ขุมทรัพย์ 1 ยอห์น 4

ภาพรวม

  • ในบทนี้สอนอธิบายเพื่อต่อต้านคำสอนเท็จ ว่าพระเยซูไม่ใช่พระบุตรของพระเจ้า และบอกว่า ไม่จำเป็นต้องรักพี่น้อง ซึ่งขัดแย้งกับข่าวประเสริฐอย่างสิ้นเชิง

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน 1ยน. 4:1-6 สอนว่า อย่า​เชื่อ​ทุกๆ วิญ​ญาณ แต่​ให้​พิสูจน์​วิญ​ญาณ​นั้นๆ ว่า​มา​จาก​พระ​เจ้า​หรือ​ไม่
เนื่องจากของจริงก็มี และ ของปลอมก็มีอยู่มาก

วิธีพิสูจน์ ก็คือ ​วิญ​ญาณ​​ที่​มาจากพระเจ้า จะยอม​รับ​ว่า​พระ​เยซู​คริสต์​ทรง​เป็น​พระบุตรของพระเจ้า มาบังเกิดเป็นมนุษย์ เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด
กล่าวอีกนัยหนึ่งก้คือ ถ้ามาจากพระเจ้า จะสนับสนุนและสอดคล้องกับข่าวประเสริฐ

วิญ​ญาณ​ใดที่​ขัดแย้งกับข่าวประเสริฐ วิญ​ญาณ​นั้น​ก็​ไม่​ได้​มา​จาก​พระ​เจ้า
คนเหล่านั้นที่มีวิญ​ญาณ​นั้นในตัว ​เป็น​ศัตรู​ของ​พระ​คริสต์

เราผู้​อยู่​ฝ่าย​พระ​เจ้า และ​ชนะ​พวก​เขา​เหล่านั้นแล้ว
เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​อยู่​ใน​เรา ​ยิ่ง​ใหญ่​กว่า ​วิญญาณที่อยู่ในพวกเขาเหล่านั้น

พวก​เขา​เหล่านั้นเป็น​ฝ่าย​โลก ดัง​นี้พวก​เขา​จึง​พูด​ตาม​โลก​และ​โลก​ก็​เชื่อ​ฟัง​เขา
​เรา​อยู่​ฝ่าย​พระ​เจ้า คนที่อยู่ฝ่าย​พระ​เจ้า​ก็จะ​ฟัง​เรา ส่วน​คนที่​ไม่​ได้​อยู่​ฝ่าย​พระ​เจ้า​ก็จะ​ไม่​ฟัง​เรา

ดัง​นั้น ​เรา​จึง​รู้​ได้ว่า ใครมี​วิญ​ญาณ​ของ​ความ​จริง และใครมี​วิญ​ญาณ​ของ​ความ​เท็จ
คนที่ยอมรับข่าวประเสริฐ มีวิญญาณของความจริง
คนที่ไม่ยอมรับข่าวประเสริฐ มีวิญญาณของความเท็จ

1.@ เราสามารถแยกแยะ คำสอนที่มาจากพระเจ้า หรือ มาจากศัตรู ได้โดยสังเกตว่า คำสอนเหล่านั้น สอดคล้อง หรือ ขัดแย้งกับข่าวประเสริฐ

ข่าวประเสริฐ คือ ใครเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์สำหรับการรอดพ้นนบาป เขาก็จะรอดพ้นบาป และเมื่อรอดพ้นบาปแล้ว เขาก็จะไม่เดินในทางบาปอีกต่อไป

2.# ใน 1ยน. 4:7-21 สอนว่า ให้​เรา​รัก​กัน​และ​กัน เพราะ​ว่า​ความ​รัก​มา​จาก​พระ​เจ้า ดังนั้นเราผู้เกิด​จาก​พระ​เจ้า และ​รู้​จัก​พระ​เจ้า จึงสมควรสำแดงความรักของพระเจ้าแก่กันและกัน

ส่วนคน​ที่​ไม่​รักพี่น้อง เขา​ก็ยัง​ไม่​รู้​จัก​พระ​เจ้าจริงๆ
เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​ความ​รัก

​พระ​เจ้าทรงรักเรา จึง​​ทรง​ใช้​พระ​บุตร​องค์​เดียว​ของ​พระ​องค์​เข้า​มา​ใน​โลก เพื่อ​ช่วยเรา​ เพื่อ​เป็น​เครื่อง​บูชา​ลบ​บาปของ​เรา
เพราะพระเจ้าทรงรักเราก่อน อย่างมากมายเหลือล้น
เรา​ก็​ควร​จะ​รัก​กัน​และ​กัน​ด้วย

ไม่​มี​ใคร​เคย​เห็น​พระ​เจ้า จึงไม่อาจมองเห็นว่าพระเจ้าสถิตในเราจริงหรือไม่
แต่ถ้า​เรา​รัก​กัน​และ​กัน นั่นเป็นบทพิสูจน์อย่างดี ว่า พระ​เจ้า​สถิต​อยู่​ใน​เรา และ​ความ​รัก​ของ​พระ​เจ้าได้เข้ามาอยู่​ใน​เราอย่างสมบูรณ์แล้ว

ดังนั้นคนที่รักพี่น้อง สรุปได้เลยว่า
​เขา​อยู่​ใน​พระเจ้า ​และ ​พระเจ้า​ทรง​อยู่​ใน​เขา
​พระ​วิญ​ญาณ​ของ​พระ​องค์ทรงอยู่ในเขา
​เขา​จึง​มั่น​ใจได้เลยว่า ​ใน​วัน​พิพาก​ษา เขาจะรอดพ้นการพิพากษาและเข้าส่วนในพระเจ้าอย่างแน่นอน

ใน​ความ​รัก​นั้น​ไม่​มี​ความ​กลัว แต่​ความ​รัก​ที่​สม​บูรณ์​นั้น​ก็​ขับ​ไล่​ความ​กลัว​ออก​ไป​เสีย
เพราะ​ความ​กลัว​เกี่ยว​ข้อง​กับ​การ​ลง​โทษ
และ​ผู้​ที่​กลัว​การพิพากษา ก็​ยัง​ไม่​มี​ความ​รัก​ที่​สม​บูรณ์
เขายังไม่รู้จักและเข้าใจความรักของพระเจ้าจริงๆ

คน​ที่​ยอม​รับ​ว่า​ “พระ​เยซู​เป็น​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า”
พระ​เจ้า​ทรง​อยู่​ใน​คน​นั้น และ​คน​นั้น​อยู่​ใน​พระ​เจ้า
แสดงว่า คนนั้นก็ได้ถูกปกคลุมด้วยความรักของพระเจ้าแล้ว
เพราะพระ​เจ้า​ทรง​เป็น​ความ​รัก

ด้วยเหตุนี้ เพราะ​พระเจ้า​ทรง​รัก​เรา​ก่อน เราจึงสามารถรักพี่น้องได้
ซึ่งถ้า​ใคร​กล่าว​ว่า “ข้าพ​เจ้า​รัก​พระ​เจ้า”
แต่​ใจ​ยัง​เกลียด​ชัง​พี่​น้อง​ของ​ตน เขา​เป็น​คน​พูด​โกหก
เพราะ​ว่า​คน​ที่​ไม่​รัก​พี่​น้อง​ของ​ตน​ที่​มอง​เห็น​แล้ว ซึ่งเป็นพี่น้องที่มีพระเจ้าอยู่ในเขา
คนนั้นจะ​รัก​พระ​เจ้า​ที่​มอง​ไม่​เห็น​ได้อย่างไร

​คน​ที่​รัก​พระ​เจ้า​นั้น​ จะรัก​พี่​น้อง​ด้วย

2.@ พระเจ้าทรงรักเรามาก เราสมควรรักตอบพระองค์ ด้วยการรักคนที่พระองค์ทรงรัก

วันนี้ เราได้สำแดงออกถึงความรักของเรา ที่มีต่อพระเจ้าอย่างไรบ้าง?

คำคม

“ เราตอบสนองความรักต่อพระเจ้าได้ ด้วยการรักกันและกัน”