ขุมทรัพย์ ยากอบ 5

ภาพรวม

  • ในบทนี้สอนคนมั่งมีให้เข้าใจความไม่ยั่งยืนของทรัพย์สินเงินทอง และสอนให้เราเผชิญทุกสถานการณ์ในชีวิตด้วยการอธิษฐานด้วยความเชื่อ

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน ยก. 5:1-6 เตือน​คน​มั่งมี ทรัพย์สินเงินทองของพวกเขาไม่ได้ยั่งยืนถาวร หากพวกเขาทุ่มเทหาเงินทองโดยการอธรรม การทุ่มเทนั้น จะเป็นกับดักที่จะดักกับเขาเข้าสู่การลงโทษจากพระเจ้า

1.@ การมีเงินทองไม่ใช่สิ่งที่ผิด แต่การแสวงหาเงินทอง จนยอมไม่ทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า เป็นกับดักที่จะนำอันตรายมาสู่ชีวิต

2.# ใน ยก. 5:7-11 สอนว่า ให้เรารอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ อย่างอดทน เหมือนชาว​นา​ที่​รอ​คอย​การเกี่ยวเก็บพืช​ผล​อัน​ล้ำ​ค่า​ พวกเขาอด​ทน​รอ​คอย​ฝนที่จะตกลงมา

และเหมือนโยบที่ทรหดอดทน แล้วในที่สุดก็ได้รับพระเมตตาจากพระเจ้า

2.@ วันนี้ ไม่ว่าเรากำลังประสบความทุกข์ยากลำบากมากเพียงใด
เราก็ควรอดทนเข้าไว้ โดยตระหนักว่าอีกไม่นานเราก็จะได้พบกับพระเจ้าในสวรรค์ และมีความสุขชั่วนิรันดร์แล้ว

3.# ใน ยก. 5:12 สอนย้ำคำสอนของพระเยซูว่า อย่า​สา​บาน ถ้า​ใช่​ก็​จง​บอก​ว่า​ใช่ ถ้า​ไม่​ใช่​ก็​จง​บอก​ว่า​ไม่​ใช่

3.@ เราไม่ควรสาบานเพราะเราไม่สามารถทำให้สิ่งที่เราสาบานเกิดขึ้นได้ อนาคตของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรา แต่ขึ้นอยู่กับพระเจ้าทั้งหมด

4.# ใน ยก. 5:13-18 สอนให้เราเผชิญทุกสถานการณ์ด้วยการพึ่งพาพระเจ้า​ ซึ่งทำได้โดยการสรรเสริญพระเจ้า และ การอธิษฐาน

แต่การอธิษฐานนั้น ต้องอธิษฐานด้วยความเชื่ออย่างไม่สงสัย
เหมือนเอลียาห์ ซึ่งก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนเรา แต่เมื่ออธิษฐานด้วยความเชื่อ ฝนก็ตกและไม่ตก ตามที่ท่านอธิษฐานนั้น

4.@ วันนี้ เราเผชิญกับสถานการณ์ในชีวิต ด้วยคำอธิษฐาน กี่เปอร์เซนต์?

5.# ใน ยก. 5:19-20 สอนว่า ถ้า​ใคร​ช่วยคนบาปที่​ถูก​หลอก​ให้​หลง​ผิด​ไป​จาก​ความ​จริง​และ​มี​คน​นำ​เขา​กลับ​มา ผู้นั้นได้​ช่วย​วิญ​ญาณ​จิต​ของ​คน​บาป​นั้น​ให้​รอด​จาก​ความ​ตาย และ​ทำ​ให้​บาป​มาก​มาย​ได้​รับ​การ​อภัย

5.@ ช่วยคนพ้นบาปคนเดียว ก็ลดบาปในโลกนี้ไปมากมาย

สัปดาห์นี้เราได้ช่วยให้กลับใจใหม่บ้างแล้วหรือยัง?

คำคม

“ คำอธิษฐานด้วยความเชื่อ จะทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เกิดขึ้น ”