ขุมทรัพย์ 2เธสะโลนิกา 3

ภาพรวม

  • ในบทนี้ อ.เปาโล สอนคริสเตียนเธสะโลนิกา ให้ช่วยคนที่ทำผิด เช่นเกียจคร้าน หรือไม่เชื่อฟังพระคำ โดยการเตือนสติพวกเขาเหล่านั้นด้วยความรัก

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน 2ธส. 3:1-2 ได้ชี้ให้เห็นว่า เราควรอธิษฐานให้ข่าวประเสริฐ​แผ่​ไป​อย่าง​รวด​เร็ว​และ​อธิษฐานขอให้ผู้รับใช้ของพระเจ้า​พ้น​จาก​คน​​ชั่ว​ร้าย

1.@ วันนี้ เราสามารถมีส่วนร่วมในการประกาศข่าวประเสริฐได้ ด้วยการอธิษฐานเผื่อการเผยแพร่ข่าวประเสริฐและผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐอยู่เสมอ

2.# ใน 2ธส. 3:5 ชี้ให้เห็นว่า เราผูกพันกับพระเจ้ามากขึ้น
เมื่อ​ใจ​ของ​เรา​ระลึกถึงความ​รัก​ซึ่ง​มา​จาก​พระ​บิดาผู้ประทานพระบุตรองค์เดียวมาช่วยเราให้รอด
และ​เมื่อใจของเราระลึกถึง​การทนทุกข์​ซึ่ง​พระ​เยซูคริสต์ทรงทนเพื่อเรา

2.@ เมื่อเราซาบซึ้งความรักของพระบิดา เราจะยิ่งรักพระองค์ และสะท้อนออกมาเป็นความรักต่อผู้อื่่น
เมื่อเราซาบซึ้งความอดทนที่พระคริสต์ทรงทนเพื่อเรา เราจะอดทนเพื่อเห็นแก่พระองค์ได้มากยิ่งขึ้น

3.# ใน 2ธส. 3:6-12 สอนเราว่า ไม่ควรอยู่อย่าง​เกียจ​คร้าน และ​ไม่​ควรสนับสนุนพี่น้องที่เกียจคร้าน แต่ควรเตือนสติพวกเขา

3.@ พระเจ้าไม่ชอบให้เราขี้เกียจ จงขยันเถิด

4.# 2ธส. 3:13 “…อย่า​อ่อน​ใจ​ที่​จะ​ทำ​ความ​ดี​เลย”

4.@ เมื่อทำดีแล้ววันนี้ยังไม่เห็นผลดีอะไร จงทำต่อไป
เพราะพระเจ้าผู้สัตย์ซื่อจะทำให้มันเกิดผลดีในเวลาของพระองค์

5.# ใน 2ธส. 3:14-15 สอนเราว่า เมื่อพบพี่น้องที่ไม่เชื่อฟังพระคำของพระเจ้า เราไม่ควรนิ่งเฉย ควรทำบางอย่างเพื่อเป็นการเตือนสติเขา แต่ก็ไม่ควรถือว่าเขาเป็นศัตรู

5.@ วันนี้ เราได้ทำอะไรบ้าง เมื่อเห็นพี่น้องเดินในทางผิด ทางที่ไม่เชื่อฟังพระคำของพระเจ้า?

6.# ใน 2ธส. 3:16 ชี้ให้เราเห็นว่า สิ่งหนึ่งที่เราควรขอให้เกิดขึ้นกับเราเสมอ คือ ขอ​ให้เรามี​สันติ​สุข​ใน​ทุก​เวลา​และ​ใน​ทุก​สถาน​การณ์

6.@ หากวันนี้ เราไม่มีสันติสุข ควรทูลขอต่อพระเจ้าให้สันติสุขของพระองค์เข้ามาคุ้มครองจิตใจ ให้สันติสุขเข้ามาแทนที่ความกลัว ความกังวลทั้งสิ้นของเรา

คำคม

“ อย่า​อ่อน​ใจ​ที่​จะ​ทำ​ความ​ดี​เลย ”