ขุมทรัพย์ 2 เปโตร 3

ภาพรวม

  • ในบทนี้สอนว่า พระเยซูจะเสด็จกลับมาอย่างแน่นอนในวันที่เราไม่คาดฝัน ดังนั้นเราควรเตรียมตัวให้พร้อมและยึดมั่นในความจริงแห่งข่าวประเสริฐเอาไว้ตลอดไป

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน 2ปต. 3:1-18 อ.เปโตร พูดถึงวัตถุประสงค์ของ​จด​หมาย​ 1 & 2​ เปโตร ว่า เขียนขึ้นเพื่อเตือน​ให้พวกเขา
​ระลึก​ถึง​ถ้อย​คำ​ในข่าวประเสริฐที่พวกเขาได้รับไว้แล้วนั้น

และเน้นย้ำว่า ใน​วาระ​สุด​ท้าย​นั้นพวกสอนเท็จจะมา และล่อลวงให้คน​ทำ​ตาม​ตัณ​หา​ของ​ตน​เอง
และ​จะเยาะเย้ย​ว่า “ไหนพระเจ้าสัญญาว่าจะเสด็จกลับมา ทำไมไม่เห็นมาสักที?

ความจริงแล้วเป็นเพราะ​ว่า​พวก​เขา​จง​ใจ​ลืม​ ว่า ​โดย​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า อะไรได้เกิดขึ้นบ้าง
โดยพระวจนะของพระเจ้า
– ฟ้า​ได้​อุบัติ​ขึ้น​ตั้ง​แต่​โบ​ราณ
– แผ่น​ดิน​ได้​เกิด​ออก​มา​จาก​น้ำ​ โดย​น้ำ​นั้น​เอง โลก​ได้​ถูก​ทำ​ลาย​ไป​ด้วย​น้ำ​ท่วม

โดย​พระ​วจนะ​เดียว​กัน​นั้น​เอง
– ฟ้า​และ​แผ่น​ดิน​ใน​ปัจ​จุบันนี้ ก็ถูก​เก็บ​รัก​ษา​ไว้​สำ​หรับ​ไฟ ในวัน​พิพาก​ษา​และ​วัน​หายนะ​ของ​บรร​ดา​คน​อธรรม

ความจริงแล้ว พระเจ้าไม่ถูกจำกัดด้วยเวลา
วัน​เดียว​ของ​พระ​เจ้า​เป็น​เหมือน​กับ​พัน​ปีของมนุษย์
แม้เวลาจะดูนานเป็นพันปีสำหรับมนุษย์ แต่สำหรับพระเจ้าราวกับว่าเป็นเวลาเดียวกัน

พระ​เจ้า​ไม่​ได้​ทรง​เฉื่อย​ช้า​ในการทำตาม​สัญ​ญา​ของ​พระ​องค์
แต่ที่พระเจ้ายังรออยู่ก็เพราะ พระ​องค์​ไม่​ทรง​ประ​สงค์​ให้​ใคร​พินาศ​เลย แต่​ประ​สงค์​ให้​ทุก​คน​กลับ​ใจ​ใหม่
จึงให้โอกาสแก่มนุษย์อีกสักหน่อยหนึ่ง

แต่​เมื่อวันเวลามาถึง วัน​แห่งการพิพากษานั้น จะ​มา​ถึง​เหมือน​อย่าง​ขโมย จะมาในเวลาที่ไม่ทันรู้ตัว
และ​ใน​วัน​นั้น
– ฟ้า​จะ​หาย​ลับ​ไป​ด้วย​เสียง​ดัง​กึก​ก้อง
– ​ท้อง​ฟ้า​จะ​ถูก​เผา​จน​สลาย​ไป
– ​โลก​ธาตุ​จะ​สลาย​ไป​ด้วย​ไฟ
– แผ่น​ดิน​กับ​สิ่ง​สาร​พัด​ที่​มี​อยู่​บน​นั้น​จะ​ถูก​เผา​จน​หมด​สิ้น
– ท้อง​ฟ้า​ใหม่​และ​แผ่น​ดิน​โลก​ใหม่ ​จะเกิดขึ้น​ดำ​รง​อยู่ตลอดไป

ดังนั้น เมื่อเรารู้​แล้ว​ว่า ​ทุก​สิ่ง​จะ​ต้อง​สลาย​ไป​เช่น​นี้ เราควรที่จะ
– ​ดำ​เนิน​ชีวิต​ที่​บริ​สุทธิ์​
– ดำเนินชีวิต​ยำ​เกรง​พระ​เจ้า
– ​เฝ้า​รอวัน​ของ​พระ​เจ้า​ ด้วยใจจดจ่อ
– ​ใจ​สงบ
– ดำเนินชีวิตให้ปราศ​จาก​มล​ทิน​และ​ข้อ​ตำ​หนิ
– ​ถือ​ว่า​ความ​อด​ทน​ของ​พระ​เจ้า​ที่พระองค์ยังไม่เสด็จมานั้น ​เป็น​โอ​กาส​ให้​คน​รอด จึงสมควรใช้โอกาสนี้อย่างเต็มที่ เพื่อช่วยคนให้รอด
– ​ระวังตัว​ให้​ดี เพื่อ​ไม่​ให้​หลง​ไป​ตาม​การ​ผิด​ของ​คน​ชั่ว และ​สูญ​เสีย​ความ​เชื่อในข่าวประเสริฐไปเสีย​
– เจริญ​ขึ้น​ใน​พระ​คุณ​และ​ใน​ความ​รู้​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​เสมอไป

1.@ อีกไม่นานทุกอย่างบนแผ่นดินโลกก็ต้องถูกเผาไหม้ไปหมดแล้ว อย่าให้เราทุ่มเทชีวิตเพื่อสิ่งเหล่านั้นเลย
แต่ควรทุ่มเทเพื่อบำเหน็จที่คงอยู่ถาวรนิรันดร์ในสวรรค์ และพยายามทุกวิถีทางที่จะรักษาความเชื่อในข่าวประเสริฐไว้ ให้มั่นคงตลอดชีวิตของเรา

คำคม

“ วันนี้เป็นโอกาสที่จะกลับใจ ก่อนจะสายเกินไป ”