ขุมทรัพย์ 2 เปโตร 3

ภาพรวม

  • ในบทนี้สอนว่า พระเยซูจะเสด็จกลับมาอย่างแน่นอนในวันที่เราไม่คาดฝัน ดังนั้นเราควรเตรียมตัวให้พร้อมและยึดมั่นในความจริงแห่งข่าวประเสริฐเอาไว้ตลอดไป

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน 2ปต. 3:1-18 อ.เปโตร พูดถึงวัตถุประสงค์ของ​จด​หมาย​ 1 & 2​ เปโตร ว่า เขียนขึ้นเพื่อเตือน​ให้พวกเขา
​ระลึก​ถึง​ถ้อย​คำ​ในข่าวประเสริฐที่พวกเขาได้รับไว้แล้วนั้น

และเน้นย้ำว่า ใน​วาระ​สุด​ท้าย​นั้นพวกสอนเท็จจะมา และล่อลวงให้คน​ทำ​ตาม​ตัณ​หา​ของ​ตน​เอง
และ​จะเยาะเย้ย​ว่า “ไหนพระเจ้าสัญญาว่าจะเสด็จกลับมา ทำไมไม่เห็นมาสักที?

ความจริงแล้วเป็นเพราะ​ว่า​พวก​เขา​จง​ใจ​ลืม​ ว่า ​โดย​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า อะไรได้เกิดขึ้นบ้าง
โดยพระวจนะของพระเจ้า
– ฟ้า​ได้​อุบัติ​ขึ้น​ตั้ง​แต่​โบ​ราณ
– แผ่น​ดิน​ได้​เกิด​ออก​มา​จาก​น้ำ​ โดย​น้ำ​นั้น​เอง โลก​ได้​ถูก​ทำ​ลาย​ไป​ด้วย​น้ำ​ท่วม

โดย​พระ​วจนะ​เดียว​กัน​นั้น​เอง
– ฟ้า​และ​แผ่น​ดิน​ใน​ปัจ​จุบันนี้ ก็ถูก​เก็บ​รัก​ษา​ไว้​สำ​หรับ​ไฟ ในวัน​พิพาก​ษา​และ​วัน​หายนะ​ของ​บรร​ดา​คน​อธรรม

ความจริงแล้ว พระเจ้าไม่ถูกจำกัดด้วยเวลา
วัน​เดียว​ของ​พระ​เจ้า​เป็น​เหมือน​กับ​พัน​ปีของมนุษย์
แม้เวลาจะดูนานเป็นพันปีสำหรับมนุษย์ แต่สำหรับพระเจ้าราวกับว่าเป็นเวลาเดียวกัน

พระ​เจ้า​ไม่​ได้​ทรง​เฉื่อย​ช้า​ในการทำตาม​สัญ​ญา​ของ​พระ​องค์
แต่ที่พระเจ้ายังรออยู่ก็เพราะ พระ​องค์​ไม่​ทรง​ประ​สงค์​ให้​ใคร​พินาศ​เลย แต่​ประ​สงค์​ให้​ทุก​คน​กลับ​ใจ​ใหม่
จึงให้โอกาสแก่มนุษย์อีกสักหน่อยหนึ่ง

แต่​เมื่อวันเวลามาถึง วัน​แห่งการพิพากษานั้น จะ​มา​ถึง​เหมือน​อย่าง​ขโมย จะมาในเวลาที่ไม่ทันรู้ตัว
และ​ใน​วัน​นั้น
– ฟ้า​จะ​หาย​ลับ​ไป​ด้วย​เสียง​ดัง​กึก​ก้อง
– ​ท้อง​ฟ้า​จะ​ถูก​เผา​จน​สลาย​ไป
– ​โลก​ธาตุ​จะ​สลาย​ไป​ด้วย​ไฟ
– แผ่น​ดิน​กับ​สิ่ง​สาร​พัด​ที่​มี​อยู่​บน​นั้น​จะ​ถูก​เผา​จน​หมด​สิ้น
– ท้อง​ฟ้า​ใหม่​และ​แผ่น​ดิน​โลก​ใหม่ ​จะเกิดขึ้น​ดำ​รง​อยู่ตลอดไป

ดังนั้น เมื่อเรารู้​แล้ว​ว่า ​ทุก​สิ่ง​จะ​ต้อง​สลาย​ไป​เช่น​นี้ เราควรที่จะ
– ​ดำ​เนิน​ชีวิต​ที่​บริ​สุทธิ์​
– ดำเนินชีวิต​ยำ​เกรง​พระ​เจ้า
– ​เฝ้า​รอวัน​ของ​พระ​เจ้า​ ด้วยใจจดจ่อ
– ​ใจ​สงบ
– ดำเนินชีวิตให้ปราศ​จาก​มล​ทิน​และ​ข้อ​ตำ​หนิ
– ​ถือ​ว่า​ความ​อด​ทน​ของ​พระ​เจ้า​ที่พระองค์ยังไม่เสด็จมานั้น ​เป็น​โอ​กาส​ให้​คน​รอด จึงสมควรใช้โอกาสนี้อย่างเต็มที่ เพื่อช่วยคนให้รอด
– ​ระวังตัว​ให้​ดี เพื่อ​ไม่​ให้​หลง​ไป​ตาม​การ​ผิด​ของ​คน​ชั่ว และ​สูญ​เสีย​ความ​เชื่อในข่าวประเสริฐไปเสีย​
– เจริญ​ขึ้น​ใน​พระ​คุณ​และ​ใน​ความ​รู้​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​เสมอไป

1.@ อีกไม่นานทุกอย่างบนแผ่นดินโลกก็ต้องถูกเผาไหม้ไปหมดแล้ว อย่าให้เราทุ่มเทชีวิตเพื่อสิ่งเหล่านั้นเลย
แต่ควรทุ่มเทเพื่อบำเหน็จที่คงอยู่ถาวรนิรันดร์ในสวรรค์ และพยายามทุกวิถีทางที่จะรักษาความเชื่อในข่าวประเสริฐไว้ ให้มั่นคงตลอดชีวิตของเรา

คำคม

“ วันนี้เป็นโอกาสที่จะกลับใจ ก่อนจะสายเกินไป ”

ขุมทรัพย์ 2 เปโตร 2

ภาพรวม

  • ในบทสอน สอนและเตือนให้เราระมัดระวังผู้สอนเท็จที่มาสอนบิดเบือนข่าวประเสริฐ และพยายามหันเราออกไปในทางของความบาป

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน 2ปต. 2:1-9 เตือนว่า ​จะ​มี​ผู้​สอน​เท็จ​เกิด​ขึ้น​ใน​พวก​เรา ซึ่ง​จะ​ลอบ​เข้า​มา​​สอนสิ่งเท็จ จน​ถึง​กับ​ปฏิ​เสธ​พระเยซูได้ และจะมีคนจำนวนมากเชื่อแล้วประพฤติตามคำสอนของพวกเขา

ดังนั้นการพิพากษาจะมาถึงผู้สอนเท็จเหล่านั้นและถีงพวกที่ติดตามเขา
เหมือนตัวอย่างในอดีต ได้แก่
– สมัยโนอาห์ น้ำ​ท่วม​โลก​ของ​คน​อธรรม แต่​ได้​ทรง​คุ้ม​ครอง​โน​อาห์​ผู้​ประ​กาศ​ความ​ชอบ​ธรรม กับครอบครัวของเขา
– สมัยโลท ​ได้​ทรง​ลง​โทษ​เมือง​โส​โดม​และ​เมือง​โก​โม​ราห์ ให้​พินาศ​เป็น​เถ้า​ถ่าน แต่ได้​ทรง​ช่วย​ชีวิต​โลท​ผู้​ชอบ​ธรรมให้รอด

พระเจ้าทรงมีวิธีการของพระองค์ที่จะจัดการกับคนอธรรมและช่วยกู้คนชอบธรรม

1.@ เราควรระมัดระวังที่จะไม่รับคำสอนใดๆที่ขัดกับพระวจนะของพระเจ้า
และเราควรรู้ว่า พระเจ้าจะช่วยกู้ผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์และลงโทษผู้กระทำชั่ว อย่างแน่นอน
แต่พระองค์มีวิธีของพระองค์เอง ซึ่งไม่จำเป็นต้องเหมือนกับที่เราคาดคิด

2.# ใน 2ปต. 2:10 ชี้ให้เห็นว่า คนที่ทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัย คือ คนที่ปล่อย​ตัว​ไป​ตาม​กิเลส​ตัณ​หา และ​คนหมิ่น​ประ​มาท​สิทธิ​อำ​นาจ​ของ​พระ​เจ้า

2.@ วันนี้ เรากำลังดำเนินชีวิต ให้เป็นที่พอพระทยของพระเจ้าอยู่หรือเปล่า?
เรากำลังปล่อยตัวตามกิเลสตัณหา อยู่หรือไม่?
เรากำลังหมิ่นประมาทพระเจ้า โดยการไม่เชื่อวางใจในพระองค์ ไม่เชื่อว่าพระองค์พูดจริง ไม่เชื่อว่าพระองค์จะรักษาสัญญา อยู่หรือเปล่า?

3.# ใน 2ปต. 2:12-22 สอนว่า​ ผู้​สอน​เท็จ​ ​เป็น​เหมือน ​
> สัตว์​ที่​ไร้​ความ​คิด เกิด​มา​เพื่อ​ถูก​จับ​และ​ถูก​ฆ่า
> บ่อที่ไร้น้ำ
> หมอกที่ถูกพายุพัดไป

ลักษณะของพวกเขา คือ
– เน้นการบันเทิงเฮฮา
– ทำตัวให้เป็นมลทินด้วยบาปต่างๆ
– เต็มไปด้วยการล่วงประเวณี
– หิวกระหายในการทำบาป
– ล่อลวงคนอื่นให้ทำชั่วเหมือนกับพวกเขา
– โลภมาก อยากได้
– ทอดทิ้งทางที่ถูกต้อง
– หลงไปตามบาป
– บิดเบือนความถูกต้องเพื่อเห็นแก่เงิน
– โอ้อวดอย่างเลื่อนลอย
– ใช้กิเลสตัณหาดักจับคนให้มาเดินทางในที่ผิด
– สัญญาอย่างหลอกลวง
– ใช้ชีวิตเป็นทาสของความเสื่อมทราม
– หันหลังกลับจากการดำเนินชีวิตในข่าวประเสริฐที่เคยได้รับไว้
– เหมือนสุกรที่คนล้างมันสะอาดแล้ว แต่กลับลุยลงไปนอนในโคลนอีก

3.@ เราสามารถสังเกตลักษณะคำสอนที่เป็นคำสอนเท็จได้จาก
– คำสอนเหล่านั้นทำให้เราออกห่างจากความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าหรือไม่?
– คำสอนเหล่านั้นดึงเราให้เข้าไปอยู่ใต้อำนาจของบาปและดำเนินชีวิตตามกิเลสตัณหามากขึ้นหรือไม่?

เราควรหยั่งรากลึกลงในพระวจนะของพระเจ้าอยู่เสมอ เพื่อว่าเมื่อคำสอนเท็จมาโจมตีเรา เราจะได้สามาถแยกแยะออกได้อย่างรวดเร็ว

คำคม

“ พระเจ้าทรงรู้วิธีที่จะช่วยเราและปกป้องเรา ”

ขุมทรัพย์ 2 เปโตร 1

ภาพรวม

  • อ.เปโตร เขียน 2 เปโตร ถึงคริสเตียน​ใน​แถบเอเชียไมเนอร์ ซึ่งเป็น​ผู้เชื่อ​ที่​เป็น​คน​ยิว​และ​คน​ต่างชาติ เพื่อ​หนุนใจ​ผู้เชื่อ​เหล่านั้น ให้​ยืนหยัด​ใน​ความเชื่อ​ และให้ต่อต้านพวกผู้พวก​สอน​เท็จ ที่แฝงอยู่​ใน​คริสตจักร และให้เฝ้ารอคอย​การ​เสด็จ​กลับมา​ของ​พระเยซูคริสต์
  • ในบทนี้สอนว่า พระเจ้าจะเป็นผู้ทรงช่วยเราให้ดำเนินชีวิตอย่างถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ และเข้าใจพระคำของพระองค์ได้

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน 2ปต. 1:3-11 สอนว่า เมื่อเราได้รู้จักพระเจ้า พระองค์ได้ทรงประทาน​ทุก​สิ่ง​ที่​จำ​เป็น​ต่อ​ชีวิต​และ​ต่อ​การ​ดำ​เนิน​ตาม​ทาง​พระ​เจ้า ให้แก่เรา ตาม​สัญ​ญาที่มีไว้กับเรา

พระองค์ทรงสัญญาว่า เรา​จะ​พ้น​จาก​ความ​เสื่อม​ทราม​ที่​มี​อยู่​ใน​โลก และ​จะ​มี​ส่วน​ใน​พระ​ลักษณะ​ของ​พระ​เจ้า

ดังนั้น เราควรพยา​ยาม​อย่าง​ที่​สุด​ที่​ ในการพัฒนาสิ่งต่อไปนี้
– ความ​เชื่อ​
– ​คุณ​ธรรม
– ความรู้ในเรื่องของพระเจ้า
– การควบคุมตนเอง
– ความทรหดอดทนต่อความยากลำบาก
– ความยำเกรงพระเจ้า
– ความรักพี่น้องในพระคริสต์
– ความรักคนอื่นๆ

ถ้า​สิ่ง​เหล่า​นี้​เกิดขึ้นในชีวิตของเราและ​พัฒนา​ขึ้น​เรื่อยๆ จะ​ทำ​ให้​เราเกิดผลในฝ่ายวิญญาณได้มากมาย
แต่ถ้าใครไม่มี​สิ่ง​เหล่า​นี้ ​ก็จะ​เป็น​คน​ตา​บอด​หรือ​ตา​สั้น ไม่อาจเข้าใจเรื่องฝ่ายวิญญาณอย่างแท้จริง

ดังนั้นเราควรพยา​ยาม​มาก​ขึ้น ​ที่​จะ​ยืน​ยัน​ในข่าวประเสริฐ และดำเนินชีวิตสอดคล้องกับข่าวประเสริฐ เพราะ​ว่า​ถ้า​เราทำ​เช่น​นั้นแล้ว เรา​จะ​ไม่​มี​วัน​ล้ม​ลง

​โดย​วิธี​นี้ เรามั่นใจได้เลยว่า ทาง​ที่​จะ​เข้า​สวรรค์นั้น ​ถูก​จัด​เตรียม​​พร้อม​สำหรับเขาแล้ว อย่างแน่นอน

1.@ พระเจ้าพร้อมที่จะช่วยเรา ให้เราดำเนินชีวิตอย่างถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ ขณะที่อยู่ในโลกนี้
เราเพียงแต่ร่วมมือกับพระองค์ ขอความช่วยเหลือจากพระองค์ พึ่งพาพระองค์ ในทุกวิถีของชีวิต
แล้วเราจะสามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าตลอดวันคืนชีวิตของเรา และจะได้รับบำเหน็จอย่างบริบูรณ์ในสวรรค์

2.# ใน 2ปต. 1:12-19 สอนว่า เราควร​เตือน​ความ​จำตนเองอยู่เสมอ ที่จะดำเนินชีวิตเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า
และไม่คล้อยตามแนวคิดของโลกนี้
เปโตรยืนยันถึงฤทธา​นุภาพของพระเจ้านั้น ทรงยิ่ง​ใหญ่​มาก
เขาเองได้เห็นกับตา ในเวลาที่พระเยซูทรงจำแลงพระกายบนภูเขาใกล้​เมือง​ซี​ซา​รี​ยาฟีลิปปี(ลก. 9:28-36)

2.@ แม้ว่าวันนี้ เราจะรู้ดีและทราบว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ สมควรที่เราจะถวายเกียรติแด่พระองค์เสมอ
แต่ก็เป็นการดีที่เราจะ คอยเตือนตัวเองอยู่เสมอ ที่จะระลึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ เพื่อเราจะไม่ลืมที่จะดำเนินชีวิตอย่างถวายเกียรติแด่พระองค์ทุกวันคืนของชีวิต

3.# 2ปต. 1:20-21 สอนว่า ไม่มีใครจะสามารถ​ตี​ความ​หมาย​คำ​ของ​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​ใน​พระ​คัม​ภีร์​เอา​เอง​ได้
เพราะ​ว่า​คำเหล่า​นั้น ไม่​ได้​มา​จาก​ความ​คิด​ของ​มนุษย์​เลย
แต่​​มา​จาก​พระ​เจ้า
โดยที่​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์​เองเป็นผู้ทรง​ดล​ใจ​ มนุษย์ที่กล่าวคำเหล่านั้น

3.@ การเข้าใจพระคำของพระเจ้าซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้เขียนนั้น ต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น จึงจะเข้าใจได้

วันนี้ เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ เราพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์มากเพียงใด

คำคม

“ พระเจ้าประทานสิ่งจำเป็น
ในการดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า
ให้แก่เราอย่างเพียงพอแล้ว ”