ขุมทรัพย์ ทิตัส 3

ภาพรวม

  • ในบทนี้อ.เปาโลแนะนำทิตัส ให้สอนผู้อื่นให้ฝึกฝนที่จะกระทำการดีอยู่เสมอเพื่อพระเจ้าจะได้รับเกียรติผ่านชีวิตของพวกเขา

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน ทต. 3:1-2 สอนว่า
– เราควรนอบ​น้อม​ต่อ​ผู้นำของบ้าน​เมือง​ ควร​เชื่อ​ฟัง​เขา
– เราควรประกอบอาชีพที่สุจริต
– เราไม่ควร​ว่า​ร้าย​ผู้ใด
– เราไม่ควร​เป็น​คน​มัก​ทะเลาะ​วิวาท
– เราควร​เป็น​คน​สุภาพ
– เราควรเป็นคนแสดง​อัธยาศัย​ไมตรี​อัน​ดี​งาม​อยู่เสมอ

1.@ พระคัมภีร์สอนให้เราประพฤติตัวต่อผู้มีอำนาจและคนทั้งหลายอย่างถวายเกียรติแด่พระเจ้าเสมอ
วันนี้ ชีวิตของเราที่คนเห็นนั้น ถวายเกียรติแด่พระเจ้าหรือไม่?

2.# ใน ทต. 3:3-7 ชี้ให้เห็นว่า ​เมื่อก่อน​นั้น​เรา​ ดำเนินชีวิตอย่าง​โง่เขลา ไม่​เชื่อ​ฟัง​หลง​ผิด เป็น​ทาส​ของ​กิเลส​ตัณหา​และ​การ​เริง​สำราญ​ต่างๆ ใช้​ชีวิต​อย่าง​เลวร้าย ริษยา น่า​ชัง และ​เกลียด​ชัง​กัน​

แต่​เมื่อ​พระเจ้าได้ทรงสำแดงพระ​เมตตา​และ​ความ​รัก​แก่เรา พระ​องค์​ทรง​ทำให้​​ใจของเรา​บังเกิด​ใหม่ และ​ทรง​สร้าง​เรา​ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​

เพื่อ​เรา​จะ​ได้​เป็น​คน​ชอบธรรม​ และ​จะ​ได้​เป็น​ผู้​ได้รับ​ ​ชีวิต​นิรันดร์​

2.@ เราผู้สมควรแก่การถูกลงโทษ กลับได้รับความรักและเมตตา ได้กลายเป็นผู้ชอบธรมและได้รับชีวิตนิรันดร์
ด้วยเหตุนี้สมควรอย่างยิ่งที่เราจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในโลกนี้ ถวายเกียรติแก่พระเจ้าผู้ทรงรักและเมตตาเราอย่างหาที่เปรียบมิได้

3.# ใน ทต. 3:8-9 สอนว่า ผู้​เชื่อ​ใน​พระ​เจ้า​สมควร
– ทุ่มเทในกระทำ​การ​ดี ​และทำสิ่งที่​เป็น​ประโยชน์​แก่​คน​ทั้ง​หลาย
– หลีก​เสีย​จาก​​เถียง​กันในเรื่องไม่เป็นเรื่อง

3.@ เราควรทุ่มเททำในสิ่งที่เป็นสาระเป็นพระพรแก่ผู้อื่น ไม่ใช่ทุ่มเทพลังงานและเวลาไปกับสิ่งไร้สาระ ที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น หรืออาจจะเป็นโทษต่อผู้อื่นด้วยซ้ำไป

4.# ใน ทต. 3:14 ชี้ให้เห็นว่า เราควร​เรียนรู้และฝึกฝน​ที่​จะ​กระทำ​การ​ดี​อยู่เสมอ​เพื่อ​​เรา​จะ​ไม่​เป็น​คน​ที่​ไร้​ผล​

4.@ คนที่ไร้ผล คือ คนที่ไม่ฝึกที่จะทำการดี ดังนั้นพอโอกาสที่พระเจ้าประทานให้แก่เขามาถึง เขาจะไม่สามารถทำได้ตรงกับน้ำพระทัยของพระเจ้า
ในสัปดาห์นี้ เราฝึกทำการดีแล้วหรือยัง?

คำคม

“เราได้รับความรักและพระเมตตาอย่างเหลือล้น
จึงสมควรถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยสุดใจ”