ขุมทรัพย์ ฟิเลโมน

ภาพรวม

  • อ.เปา​โล​​เขียน​​​จดหมายถึง​ฟี​เลโมน​ใน​​ขณะ​​ติด​​คุก​​อยู่ เพื่อให้ฟิเลโมนให้อภัยโอเนสิมัสทาสของเขาที่หลบหนีไป เพราะโอเนสิมัสได้พบกับอ.เปาโล และกลับใจมาเป็นคริสเตียนแล้ว
  • อ.เปาโลขอให้ฟิเลโมนไม่เพียงไม่ลงโทษโอเนสิมัส (ซึ่งตามปกติทาสที่หลบหนี อาจถูกลงโทษถึงตายได้) แต่ให้รับโอเนสิมัสไว้เป็นเหมือนดังพี่น้องในพระคริสต์

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน ฟม. 1:6 ชี้ให้เห็นว่า ​ยิ่งเรารู้ซึ้งในสิ่งดีทั้งหลายที่เราได้รับในพระเยซูคริสต์ ความ​เชื่อของเราก็​จะยิ่ง​เกิด​ผล​มากยิ่งขึ้น

1.@ การขอบคุณพระเจ้า เป็นการไตร่ตรองถึงสิ่งดีที่พระเยซูทรงประทานแก่เรา ดังนั้นจึงยิ่งทำให้เรามีความเชื่อเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีก
วันนี้ เราขอบคุณพระเจ้า สักกี่อย่างแล้ว?

2.# ใน ฟม. 1:8-9 เราเห็นท่าทีที่เป็นแบบอย่างของอ.เปาโล คือ ถึงแม้ว่าอ.เปาโลจะสั่งให้ฟิเลโมนทำสิ่งที่ควรกระทำได้ แต่อ.เปาโลกลับใช้การอ้อนวอนฟิเลโมนแทน อ้อนวอนใน​ฐานะทูต​ของ​พระ​เยซู​คริสต์ ผู้ที่​ขณะ​นี้​ถูก​คุม​ขัง​อยู่เนื่อง​จาก​การ​ประ​กาศ​พระ​องค์

2.@ แม้เรามีสิทธิที่จะทำบางอย่างได้ แต่โดยคำนึงถึงความรักในพระคริสต์ บางครั้งเราก็ควรงดใช้สิทธินั้นเพราะเห็นแก่พี่น้อง

3.# ใน ฟม. 1:14 ชี้ให้เห็นว่า การกระทำ​ความ​ดี​นั้น สิ่งสำคัญมากคือ การทำด้วยความเต็มใจ ไม่ใช่ด้วย​ความ​ฝืน​ใจ

3.@ วันนี้ สิ่งที่เราทำ แด่พระเจ้า เราทำด้วยเต็มใจ หรือ จำใจต้องทำเพราะหน้าที่?

4.# ใน ฟม. 1:15ชี้ให้เห็นว่า บางครั้งการสูญเสียอะไรบางอย่าง​ไป​ชั่ว​ระยะ​หนึ่ง ก็เพื่อ​เราจะ​ได้​สิ่งที่ดียิ่งกว่า​กลับ​คืน​มา​ตลอด​ไป

4.@ วันนี้ หากเราต้องสูญเสียอะไรบางอย่างไป จนทำให้เราต้องโศกเศร้าเสียใจ
โดยพระคุณของพระเจ้า พระองค์จะทรงประทานสิ่งที่ดีกว่า ถาวรกว่าให้แก่เราในอนาคต

5.# ใน ฟม. 1:25 คำอวยพรของอ.เปาโล คือ ขอ​ให้พระ​คุณ​ของ​พระ​เยซู​ดำ​รง​อยู่​กับ​จิต​วิญ​ญาณ​ของ​ฟิเลโมน

5.@ การให้พระคุณของพระเจ้า คุ้มครองจิตวิญญาณของเราเสมอไป จะเป็นเกาะป้องกันจิตวิญญาณของเราเป็นอย่างดีเยี่ยม
ไม่ว่าเราจะผิดพลาดพลั้งไปสักเพียงใด เรายังคงพึ่งพระคุณของพระเยซู ที่ยังทรงเมตตาประทานให้จิตวิญญาณของเรายังดำรงอยู่ในความชอบธรรมเสมอไป

คำคม

“ คริสเตียนแท้หรือเทียม ดูได้จาก ความรักและความเชื่อ ของเขา ”