ขุมทรัพย์ 2ทิโมธี 4

ภาพรวม

  • ในบทนี้เป็นคำอำลาของอ.เปาโล เป็นบทสุดท้ายของจดหมายฝากฉบับสุดท้ายที่อ.เปาโลเขียนถึงทิโมธีและคริสเตียนทั้งหลาย อ.เปาโลภาคภูมิใจในการทุ่มเททั้งชีวตเพื่อการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า และท่านรู้ตัวว่าอีกไม่นานท่านกำลังจะไปรับบำเหน็จรางวัลของท่านแล้ว

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน 2ทธ. 4:2-5 อ.เปาโล ย้ำเตือนทิโมธี ให้ประ​กาศ​พระ​วจนะ​อย่าง​ขะมัก​เขม้น​ อยู่เสมอ โดยพยายาม​ชัก​ชวน ตัก​เตือน หนุน​ใจ สั่งสอนคนทั้งหลาย ด้วย​ความ​อดทน​
เพราะ​จะ​ถึง​เวลา​ที่​คน​จะ​ทน​ต่อ​คำ​สอน​ที่​ถูกต้อง​ไม่​ได้ พวก​เขา​จะ​เลิก​ฟัง​ความ​จริง​และ​หัน​ไป​ฟัง​นิยาย​ต่างๆ
ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้น​ ทิโมธีต้องหนัก​แน่น​มั่น​คง​ทุก​เรื่อง และ​อด​ทน​ต่อ​ความ​ทุกข์​ยากต่างๆ
แล้ว​ทำ​หน้า​ที่​ของ​ผู้​ประ​กาศ​ข่าว​ประ​เสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์อย่างสัตย์ซื่อ
และ​ทำ​พันธ​กิจที่ได้รับมอบหมาย​ให้​ครบ​บริบูรณ์

1.@ ในสมัยที่คนเบื่อหน่าย ไม่อยากฟังความจริงแห่งพระคำของพระเจ้า
เรายิ่งต้องประกาศ สั่งสอนพระคำของพระเจ้า มากยิ่งขึ้น อย่างสัตย์ซื่อและอดทน

2.# ใน 2ทธ. 4:3 “เพราะ​จะ​ถึง​เวลา​ที่​คน​จะ​ทน​ต่อ​คำ​สอน​ที่​ถูกต้อง​ไม่​ได้ แต่​พวก​เขา​จะ​รวบ​รวม​บรรดา​อาจารย์​ไว้​สำ​หรับ​ตน ตาม​ความ​อยาก​ของ​ตัว​เอง​เพื่อ​สนอง​หู​ที่​คัน”
ในยุคสมัยก่อน ผู้เรียนจะเรียนตามที่ผู้สอนปรารถนาจะสอน
แต่ในยุคสมัยปัจจุบัน คนเรียนจะเลือกเรียนตามที่ตนปรารถนาจะเรียน ผ่านโซเชียลมีเดีย ผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

2.@ เหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นว่า เรากำลังอยู่ในยุคสุดท้ายแล้วจริงๆ

3.# ใน 2ทธ. 4:6-8 อ.เปาโลได้บอกกับทิโมธีว่า อ.เปาโลใกล้ถึงเวลาที่จะถูกประหารชีวิตเพราะเหตุความเชื่อในพระคริสต์แล้ว อ.เปาโลรู้สึกว่าที่ผ่านมา​ได้​ต่อ​สู้​อย่าง​เต็ม​กำ​ลังแล้ว และได้​รัก​ษา​ความ​เชื่อ​ไว้​จนถึงบั้นปลายของชีวิตแล้ว
ดังนั้นเมื่ออ.เปาโลจากโลกนี้ไป ท่านจะได้รับ​ราง​วัล​อย่างแน่นอน

3.@ อ.เปาโลใช้ชีวิตที่มีอยู่ในการทุ่มเทรับใช้พระเจ้า
พอบั้นปลายของชีวิตมาถึง เมื่อเขามองย้อนกลับไปจึงไม่เสียใจในการใช้ชีวิตที่ผ่านมา
วันนี้ เราทุ่มเทในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้ามากเพียงใด?

4.# ใน 2ทธ. 4:10 กล่าว​ว่า ​”เด​มาสได้​หลง​รัก​โลก​ปัจจุบัน​นี้​เสีย​แล้ว…”(ฉบับ1971)
เดมาส เคยเป็นเพื่อร่วมกับใช้กับอ.เปาโล(คส. 4:14 , ฟม.1:24) แต่ในที่สุดเขากลับติดกับดัก การยั่วยวนแห่งโลกนี้ แล้วละทิ้งอ.เปาโล ติดตามค่านิยมของโลกไป

4.@ แม้คนที่ร่วมรับใช้ในงานประกาศที่ยิ่งใหญ่อย่างเดมาส หากไม่ระมัดระวังในการดำเนินชีวิตก็ยังหลงตามค่านิยมของโลกไป
ดังนั้นเราเองก็ควรระมัดระวังในการดำเนินชีวิต ติดสนิทกับพระเจ้าเสมอ ไม่จดจ่อหรือใส่ใจกับสิ่งยั่วยวนแห่งโลกนี้

5.# ใน 2ทธ. 4:11 อ.เปาโลบอกให้ทิโมธีไป​ตาม​มาระ​โกและ​พา​เขา​มา​หาอ.เปาโลด้วย เพราะมาระโก​ช่วย​ปรนนิบัติ​อ.เปาโลได้​เป็น​อย่าง​ดี​
ก่อนหน้านี้ ใน กจ. 15:37-39 อ.เปาโลเคยมองว่ามาระโกเป็นคนไม่เอาไหน เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ เพราะเดินทางไปประกาศกับอ.เปาโลไม่กี่วัน ก็หนีกลับบ้านแล้ว
แต่​บารนาบัส ยังเชื่อในตัว​มาระ​โก​ ยังให้โอกาสมาระโกไปร่วมรับใช้กับเขา​ด้วย​
จนในที่สุดมาระโกได้กลายเป็นผู้รับใช้พระเจ้าคนสำคัญที่อ.เปาโล ปรารถนาให้เขามาปรนนิบัติในบั้นปลายของชีวิต นอกจากนี้มาระโกยังได้เป็นผู้เขียนพระธรรมมาระโกในเวลาต่อมาอีกด้วย

5.@ วันนี้ สำหรับบางคน อาจดูเหมือน ไม่เอาไหน ไม่เข้าท่า ไม่เป็นคนฝ่ายวิญญาณ
แต่หากเรายังคงรักเขา อดทนกับเขา ให้โอกาสเขา
ใครจะไปรู้ สักวันเขาอาจจะเป็นคนที่นำการเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่มาสู่ประเทศก็ได้

6.# ใน 2ทธ. 4:13 อ.เปาโลสั่งทิโมธีว่า เมื่อทิโมธีมา​ ให้​เอา​เสื้อ​คลุม​ซึ่ง​ของอ.เปาโล​ได้​ฝาก​ไว้​กับ​คารปัส ที่​เมือง​โตรอัสมา​ด้วย พร้อม​กับ​หนังสือซึ่งน่าจะหมายถึงพระคัมภีร์และหนังสืออื่นๆ

ผู้รับใช้อาวุโสผู้ทุ่มเททั้งชีวิตในการปรนนิบัติรับใช้พระเยซู อย่างไม่รู้เหน็ดรู้เหนื่อย พอมาถึงบั้นปลายชีวิต กลับแทบไม่มีอะไรเหลือเป็นสมบัติส่วนตัวเลย นอกจาก เสื้อคลุมตัวหนึ่ง กับหนังสือเพียงไม่กี่เล่ม

ถึงกระนั้นคริสเตียนทั่วโลกตลอด 2,000 ปีที่ผ่าน ต่างยอมรับว่า เขาเป็นผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่มีคริสตจักรเกิดขึ้นบนโลก
และแน่นอน เขาเป็นผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ในสายพระเนตรของพระเจ้า

เรื่องนี้ สรุปให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การวัดความสำเร็จในการรับใช้พระเจ้า ไม่ได้วัดตามมาตรฐานหรือค่านิยมของโลก แต่วัดตามสิ่งที่จะได้รับในสวรรคสถาน
ชายแก่ผู้ตายอย่างไม่มีสมบัติติดตัว ถูกตัดคออย่างน่าอนาจ กลับกลายเป็นผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คริสตจักร

6.@ อย่าให้เราประเมินการรับใช้คนอื่นด้วยมาตรฐานแห่งโลกนี้
และอย่าไปสนใจ หากใครจะประเมินการรับใช้ของเราด้วยมาตรฐานแห่งโลกนี้
เพราะพระเจ้าผู้ทรงยุติธรรม จะเป็นผู้ตัดสินเองว่า การรับใช้ของเรานั้น มีค่าเพียงใดสายพระเนตรของพระองค์

คำคม

“ จงรับใช้อย่างสุดกำลัง จงยึดมั่นความเชื่อจนวันตาย
เพื่อว่าในวันสุดท้ายของชีวิตเราจะได้พบกับความภาคภูมิใจและปลื้มปิติอย่างที่สุด ”

ขุมทรัพย์ 2ทิโมธี 3

ภาพรวม

  • ในบทนี้อ.เปาโลสอนทิโมธี ให้รู้ว่าในยุคสุดท้ายนั้นลักษณะของผู้คนจะเป็นเช่นไร ดังนั้นทิโมธีควรที่จะยึดสิ่งที่พระคำของพระเจ้าได้สอนสั่งเอาไว้ให้มั่น

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน 2ทธ. 3:2-5 พูดถึงคนในยุคสุดท้ายว่า จะมีลักษณะดังนี้
– ​เห็น​แก่​ตัว
– รัก​เงิน​ทองมากกว่าสิ่งใด
– โอ้​อวด
– หยิ่ง​ยโส
– ชอบ​ดูหมิ่นผู้อื่น
– ไม่​เชื่อ​ฟัง​พ่อ​แม่
– อกตัญ​ญู
– ทำสิ่งชั่วร้ายต่างๆ
– ไร้​มนุษย​ธรรม
– ไม่​ให้​อภัย​กัน
– ใส่​ร้าย​กัน
– ไม่​ยับยั้ง​ชั่งใจ
– ดุร้าย
– เกลียด​ชัง​ความ​ดี
– ทรยศ
– มุ​ทะลุ
– โอหัง
– รัก​ความ​สนุก​มาก​กว่า​รัก​พระเจ้า
– ยึด​ถือ​ทาง​พระ​เจ้า​แต่​เพียง​เปลือก​นอก
– ปฏิ​เสธ​ฤทธิ์​เดช​ของ​พระเจ้า

1.@ ในยุคนี้เป็นช่วงยุคสุดท้ายแล้ว นั่นคือ การทดลองให้เกิดลักษณะดังกล่าวมีสูงมาก
ดังนั้นเราควรคอยพิจารณาตนเองอยู่เสมอว่า วันนี้ เราได้ตกในการทดลองแล้วดำเนินชีวิตแบบเดียวกับวิถีของคนในโลกนี้อยู่หรือเปล่า?

2.# ใน 2ทธ. 3:10-11 ชี้ให้เห็น​ว่าสิ่งที่เราสามารถเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อื่นได้นั้น มีด้านต่างๆดังนี้
– ความพฤติ​กรรม
– เป้า​หมาย​ชีวิต
– ความ​เชื่อ
– ความ​อดทน
– ความ​รัก
– ความ​ทร​หด​อด​ทน
– การ​ถูก​ข่ม​เหง และ​การ​ทน​ทุกข์​เพื่อพระเจ้า

2.@ เมื่อเราพบกับเหตุการณ์ที่พัฒนาสิ่งเหล่านี้ จงถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นพระพรแก่ผู้อื่น ด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คนอื่นๆ

3.# ใน 2ทธ. 3:12 บอกให้รู้ความจริงว่า “แท้​จริง​ทุก​คน​ที่​ตั้ง​ใจ​จะ​ดำ​เนิน​ชีวิต​ตาม​ทาง​พระ​เจ้า​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​จะ​ถูก​ข่มเหง”

3.@ วันนี้ หากมีใครไม่ค่อยชอบเรา เพราะเราเชื่อฟังพระเจ้า ไม่ใช่เรื่องน่าแปลก
แต่ถ้าเราคิดว่า ตนเองกำลังดำเนินชีวิตแบบเชื่อฟังพระเจ้า แต่ไม่มีใครไม่ชอบเราเลยนั้น อันนี้ น่าแปลกประหลาดอัศจรรย์ใจยิ่งนัก

4.# ใน 2ทธ. 3:16-17 กล่าวถึง พระ​คัม​ภีร์ ไว้ว่า พระคัมภีร์​ทุก​ตอน​ได้​รับ​การ​ดลใจ​จาก​พระ​เจ้า และ​ทุกตอนเป็น​ประ​โยชน์​ในการปรับปรุงชีวิต เพื่อ​เรา​จะ​มี​ความ​สา​มารถ​ทำการ​ดี​ทุก​อย่างได้อย่างสมบูรณ์

4.@ พระคัมภีร์มีเอาไว้เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา เพื่อเราจะทำการดี
ดังนั้น หากรู้พระคัมภีร์แต่ไม่นำมาใช้พัฒนาตนเอง หรือใช้พัฒนาตนเองเท่านั้น แต่ไม่นำไปทำการดี ย่อมไม่อาจเห็นฤทธิ์อำนาจที่แท้จริงในพระวจนะของพระเจ้า

คำคม

“ พระคัมภีร์จะเปลี่ยนชีวิตของเรา
ก็ต่อเมื่อเรายอมให้พระคัมภีร์เปลี่ยนจิตใจและพฤติกรรมของเรา ”

ขุมทรัพย์ 2ทิโมธี 2

ภาพรวม

  • ในบทนี้ อ.เปาโลสอนทิโมธี ให้ดำเนินชีวิตเป็นผู้รับใช้ที่ดีและถวายเกียรติแด่พระเจ้าอยู่เสมอ

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน 2ทธ. 2:1 อ.เปาโลบอกให้ทิโมธี ​เข้ม​แข็ง​ขึ้น​ด้วย​พระ​คุณ​ซึ่ง​มี​อยู่​ใน​พระ​เยซู​คริสต์
หมายความว่า ความเข้มแข็งนี้เราสามารถมีได้ด้วยตัวเราเอง โดยการพึ่งพระคุณของพระเยซูคริสต์ ไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นมาช่วยให้เราเข้มแข็ง

1.@ วันนี้ เราสามารถเข้มแข็งขึ้นได้ทันที โดยการหันมาพึ่งพระคุณของพระเจ้าด้วยความเชื่อ
เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงเสริมกำลังเราแน่นอน พระเจ้าจะทรงช่วยเราแน่นอน ไม่ใช่เพราะเราดี แต่เพราะพระคุณของพระเจ้าที่ทรงมีต่อเรานั้นเหลือล้น

2.# ใน 2ทธ. 2:2 อ.เปาโลสอนทิโมธี ให้​สอนคน​ที่​ซื่อ​สัตย์​ ที่​สา​มารถ​สอน​คน​อื่นไป​ได้​ด้วย

2.@ หากเรารักษาหมอ เราจะมีหมอมากพอไปรักษาผู้ป่วยจำนวนมาก

3.# ใน 2ทธ. 2:3-5 สอนว่า การเป็นทหารที่ดี​ของ​พระ​เยซู​คริสต์นั้น
– ต้องทำทุกอย่างเพื่อมุ่งทำให้พระเจ้าพอพระทัย
– ต้องทำตามกฏเกณฑ์ในพระคำของพระเจ้า

3.@ ในการรับใช้พระเจ้า เราต้องทำเพื่อให้พระเจ้าพอพระทัย ไม่ใช่เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ และเราต้องใช้วิธีที่สอดคล้องกับพระคำของพระเจ้าเท่านั้น

4.# ใน 2ทธ. 2:11-13 สอนว่า ถ้า​เรากระทำสิ่งต่างๆเพื่อพระเจ้า พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อจะเป็นผู้ประทานบำเหน็จแก่เราอย่างแน่นอน

4.@ วันนี้ สิ่งที่เราทำเพื่อพระเจ้า คนไม่เห็น คนไม่ชื่นชม ก็ช่างคนประไร เพราะพระเจ้าผู้ทรงทราบทุกสิ่งจะเป็นผู้ประทานบำเหน็จแก่เราเอง

5.# ใน 2ทธ. 2:15 ชี้ให้เห็นว่า มีคนงานบางคนเป็นคนงานที่น่าอับอายในสายพระเนตรของพระเจ้า ได้แก่ คนที่รับใช้พระเจ้าแต่กลับบิดเบือนพระ​วจนะ​ของพระเจ้า

5.@ วันนี้ หากเราสอนพระคำของพระเจ้าแก่ผู้อื่น เราควรระมัดระวังตัวอยู่เสมอที่จะสอนให้ตรงตามความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าเสมอ

6.# ใน 2ทธ. 2:21 สอนเราว่า คนที่ชำระ​ตัว​เอง​ให้​พ้น​จาก​ความชั่ว เขา​ก็​จะ​เป็น​ภา​ชนะ​ที่เหมาะ​ที่​พระเจ้า​จะ​ใช้​เป็นพระพรได้

6.@ การสำรวจตนเองอยู่เสมอ กลับใจจากบาปทั้งหลายอยู่เสมอ เป็นการเตรียมชีวิตของเราให้พร้อมที่พระเจ้าจะทรงใช้เราเป็นพระพรต่อไป

7.# ใน 2ทธ. 2:22 สอนว่า สิ่งที่เราควรทุ่ม ​มุ่ง​มั่น ที่จะพัฒนา ได้แก่ การดำเนินชีวิตอย่าง​ชอบ​ธรรม ความ​เชื่อ ความ​รัก และ​สันติ​สุข​

7.@ ทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรา เราควรไตร่ตรองว่า สิ่งเหล่านั้นจะมีส่วนพัฒนาการดำเนินชีวิตอย่าง​ชอบ​ธรรม ความ​เชื่อ ความ​รัก และ​สันติ​สุข​ ในชีวิตของเราได้อย่างไร

8.# ใน 2ทธ. 2:26 ชี้ให้เห็นว่า มารซาตานพยายามวางบ่วง กับดักเอาไว้ เพื่อดักจับผู้คน​ให้​ทำ​ตาม​ความ​ประ​สงค์​ของ​มัน

8.@ เมื่อเราดำเนินตามพระคำของพระเจ้า เราจะสามารถหลุดพ้นจากกับดักของมารได้

คำคม

“ พระคุณมีมากพอสำหรับเรา เราจึงสามารถเข้มแข็งขึ้นในพระคุณได้ตลอดเวลา ”

ขุมทรัพย์ 2ทิโมธี 1

ภาพรวม

  • อ.เปาโล เขียนจดหมายฉบับนี้ขณะติดคุกในกรุงโรม ซึ่งต่อมาอีกไม่นาน ในปี ค.ศ. 68 อ.เปาโลก็ถูกจักรพรรดิ​เนโร​สั่ง​ประหาร​ชีวิต​
  • เนื่องจากในช่วงเวลานั้น​คริสเตียน​กำลัง​ถูก​จักรพรรดิ​เนโร​ข่มเหง​อย่างหนัก ทำ​ให้หลายคนหวาดกลัว และ​ละ​ทิ้ง​อ.เปาโลและ​ความ​เชื่อ อ.เปาโล​จึง​เขียน​จดหมายฉบับ​นี้​ เพื่อ​หนุนใจ​ทิโมธี​ให้​มั่นคง​ใน​ความ​เชื่อและให้​อดทน​ต่อ​ความ​ทุกข์ยาก​ลำบาก​ และให้​​ประกาศ​ข่าว​ประเสริฐแม้​ว่าสถานการณ์​จะ​ไม่​อำนวยก็ตาม
  • ในบทนี้ อ.เปาโลสอนทิโมธีให้ไม่ละอายในการประกาศข่าวประเสริฐและให้ยึดความเชื่อในข่าวประเสริฐไว้ให้มั่น

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน 2ทธ. 1:5 ชี้ให้เห็นว่า ​ความ​เชื่อ​อย่าง​จริง​ใจ​ของทิโมธีนั้น ได้รับการถ่ายทอดแบบอย่างมาจาก​​โล​อิส ​ยาย​ของเขา และ​​ยูนีส​ แม่ของเขา

1.@ การที่พ่อแม่ มีความเชื่อมั่นคงในพระเจ้า เป็นสิ่งที่ส่งเสริมลูกให้มีแนวโน้มที่จะมีความเชื่อมั่นคงในพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกัน
จงเป็นแบบอย่างในด้านความเชื่อแก่บุตรหลานของท่านเถิด

2.# ใน 2ทธ. 1:7 กล่าว​ว่า ​พระ​เจ้า​ไม่​ได้​ประ​ทาน​ใจ​ที่​ขลาด​กลัว​แก่​เรา แต่​ประ​ทาน​ใจ​ที่​มีฤทธา​นุภาพ ความ​รัก และ​การ​บัง​คับ​ตน​เอง​ ให้แก่​เรา

2.@ ความกลัวไม่ได้มาจากพระเจ้า แต่มาจากศัตรู อย่ายินดีต้อนรับมัน
อย่ายอมให้มันอาศัยอยู่ในความคิดของเราเป็นเวลา
จงไล่มันไป ไม่ต้อนรับมันในความคิดของเรา
ด้วยการอธิษฐานง่ายๆ ทุกครั้งที่กลัวว่า
“ในนามพระเยซู ความกลัว จงออกไป ณ บัดนี้ อาเมน”

พระเจ้าทรงกระทำให้ใจของเรา เข้มแข็ง เต็มไปด้วยความรัก และเราสามารถบังคับตนเองได้เสมอ
อย่ายอมให้มารหลอกเราว่า เราทำไม่ได้
อย่ายอมเชื่อคำโกหกของมันว่า “สิ่งนี้ยากเกินไปสำหรับเรา เราทำไม่ได้หรอก”

เราทำได้แน่นอนโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังแก่เรา เพราะพระองค์ประทานใจเช่นนี้ให้เราเรียบร้อยแล้ว

3.# ใน 2ทธ. 1:8 สอนว่า เราไม่ควรรู้สึกอาย​ที่​เป็น​พยาน​เรื่องพระเยซู ให้คนอื่นได้ฟัง หากเราเป็นพยานแล้ว คนอื่นดููถูกหรือตำหนิเรา นั่นก็เท่ากับเราได้​มี​ส่วน​ร่วม​​ใน​ความ​ทุกข์​ยาก​เพื่อ​ข่าว​ประ​เสริฐแล้ว

3.@ วันนี้ เรากล้าเป็นพยานเพื่อพระเยซูคริสต์หรือไม่?

4.# ใน 2ทธ. 1:9 ชี้ให้เห็นว่า เหตุที่เราได้รับความรอด ก็เพราะว่าพระเจ้าทรงเลือกที่จะประทาน​พระ​คุณ​แก่​เรา​ ตั้งแต่​ก่อน​เริ่ม​ต้น​ของ​กาล​เวลาแล้ว

4.@ พระเจ้าทรงเลือกที่จะรักเรา ตั้งแต่เวลายังไม่ถูกสร้างขึ้นมาเลย
พระเจ้ารักเราไม่ใช่เพราะการกระทำใดๆของเราเลย แต่เพราะพระองค์ทรงเลือกที่จะรักเรา
ดังนั้นเราไม่สามารถทำอะไรเลย เพื่อให้พระเจ้ารักเรามากขึ้นกว่านี้ เพราะพระองค์ทรงรักเราอย่างที่สุดแล้ว

5.# ใน 2ทธ. 1:10 ชี้ให้เห็นว่า โดยข่าวประเสริฐนั้น​ ทำให้ความ​ตายถูกทำลาย​ให้​สูญ​สิ้นไป และ​​ทำให้ชีวิต​​อมตะ​ปรา​กฏ​ขึ้น สำหรับมนุษย์

5.@ ข่าวประเสริฐเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง เพราะทรงพลังอย่างเหลือล้น สามารถทำลายความตายนิรันดร์จากมนุษย์และมอบชีวิตนิรันดร์แก่มนุษย์
จงภาคภูมิใจในข่าวประเสริฐเถิด

6.# ใน 2ทธ. 1:14 อ.เปาโลสั่งให้ทิโมธี ​รักษาความเชื่อแท้ในข่าว​ประ​เสริฐเอาไว้ให้มั่น โดยการ​พึ่ง​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์

6.@ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราให้สามารถยึดมั่นในข่าวประเสริฐตลอดชีวิตของเรา

คำคม

“ พระเจ้าประทานจิตใจที่กล้าหาญและมีพลังแก่เราแล้ว จงใช้มันขับไล่ความกลัวออกไป ”