ขุมทรัพย์ ยากอบ 1

ภาพรวม

  • ​ยากอบ​น้อง​ชาย​ของ​พระเยซู ผู้นำคนสำคัญของคริสตจักรในยุคแรกได้เขียนพระธรรมยากอบถึง “คน​สิบสอง​เผ่า​ที่​กระจัด​กระจาย” ซึ่งหมายถึง คนยิวที่กลับใจมาเป็นคริสเตียน ที่กระจายอยู่ตามเมืองต่างๆของอาณาจักรโรมในช่วงเวลานั้น
  • ยากอบเขียนเพื่อหนุนใจและสอนการดำเนินชีวิตคริสเตียนให้แก่พวกเขา
  • ในบทนี้สอนถึงการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อท่ามกลางสถานการณ์ทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ซึ่งความเชื่อแท้จะประพฤติสอดคล้องกับความเชื่อเสมอ

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน ยก. 1:2-7 สอนว่า ความทุกข์ยากลำบากต่างๆ มี​เรื่อง​น่า​ยินดี​อยู่ในนั้นเสมอ
เพราะมันจะทำให้เราหนักแน่นมั่นคง ทรหดอดทน มากยิ่งขึ้น
แล้วจุดอ่อนต่างๆของเราก็จะถูกขจัดออกไป

เมื่อเราเผชิญความทุกข์เหล่านั้น ถ้าไม่รู้จะแก้ไขอย่างไร
เราสามารถทูลขอต่อพระเจ้าด้วยความเชื่อ ขอสติปัญญาในการแก้ไขปัญหานั้น
แล้วเราจะพบทางออกอย่างแน่นอน หากเราทูลขอด้วยความเชื่ออย่างไม่สงสัย

1.@ ความทุกข์ของวันนี้ เป็นพระพรแก่เราได้ เมื่อเราทูลขอด้วยความเชื่อ ให้พระเจ้าทรงช่วยเราในการฟันฝ่ามันไป

2.# ใน ยก. 1:9-11 สอนว่า ไม่ว่าเราจะตกต่ำลง หรือได้รับการเชิดชูขึ้น ล้วนแต่สามารถทำให้เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ทั้งสิ้น
เมื่อรับการเชิดชู ก็อวดให้คนรู้ว่า พระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานให้
เมื่อตกต่ำลง ก็อวดให้คนรู้ว่า พระเจ้าทรงสอนเราให้เข้าใจ ความจริงแห่งความอนิจจังของชีวิต

2.@ วันนี้ ไม่ว่าเราพบกับสถานการณ์ใด เราสามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้เสมอ หากเราเผชิญกับสถานการณ์นั้นด้วยท่าทียำเกรงพระเจ้า

3.# ใน ยก. 1:12-18 สอนว่า ผู้ที่อดทนต่อการทดลอง ไม่ยอมละทิ้งพระเจ้าไม่ว่าเกิดอะไรขึ้น ในที่สุดเขาจะ​ได้​รับ​มง​กุฎ​แห่ง​ชีวิต​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​สัญ​ญา​ไว้​

และคนพ่ายแพ้ต่อการทดลอง ไม่ควรโทษพระเจ้าว่า “พระเจ้าทำให้ฉันพ่ายแพ้การทดลอง”
เพราะไม่ใช่พระเจ้าเป้นผู้ทำ แต่เพราะเขาปล่อยใจไปกับบาปทีละน้อยๆ จนมันเข้ามาชักนำและควบคุมชีวิตของเขา
พระเจ้าปรารถนาประทานสิ่งดีแก่เขา ประทานชัยชนะแก่เขา แต่เพราะเลือกที่จะไม่เอาเอง จึงพลาดจากสิ่งดีที่พระเจ้าประทานให้

3.@ พระเจ้าพร้อมที่จะช่วยเราให้พ้นการทดลองเสมอ เพียงแค่เราร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์อย่างจริงใจ เราจะพบการช่วยกู้อย่างแน่นอน

4.# ใน ยก. 1:19-27 สอนว่า เราควรตั้งใจฟังเสมอ พูดให้น้อยลง
และโกรธให้ช้าลงเพราะความโกรธมักสร้างปัญหามากกว่าก่อให้เกิดประโยชน์

และเราไม่ควรเพียงแต่ฟังพระคำของพระเจ้าเท่านั้น แต่ควรนำไปประพฤติตามในชีวิตประจำวันของเราด้วย แล้วเราจะพบกับความสุขที่แท้จริง

ตัวอย่างหนึ่งในการทำตามพระคำของพระเจ้า ได้แก่ การระวังปากของเราให้พูดแต่สิ่งดีอยู่เสมอ , การช่วยเหลือผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง และการรักษาตัวให้พ้นจากบาปแห่งโลกนี้

4.@ คริสเตียนแท้ ไม่ใช่แค่พูดพระคำ แต่จะทำตามพระคำในชีวิตประจำวันด้วย

คำคม

“ ความทุกข์เป็นพระพรได้ เมื่อเผชิญมันด้วยปัญญาจากพระเจ้า ”