ขุมทรัพย์ 1ทิโมธี 5

ภาพรวม

  • ในบทนี้ อ.เปาโลแนะนำทิโมธีในการปฏิบัติต่อผู้อื่น และต่อตัวเอง อย่างถวายเกียรติแด่พระเจ้า

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน 1ทธ. 5:1-2 สอนท่าทีที่เราควรมีต่อพี่น้องคริสเตียน ไว้ดังนี้
– สำหรับผู้อาวุโส จงให้เกียรติพวกเขา ถือพวกเขาเป็นเหมือนบิดา มารดา หากพบว่าพวกเขาทำผิด ก็อย่าต่อว่าตรงๆแต่ควร​ขอ​ร้อง​เขา ​เหมือน​ขอร้องบิดา มารดา ที่กำลังทำผิด
– สำหรับคนรุ่นราวคราวเดียวกัน ให้ถือว่าพวกเขา​เป็น​เหมือน​พี่​หรือ​น้อง รักพวกเขา และมีใจ​บริ​สุทธิ์ต่อพวกเขา

1.@ เราสมควรปฏิบัติต่อพี่น้องฝ่ายวิญญาณ อย่างเหมาะสม เป็นเหมือนดังเป็นพี่น้องร่วมสายเลือดเดียวกับเรา

2.# ใน 1ทธ. 5:3-16 อ.เปาโลแนะนำทิโมธี ในการปฏิบัตอต่อหญิงม่าย ดังนี้
– จง​ให้​เกียรติเป็นพิเศษ​แก่​บรร​ดา​แม่​ม่าย​ไร้​ที่​พึ่ง ที่ไม่มีลูกหลาน
– จงให้ลูกหลานแม่ม่ายทั้งหลาย เลี้ยงดู แม่ม่ายเหล่านั้นอย่างดี เพราะนั้่นเป็นการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าอย่างหนึ่ง
– จงกำชับให้แม่ม่ายทั้งหลาย เฝ้าวิงวอนและอธิษฐานอยู่เสมอ
– แม่ม่ายที่ต้องการแต่งงานใหม่ ควรสนับสนุนให้พวกเธอแต่งงาน เพื่อจะได้มีสามีคอยดูแล
– แม่ม่ายอายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่อยากแต่งงานใหม่ คริสตจักรควรช่วยเหลือ ดูแล พวกเธอ
– จงเตือนให้แม่ม่ายทั้งหลาย อย่าอยู่อย่างเกียจคร้าน และอย่าชอบซุบซิบนินทาผู้อื่น

2.@ หลักการในการดูแล ผู้ยากไร้ คือ ช่วยเหลือคนที่ทำตัวเหมาะสมก่อน ส่วนคนที่ทำตัวไม่เหมาะสมควรตักเตือนพวกเขา เมื่อพวกเขากลับใจแล้ว ก็จึงช่วยเหลือพวกเขา
ด้วยวิธีนี้จะทำให้การช่วยเหลือทางร่างกาย นำไปสู่การพัฒนาจิตวิญญาณของผู้คน

3.# ใน 1ทธ. 5:8 สอนว่า การ​ไม่​เลี้ยง​ดู​ญาติ​พี่น้อง โดย​เฉพาะ​คน​ใน​ครอบ​ครัว​ นั้น เป็นการสิ่งชั่วร้าย และเป็นการกระทำที่สวนทางกับ​ความ​เชื่อในพระเยซูคริสต์

3.@ เราสมควรดูแล พ่อแม่ พี่น้อง ของเราอย่างเต็มที่
และสมควรให้ความช่วยเหลือแก่ญาติๆของเรา ตามกำลังที่เราพอจะทำได้
เพราะการกระทำเช่นนั้น เป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า

4.# ใน 1ทธ. 5:17 สอนเราว่า สมควรให้เกียรติแก่​ผู้​ปก​ครองหรือผู้นำคริสตจักร​ทั้ง​หลาย​ โดย​เฉพาะ​อย่าง​ผู้นำที่ตราก​ตรำ​ใน​การ​เทศ​นา​และ​สั่ง​สอน

4.@ เราสมควรให้เกียรติแก่ผู้ที่พระเจ้ามอบเกียรติแก่พวกเขา

5.# ใน 1ทธ. 5:18 สอนเราว่า “คน​งาน​ก็​สม​ควร​จะ​ได้​รับ​ค่า​จ้าง​ของ​ตน” เป็นการดีที่จะให้สิ่งดีแก่ ผู้ที่ทำงานปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า

5.@ เราสมควรมอบสิ่งดี เช่น คำอธิษฐานเผื่อ ความรัก ความห่วงใย หรือ สิ่งดีใดๆ แก่ผู้นำในคริสตจักรของเราหรือผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณของเรา

6.# ใน 1ทธ. 5:19-20 สอนว่า อย่ายอมรับคำกล่าวหาต่อผู้นำง่าย นอกจากจะมีพยานหลักฐานอย่างชัดเจน
ซึ่งถ้าพบว่าเขาทำผิดจริง ก็ควรเตือนเขา และถ้ายัง​คง​ทำ​บาป​​นั้นต่อไป จง​ตัก​เตือน​เขา​​ต่อ​หน้า​ทุก​คน เพื่อ​คนอื่น​จะ​ได้​เกรง​กลัว​ด้วย

6.@ เราให้เกียรติผู้นำ โดยการไม่ยอมเชื่อคำกล่าวหาต่อท่านง่ายๆ
แต่ขณะเดียวกัน ถ้าผู้นำทำผิดจริงก็จำเป็นที่จะต้องใช้ทุกมาตรการเพื่อช่วยให้เขากลับใจ

7.# ใน 1ทธ. 5:22 แนะนำว่า อย่า​รีบ​แต่ง​ตั้ง​ใครเป็นผู้นำ ไม่เช่นนั้น เราเองจะ​มี​ส่วน​ร่วม​ใน​บาป​ของ​เขาด้วย

7.@ คนที่แต่งตั้งผู้อื่น ต้องรับผิดชอบต่อ ผลของการกระทำของคนที่เขาแต่งตั้งนั้นด้วย

8.# ใน 1ทธ. 5:23 “อย่า​ดื่ม​แต่​เพียง​น้ำ​อีก​ต่อ​ไป จง​ใช้​เหล้า​องุ่น​บ้าง​เล็ก​น้อย เพื่อ​ประ​โยชน์​กับ​กระ​เพาะ​อา​หาร​ของ​ท่าน และ​โรค​ที่​ท่าน​เป็น​อยู่​บ่อยๆ”

ในเวลานั้นทิโมธีเป็นโรคกระเพาะ การรักษาโรคตามวิทยาการสมัยนั้นใช้เหล้าองุ่นเป็นยารักษา
เดิมทิโมธี ไม่ยอมใช้เหล้ารักษา เพราะเกรงจะไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า
แต่อ.เปาโล แนะนำเขาว่า ควรดื่มยา(เหล้าองุ่นบ้าง) เพื่อจะได้หายดี

8.@ เราควรดูแลรักษาสุขภาพของเราให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
อย่างไรก็ดี ปัจจุบันมียาที่ใช้ในการรักษาโรคแล้ว ดังนั้นใช้ยาแทนเหล้า น่าจะเหมาะสมกว่า

9.# ใน 1ทธ. 5:24-25 สอนว่า บาป​และความดี ของทุกคน ในที่สุด​ก็​จะปรา​กฏ​ชัด
เพียงสำหรับบางคนปรากฏก่อน แต่ของบางคนจะตามมาปรากฏภายหลัง แม้จะช้ากว่าแต่ก็จะปรากฏแน่นอน

9.@ แม้วันนี้คนชั่วยังลอยนวล แต่ในไม่ช้าความชั่วของเขาจะปรากฏแจ้ง
ในอีกมุมหนึ่ง วันนี้ถ้าเรายังทำชั่วอยู่ ควรรีบกลับใจก่อนที่มันจะถูกทำให้ปรากฏแจ้ง

แม้วันนี้ความดีที่เราทำยังไม่มีใครรู้ แต่ในไม่ช้าก็จะปรากฏแจ้งอย่างแน่นอน

คำคม

“ จงกลับใจ ก่อนบาปจะปรากฏ
จงสัตย์ซื่อต่อไป ขณะที่ความดียังไม่ปรากฏ ”