ขุมทรัพย์ ฮีบรู 11

ภาพรวม

  • ในบทนี้กล่าวถึงวีรบุรุษแห่งความเชื่อในพระคัมภีร์ ซึ่งคนเหล่านี้ได้รับการรับรองจากพระเจ้าเพราะพวกเขามีความเชื่อวางใจในพระเจ้า

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน ฮบ. 11:1 อธิบายว่า ความ​เชื่อ​ ต้องหวังและมั่นใจ ในสิ่งที่​มองยัง​ไม่​เห็น

1.@ เรื่องของพระเจ้า ต้องใช้ความเชื่อตั้งแต่ต้นจนจบ ตลอดชีวิต
ดังนั้น จึงไม่ใช่การเห็นก่อน แล้วค่อยเชื่อ
แต่เป็นการเชื่อก่อน แม้ยังไม่เห็น แล้วในที่สุดก็จะได้เห็น

2.# ใน ฮบ. 11:3 ชี้ให้เห็นว่า โดย​ความ​เชื่อ เรา​สามารถ​เข้า​ใจสิ่งที่ไม่มีวันเข้าใจได้

2.@ เราไม่เห็น ว่าพระเจ้าทรงสร้างจักรวาล แต่เพราะเราเชื่อ เราจึงรู้ว่าพระเจ้าทรงสร้างจักรวาล
ในทำนองเดียวกัน ความล้ำลึกทั้งหมดที่ยังไม่เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแล้วแต่เราไม่ได้เห็นกับตา สามารถเป็นจริง และเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ เพียงแค่เราเชื่อ

3.# ใน ฮบ. 11:2-40 ​ความ​เชื่อ​ ทำให้คน​ได้​รับ​การ​รับ​รอง​จาก​พระ​เจ้า ไม่ใช่การกระทำ เช่น
– อาเบล
– เอโนค
– โนอาห์
– อับราฮัม
– อิสอัค
– ยาโคบ
– โยเซฟ
– โมเสส
– ราหับ
– กิ​เด​โอน
– บา​ราค
– แซม​สัน
– เยฟ​ธาห์
– ดาวิด
– ซา​มู​เอล
– ดาเนียล
– ชัครัค เมชาค เอเบดเนโก
– และผู้​เผย​พระ​วจนะ​ทั้ง​หลาย
คนเหล่านี้บางคนจบชีวิตลงอย่างดีในสายตาของโลก และบางคนจบลงอย่างน่าอนาถในสายตาของโลก
แต่ในสายพระเนตรของพระเจ้า คนเหล่านี้ทุกคน จบลงอย่างดี
และ​ได้​รับ​การ​รับรอง​เพราะ​ความ​เชื่อของ​พวก​เขา
และเขาจะได้​รับ​สิ่ง​ที่​ทรง​สัญ​ญา​ไว้ในอนาคต
คือ ได้รับ​ความ​สม​บูรณ์​ในพระเจ้าด้วย​กัน​กับธรรมิกชนทั้งหลาย

3.@ คนของพระเจ้าได้รับการรับรองจากพระเจ้า เพราะเขามีความเชื่อ
การที่เราจะดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้า สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวดที่ขาดเสียไม่ได้เลย คือ ยึดมั่นในความเชื่อวางใจที่มีต่อพระองค์ตลอดวันคืนแห่งชีวิตของเรา

คำคม

“ คนที่ไม่มีความเชื่อ เป็นคนที่จงใจทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัย ”