต่​คริสเตียนเธ​สะโล​นิ​กา​ทราบดีว่าหมายถึงอะไร (ข้อ 5)

2.@ เหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนั้น ทั้งหมดอยู่ในแผนการของพระเจ้าแล้ว
พระเจ้าทรงควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างอยู่ เราไม่จำเป็นต้องวิตกกังวล เพียงแค่เชื่อวางใจในพระองค์ก็เพียงพอแล้ว

3.# ใน 2ธส. 2:9-10 อธิบายว่า คน​นอก​กฎ​หมาย​นั้น​จะ​มา​โดย​มี​ซา​ตานชักใยอยู่เบื้องหลัง เขาจะมี​อิทธิ​ฤทธิ์​มากมาย ทั้ง​หมาย​สำ​คัญ และ​การ​อัศ​จรรย์​จอม​ปลอม ได้อีกด้วย และ​อุบาย​ชั่ว​ที่​จะ​ต้องชักนำคนไปสู่ความพินาศ​

มีแต่ผู้ที่ยึดมั่นในความจริงของพระเจ้าเท่านั้น จึงจะรอดพ้นการล่องลวงของเขาได้

3.@ หากเราไม่เริ่มฝึกยึดมั่นในความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้า ฝึกเชื่อฟัง ทำตามพระคำของพระเจ้า ตั้งแต่วันนี้ เกรงว่าอาจจะสายเกินไป

4.# ใน 2ธส. 2:13-14 ชี้ให้เห็นว่า พระ​เจ้า​ได้​ทรง​เลือกเราไว้ ​เพื่อ​จะ​ได้​รับ​ความ​รอด​โดย​การ​ที่เราเชื่อ​ในข่าวประเสริฐ แล้ว​พระ​วิญ​ญาณบริสุทธิ์​ก็ทรงชำระ​เราให้บริสุทธิ์ เพื่อ​เรา​จะ​ได้​ร่วม​ใน​ศักดิ์​ศรี​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​
ดังนั้น เราควร​มั่น​คง​ไว้ และ​ยึด​ถือ​ข่าวประเสริฐนี้ให้มั่น ตลอดชีวิต

4.@ ไม่ว่าจะต้องเสียอะไรก็ตาม อย่ายอมสูญเสียความเชื่อในข่าวประเสริฐ ซึ่งจะนำเราไปสู่ศักดิ์ศรีชั่วนิรันดร์

คำคม

“ ความเชื่อในข่าวประเสริฐนำศักดิ์ศรีมาสู่เรา จงยึดความเชื่อนี้ไว้ให้มั่น ”