ขุมทรัพย์ 3 ยอห์น

ภาพรวม

  • อัครทูตยอห์น เขียน 3 ยอห์น ถึง กายอัส คริสเตียนผู้หนึ่งซึ่งยอห์นรู้จักเขาเป็นอย่างดี เพื่อหนุนใจกายอัสให้ทำสิ่งที่ดีต่อไปด้วยการต้อนรับผู้ประกาศข่าวประเสริฐ และให้เขาระมัดระวังบางคนที่สอนผิด

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน 3ยน. 1:1-2 ชี้ให้เห็นว่า การเป็นคริสเตียนก็เจ็บป่วยได้ แต่ก็เป็นสิ่งดีที่จะมีสุขภาพแข็งแรง
ยอห์น​อธิษ​ฐาน​ขอ​ให้​กายอัสมี​สุข​ภาพ​แข็ง​แรง และ​มี​ความ​สุข​ความ​เจริญ​ทุก​อย่าง เหมือน​จิต​วิญ​ญาณ​ของ​ท่าน​กำ​ลัง​เจริญ​อยู่​นั้น

เป็นไปได้ว่ากายอัส น่าจะเจ็บป่วยอยู่ ยอห์นจึงอธิษฐานขอให้เขาหายป่วย

1.@ การเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้กับคนที่รักพระเจ้า ดังนั้นความคิดที่ว่าเป็นคริสเตียนจะไม่เจ็บไม่ป่วย น่าจะตกขอบไปสักหน่อย
แต่ขณะเดียวกัน เมื่อเกิดความเจ็บป่วยเกิดขึ้น เป็นการดีที่จะอธิษฐานต่อพระเจ้าให้คนที่เจ็บป่วยนั้นรับการรักษาให้หาย

2.# ใน 3ยน. 1:3-8 สอนให้ เรา​ประ​พฤติ​ตาม​ความ​จริงแห่งข่าวประเสริฐ โดยการสำแดงความรักต่อ​พี่​น้อง แม้ว่าพวกเขาเป็น​แขก​แปลก​หน้า ไม่ใช่คนใกล้ชิด แต่เมื่อรู้ว่าเขาเป็นพี่น้องในพระคริสต์ ก็ต้อนรับพวกเขาอย่างดี ซึ่งเป็น​การ​แสดง​ความ​ซื่อ​สัตย์​ในสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้เราได้ครอบครอง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผู้ที่งานรับใช้พระเจ้า หรือผู้ประกาศข่าวประเสริฐ คนเช่นนี้สม​ควร​ได้รับการต้อนรับ​อย่างยิ่ง เพราะเรากับพวกเขา​เป็น​ผู้​ร่วม​งาน​กัน​เพื่อ​ความ​จริงแห่งข่าวประเสริฐจะได้แพร่ขยายออกไป

2.@ หากเราเชื่อความจริงแห่งข่าวประเสริฐจริงๆ เราจะดำเนินชีวิตตามความจริงนั้น
ด้วยการสำแดงความรักแก่พี่น้องในพระคริสต์ และสนับสนุนการประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์

วันนี้ เราได้ทำอะไรที่เป็นการสำแดงความรักแก่พี่น้องบ้าง?
วันนี้ เราได้ใช้สิ่งที่พระเจ้าประทานให้แก่เรา มามีส่วนในการสนับสนุนการประกาศข่าวประเสริฐอย่างไรบ้าง?

3.# ใน 3ยน. 1:9-12 ได้พูดถึง ดิโอ​เตร​เฟส ผู้​อยาก​จะ​เป็น​ใหญ่​เป็น​โต​ใน​คริสตจักร ไม่​ยอม​รับยอห์น ​กล่าว​ใส่​ความ​ยอห์น​ด้วย​ถ้อย​คำ​เลว​ทราม และ​ยัง​ไม่​ยอมต้อนรับพี่​น้องที่เดินทางผ่านมา ทั้ง​ยัง​กีด​กัน​คน​ที่​ต้อง​การ​จะ​รับ​รอง​พี่น้องเหล่านั้น และ​ไล่พี่น้องเหล่านั้นออก​จาก​คริสต​จักร อีกด้วย

ยอห์นชี้ให้เห็นว่า การกระทำนี้เป็น​สิ่ง​ที่​ชั่ว ไม่ควรที่เราจะเลียนแบบ ตัวอย่างคนทำชั่วได้แก่ ​ดิโอ​เตร​เฟส (ข้อ 9)
แต่เราควร​เลียน​แบบ​สิ่ง​ที่​ดี ตัวอย่างคนทำดีได้แก่ เด​เม​ตริ​อัส (ข้อ 12)

เพราะ คน​ที่​ทำ​ชั่ว​ไม่​เคย​เห็น​พระ​เจ้า แต่คน​ที่​ทำ​ดี​มา​จาก​พระ​เจ้า

3.@ คนทำชั่ว คือ คนที่ทำสิ่งที่ชั่วร้าย หรือ สนับสนุนให้คนอื่นทำชั่ว หรือ ขัดขวางไม่ให้คนอื่นทำสิ่งที่ดี
คนที่ทำดี คือ คนที่ สำแดงความรักแก่พี่น้อง และสนับสนุนให้คนอื่นสำแดงความรักแก่พี่น้อง

วันนี้ คนชอบธรรมอย่างเรา กำลัง ทำชั่ว หรือ ทำดี?

คำคม

“ คนที่รักพระเจ้า จะต้อนรับคนของพระเจ้า ”