ขุมทรัพย์ 1 ยอห์น 3

ภาพรวม

  • ในบทนี้สอนว่า ในเมื่อเราเป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว เราจะไม่ดำเนินในทางบาปและเราจะรักพี่น้องผู้เป็นบุตรของพระเจ้าเหมือนกันกับเรา

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน 1ยน. 3:1-10 ช้ให้เห็นว่า พระ​บิดา​ได้​ประ​ทาน​ความ​รัก​แก่​เราอย่างเหลือล้น ​ที่​เรา​ได้​ชื่อ​ว่า​เป็น ​ลูก​ของ​พระ​เจ้า
เดี๋ยว​นี้​เรา​เป็น​ลูก​ของ​พระ​เจ้า
เรา​รู้​ว่า​ใน​เวลา​ที่​พระ​องค์​จะ​เสด็จ​มา​ปรา​กฏ​นั้น เรา​จะ​เป็น​เหมือน​อย่าง​พระ​องค์

ใครก็ตาม​ที่​มี​ความ​หวัง​อย่าง​นี้​ ก็​จะชำระ​ตน​ให้​บริ​สุทธิ์​เหมือน​ที่​พระ​องค์​ทรง​บริ​สุทธิ์ ด้วยการไม่ดำเนินชีวิตในบาปอีกต่อไป

เพราะ​พระเยซู​ทรง​ปรา​กฏ​เพื่อ​กำ​จัด​บาป​ของ​เรา​ให้​หมด​ไป ดังนั้นเราผู้​ที่​อยู่​ใน​พระ​องค์​จึงไม่​ทำ​บาป​อีก​ต่อ​ไป

แต่คนที่ยังไม่รู้จักพระเยซูจริงๆ พวกเขาจะยังคง​ทำ​บาป​อยู่​เรื่อยๆ ไม่คิดจะกลับใจออกจากบาปนั้น

คนที่ทำสิ่งที่ชอบธรรม ก็​เหมือน​อย่าง​ที่​พระ​องค์​ทรง​ชอบ​ธรรม
คนที่​ทำ​บาป ​ก็​เหมือนอย่าง​มาร​ที่​ทำ​บาป​ตั้ง​แต่​เริ่ม​แรก

พระเยซูเสด็จ​มา​​ก็​เพื่อ​ทำ​ลาย​กิจ​การ​ของ​มาร
ด้วยเหตุนี้ ผู้อยู่ในพระเยซู ซึ่งเป็นผู้เกิดจากพระเจ้าย่อมไม่​ทำ​บาป
เพราะ​เชื้อ​ของ​พระเจ้า​อยู่​ใน​คน​นั้น​ ​เขาจึง​ทำ​บาป​ไม่​ได้
ทุกครั้งที่เขาเผลอทำบาป เขาจะไม่มีวันมีความสุขเลย จนกว่าจะกลับใจ สารภาพนั้นต่อพระเจ้า

ดังนั้น วิธีดูว่า ใคร​เป็น​ลูก​ของ​พระ​เจ้า และ​ใคร​เป็น​ลูก​ของ​มาร ก็คือ
ลูกพระเจ้า จะชอบทำสิ่งที่ชอบธรรม และจะทำสิ่งที่ชอบธรรมเสมอ และจะรักพี่น้องในพระคริสต์
​ลูกของมาร จะชอบทำบาป และจะทำบาปอยู่เสมอ และ​ไม่​รัก​พี่​น้อง​ของ​ตน

1.@ พระเจ้าเมตตาเราเหลือเกิน ให้เราได้เป็นลูกของพระเจ้า
เราสมควรอย่างยิ่งที่จะดำเนินชีวิตให้สมกับเป็นลูกของพระเจ้า ไม่ใช่ทำตัวดังลูกของมาร

วันนี้ เรารักพี่น้องคริสเตียน เป็นการกระทำอย่างไรบ้าง?
วันนี้ เราตอบสนองอย่างไร เมื่อเราผิดพลาดพลั้งบาปไป?

2.# 1ยน. 3:11-22 สอนว่า ​ให้​เรา​รัก​กัน​และ​กัน
อย่า​เป็น​เหมือน​อย่าง​คา​อิน​ที่​ไม่รักน้อง แต่อิจฉาน้อง จน​ฆ่า​น้อง​

โลกนี้ ไม่รักเรา นั่นเป็นเรื่องปกติธรรมดา
แต่ถ้าเราไม่รักพี่น้อง นั่นเป็นเรื่องผิดปกติอย่างมาก
เพราะแสดงว่า เราไม่ได้อยู่ฝ่ายพระเจ้า แต่กำลังอยู่ในความมืดแห่งโลกนี้

ผู้​ที่​ไม่​รัก​ก็​ยัง​อยู่​ใน​ความ​ตาย
เรา​รู้​ว่า​เรา​ได้​พ้น​จาก​ความ​ตาย​ไป​สู่​ชีวิต​แล้ว
ดังนั้น ​เรา​จึงรัก​พี่​น้อง

คนที่​เกลียด​ชัง​พี่​น้อง​ ​ก็​เป็น​ผู้​ฆ่า​คน เหมือนคาอิน
ผู้​​นั้น​ยังไม่​มี​ชีวิต​นิรันดร์​จริงๆ

พระ​เยซู​ได้ทรงรักเรา จน​ยอม​สละ​พระ​ชนม์​ของ​พระ​องค์​เพื่อ​เรา
ดังนั้น หากเรารักพี่น้อง ​เรา​ก็​ควร​จะ​สละ​ชีวิต​ของ​เรา​เพื่อ​พี่​น้อง ด้วยเช่นกัน
นั่นคือ ถ้ารักพี่น้องจนยอมตายแทนเขาได้ มีหรือจะไม่ช่วยเหลือพี่น้อง ในยามที่เขาประสบความทุกข์ยากลำบาก

อย่า​ให้​เรา​รัก​กัน​ด้วย​คำ​พูด​และ​ด้วย​ปาก​เท่า​นั้น
แต่​จง​รัก​กัน​ด้วย​การ​กระ​ทำตามพระคำของพระเจ้า

คนที่รักพี่น้อง ก็​อยู่​ฝ่าย​สัจจะ
และ​ใจ​ของเขา​จะ​หมด​กังวล​เฉพาะ​พระ​พักตร์​พระ​องค์

คนที่อยู่ฝ่ายสัจจะนั้น
– เมื่อ​ใจ​​ของเขากล่าว​โทษ​เขา เพราะเขาผิดพลาดพลั้งบาป เขาก็ยังมั่นใจในความรักและการอภัยจากพระเจ้า เขาจะกลับใจใหม่และเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เสมอ

– ​ใจ​ของ​เขา​ไม่​ได้​กล่าว​โทษ​เขา เพราะเขาดำเนินในทางชอบธรรม ดำเนินตามน้ำพระทัยของพระเจ้า เขา​ก็​มี​ความ​มั่น​ใจ​ที่​จะ​เข้า​เฝ้า​พระ​เจ้า และ​มั่นใจว่า เมื่อ​เขา​ขอ​สิ่ง​ใด ก็​ได้​สิ่ง​นั้น​จาก​พระ​องค์

2.@ เพราะเราซาบซึ้งในความรักของพระเจ้า เราจึงรักพี่น้อง
ยิ่งเรารักพี่น้อง เราก็ยิ่งมั่นใจในความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรายิ่งขึ้นไปอีก

เมื่อพี่น้องทำผิด เรารักเขา จึงยกโทษให้เขา
เมื่อเราทำผิด เราจึงมั่นใจอย่างไม่สงสัยเลยว่า พระเจ้าทรงยกโทษให้เราแน่ๆ เพราะขนาดรักพี่น้องเล็กน้อยก็ยังยกโทษให้เขาได้เลยแล้วพระองค์รักเราอย่างหาที่เปรียบมิได้ มีหรือจะไม่ยกโทษให้แก่เรา

3.# ใน 1ยน. 3:23-24 สอนว่า พระ​บัญ​ญัติ​ของ​พระเจ้า คือ
“ให้​เรา​วาง​ใจ​ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​พระ​บุตร​ของ​พระ​องค์ และ​ให้​เรา​รัก​กัน​และ​กัน”
ใครก็ตาม​ที่​ประ​พฤติ​ตาม​พระ​บัญ​ญัติ​ของ​พระ​องค์​ก็​อยู่​ใน​พระ​องค์ และ​พระ​องค์​สถิต​อยู่​ใน​คน​นั้น

3.@ เรารู้ได้อย่างไรว่า ใครมีพระเยซูอยู่ในเขาแล้ว?
ก็คือ ใครที่วางใจในพระเยซูจริงๆ และ รักพี่น้องจริงๆ
คนนั้นมีพระเยซูทรงในเขาอย่างแท้จริง

คำคม

“ บุตรของพระเจ้าแท้ จะรักพระเจ้า และรักบุตรของพระเจ้า ”