ขุมทรัพย์ 1ทิโมธี 2

ภาพรวม

  • ในบทนี้ อ.เปาโล สอนทิโมธีให้สอนคริสเตียนที่เขาดูแล ให้อธิษฐานและดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน 1ทธ. 2:1-3 สอนเรา สิ่งต่อไปนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัย คือ การอธิษฐาน​เผื่อ และ​ขอบ​พระ​คุณ
– สำหรับ​คนทั้งหลายที่เราได้รู้จักหรือพบเจอ
– สำหรับกษัตริย์ทั้งของชาติของเรา และของชาติอื่น
– สำหรับผู้ที่มีตำแหน่งสูงทั้งหลาย ทั้งด้านการเมือง ด้านการปกครอง ด้านการทหาร หรือด้านอื่นๆ รวมถึงผู้เป็นหัวหน้าของเรา ในที่ทำงาน ในชุมชน และในคริสตจักร

ด้วยหวังว่า เราจะได้สามารถดำเนินชีวิตอย่างสงบและมีสันติ มุ่งเน้นการประกาศข่าวประเสริฐ การพัฒนาฝ่ายวิญญาณ

1.@ เราควรขอบคุณพระเจ้าและอธิษฐานเผื่อ ทุกคนที่เราได้รู้จักและพบเจอ เพราะว่า คนเหล่านั้นอยู่ในแผนการของพระเจ้า ที่จัดเตรียมไว้เพื่อประโยชน์สำหรับชีวิตของเรา

2.# ใน 1ทธ. 2:4-6 พระเจ้า​ประ​สงค์​ให้​ทุก​คน​ได้​รับ​ความ​รอด​และ​รู้​ความ​จริง ว่า มีพระเจ้าองค์เดียว และพระเยซูเป็นผู้เดียวที่สามารถช่วยให้มนุษย์กลับคืนดีกับพระเจ้าได้ โดยการที่พระเยซูประทานชีวิตของพระองค์เองเพื่อเป็นค่าไถ่บาปของมนุษย์ทุกคน

2.@ พระเจ้าประสงค์ให้ทุกคนได้รับความรอดพ้นนรก แต่พวกเขาจำเป็นต้องรู้ความจริงแห่งข่าวประเสริฐจึงจะสามารถรอดได้
เราผู้เป็นบุตรของพระเจ้า ควรทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จ ด้วยการประกาศข่าวประเสริฐแก่ทุกคน

3.# ใน 1ทธ. 2:8 อ.เปาโลแนะนำให้ พวก​ผู้ชาย​ทั้งหลายควรเป็นแบบอย่างในการ​อธิษ​ฐาน​อยู่เสมอและมีชีวิตที่บริสุทธิ์
ส่วนพวกผู้หญิงควรเป็นแบบอย่างในการทำการดี และสุภาพอ่อนน้อม ไม่ทำเหมือนชาวโลกที่พยายามแต่งตัวด้วยเครื่องประดับแพงๆเพื่ออวดร่ำอวดรวย

3.@ จุดอ่อนของผู้ชายบางคน คือ ไม่ค่อยอธิษฐาน และดำเนินชีวิตไม่เป็นแบบอย่าง
จุดอ่อนของผู้หญิงบางคน คือ เน้นความงามจากสิ่งภายนอกมากกว่าภายใน

ดังนั้นเราควรอธิษฐานเสมอ ดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่าง และพัฒนาจิตใจและจิตวิญญาณอยู่เสมอ

คำคม

“ การอธิษฐานเผื่อใคร ไม่ขึ้นกับคุณภาพชีวิตของเขา
แต่ขึ้นกับคุณภาพฝ่ายวิญญาณของเรา ”