ขุมทรัพย์ ทิตัส 1

ภาพรวม

  • ​อ.เปาโล​ได้ส่งทิตัส สาวกของอ.เปาโล ​ไป​ดูแล​คริสตจักร​ที่​เกาะค​รีต ​และได้เขียนจดหมายไปถึงทิตัสเพื่อให้คำแนะนำแก่เขาในการรับใช้พระเจ้าที่เกาะครีต
  • ทิตัส​ได้​อยู่​ที่​เกาะครีต​จนกระทั่ง​อ.เปาโล​ส่ง​อาร​เท​มาส​หรือ​ทีคิกัส​มา​รับ​ช่วง​งาน​ต่อ ​(ทต.3:12) ​เขา​จึง​มี​โอกาส​เดินทาง​ไป​พบ​เปาโล​ที่​นิโคบุรี
  • ในบทนี้ อ.เปาโลแนะนำทิตัสถึงการเลือกผู้นำขึ้นมาดูแลคริสตจักรว่า ต้องเป็นคนที่มีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน ทต. 1:2 ชี้ให้เห็นว่า ​พระ​เจ้า​ได้ทรง​สัญ​ญา​ไว้​ตั้ง​แต่​ก่อน​เริ่ม​ต้น​ของ​กาล​เวลาแล้ว ว่าจะให้เราได้รับชีวิตนิรันดร์
ก่อนที่เวลาจะถูกสร้างขึ้น ไม่มีมนุษย์คนใดได้รับรู้พระสัญญานั้น ซึ่งก็ไม่สำคัญว่ามนุษย์จะรู้หรือไม่ เพียงแต่พระเจ้าทรงสัญญา มันก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
พระเจ้าประสงค์ที่จะเมตตาเรา ตั้งแต่เรายังไม่มีตัวตนเลย
วันนี้เรามีตัวตนแล้ว พระเมตตาที่เราได้รับจึงไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำของเรา แต่เป็นพระคุณของพระองค์

1.@ พระเจ้าประสงค์ที่จะเมตตาเรา ตั้งแต่เรายังไม่มีตัวตนเลย
วันนี้เรามีตัวตนแล้ว พระเมตตาที่เราได้รับจึงไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำของเรา
แต่เป็นพระคุณของพระองค์

2.# ใน ทต. 1:6-9 อ.เปาโลแนะนำให้ทิตัส เลือกบุคคลที่จะมาเป็นผู้นำคริสตจักร โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้
– ​ไม่​มี​ข้อ​ตำหนิร้ายแรงใดๆ
– เป็น​สามี​ของ​หญิง​คน​เดียว
– บุตร​ของ​เขา​มี​ความ​เชื่อ และ​ไม่​เป็น​นักเลง​หรือ​เป็น​คน​ดื้อ​กระด้าง​
– ไม่​เป็น​คน​เย่อหยิ่ง
– ไม่​เป็น​คน​เลือดร้อน
– ไม่​เป็น​นักเลง​สุรา
– ไม่​เป็น​นักเลง​หัว​ไม้
– ​ไม่​เป็น​คน​โลภ​มัก​ได้​
– เป็น​คน​มี​อัชฌาสัย​รับแขก​ดี
– เป็น​ผู้​รัก​ความ​ดี
– เป็น​คน​มี​สติสัมปชัญญะ
– เป็น​คน​ยุติธรรม
– เป็น​คน​บริสุทธิ์
– เป็นคนรู้จัก​บังคับ​ใจ​ตนเอง​
– เป็น​คน​ยึด​มั่น​ใน​หลัก​คำ​สอน​ในพระคำของพระเจ้า

2.@ หากเราเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณ เราควรพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติใกล้เคียงคุณสมบัติข้างต้นให้มากขึ้นเรื่อยๆ
หากเรายังไม่ได้เป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณ ควรพัฒนาตนเองตามคุณสมบัติขั้นต้น เพื่อว่าเมื่อพระเจ้าทรงเห็นว่าได้เวลาที่เราจะเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณแล้ว เราจะได้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่พระเจ้าจะทรงใช้ให้เป็นพระพรแก่ผู้คนมากมายได้

3.# ใน ทต. 1:15-16 ชี้ให้เห็นความแตกต่างของคนบริสุทธิ์และคนชั่วช้า ไว้ว่า

คน​บริสุทธิ์​นั้น​ทุก​สิ่ง​บริสุทธิ์ ได้แก่ จิตใจ , จิตสำนึก และการกระทำ ล้วนถวายเกียรติแด่พระเจ้า

คน​ชั่ว​ช้า และ​คน​ที่​ไร้​ความ​เชื่อนั้น​ ไม่​มี​สิ่ง​ใด​บริสุทธิ์​เลย ล้วนแต่เต็มไปด้วยความชั่ว ทั้ง​จิตใจ​และ​จิตสำนึก​ผิด​ชอบ​ของ​เขา​ รวมทั้งการกระทำของเขาด้วย
เขาอาจพยายามแสดง​ตัว​ว่า ​รู้จัก​พระ​เจ้า แต่​การ​กระทำ​ของ​เขานั้น ปฏิเสธ​พระ​องค์ ไม่เชื่อฟังพระองค์

3.@ ในคริสตจักรเอง เราอาจจะพบคน 2 ประเภท คือ คนที่ชอบธรรม กับ คนที่แสดงเหมือนเป็นคนชอบธรรม
ซึ่งเราสามารถแยกแยะคน 2 ประเภทนี้แบบคร่าวๆได้ โดยดูจาก การกระทำของเขาว่าสอดคล้องกับพระคำของพระเจ้าหรือไม่ ถวายเกียรติแด่พระเจ้าหรือไม่

คำคม

“คนที่คิดว่าตนเองรู้จักพระเจ้า แต่ไม่ทำตามพระคำของพระองค์
เขายังไม่รู้จักพระองค์จริงๆ ”