ขุมทรัพย์ ยากอบ 3

ภาพรวม

  • ในบทนี้สอนให้เราระมัดระวังการใช้คำพูดและการใช้สติปัญญา ให้ใช้อย่างถวายเกียรติแด่พระเจ้าเสมอ

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน ยก. 3:1-12 สอนว่า คำพูดเป็นช่องทางที่เราจะทำผิดพลาดได้ง่ายที่สุด บ่อยที่สุด และมักนำมาซึ่งความเสียหายร้ายแรง
ดังนั้นจึงสมควรระมัดระวังการใช้คำพูดอย่างดีที่สุด

1.@ วันนี้ ถ้อยคำจากปากของเรา เสริมสร้างคนอื่นมากแค่ไหน? และทำร้ายคนอื่นมากเพียงใด?

2.# ใน ยก. 3:13-18 สอนว่า เราสามารถสังเกตความแตกต่างระหว่าง ปัญญาจากเบื้องบน และปัญญาอย่างโลก ได้จากพฤติกรรมที่แสดงออกของคนใช้ปัญญาเหล่านั้น

ผู้มีปัญญาอย่างโลก จะแสดงออกมาเป็น ความขมขื่นใจ ความ​ริษยา​ การ​มัก​ใหญ่​ใฝ่​สูง ​วุ่นวาย และมีการกระทำชั่วร้าย การกระทำลามกต่างๆ
ผู้มีปัญญาจากสวรรค์ จะแสดงออกมาเป็น ​ความ​สงบ​สุข ความสุภาพ​ การเชื่อฟัง ความ​เมตตา​ การทำ​ดี ความยุติธรรมไม่​ลำเอียง ความจริงใจไม่​หน้า​ซื่อ​ใจ​คด​ สันติ​สุข สันติภาพ และ​ความ​ชอบธรรม​

2.@ วันนี้ ผลของการใช้ปัญญาของเรา ออกมาในลักษณะใด เป็นตัวชี้ให้เห็นว่า เรากำลังใช้ปัญญาแบบใด

คำคม

“ คำพูดอย่างมีปัญญาจากเบื้องบน ช่วยตนและผู้อื่นให้ได้รับพร ”