ขุมทรัพย์ วิวรณ์ 1

ภาพรวม

  • อัครทูตยอห์น ถูกเนรเทศไปอยู่ที่เกาะปัสมอส เพราะเหตุความเชื่อในพระเยซู ณ ที่นั่น พระเจ้าได้สำแดงนิมิตแก่เขา และสั่งให้เขาเขียนพระธรรมวิวรณ์ ขึ้น เพื่อหนุนใจบรรดาคริสเตียนที่ต้องประสบกับความทุกข์ยากลำบากและการถูกข่มเหง ในช่วงเวลานั้น ​เพื่อ​สอน​พวกเขาว่า​พระ​เจ้า​ทรง​ครอบครอง​อยู่​เหนือ​ทุก​สิ่ง​และ​แผนการ​ของ​พระ​เจ้า​สำหรับ​ทุก​สิ่ง​จะต้อง​สำเร็จ ดังนั้นพวกเขาต้อง​ไม่ให้​ละ​ทิ้ง​ความ​เชื่อ​ใน​พระ​เยซู​คริสต์ และ พระเจ้าได้​เปิดเผย​เหตุการณ์​บางอย่าง​ที่​จะ​เกิดขึ้น​ใน​อนาคต แก่พวกเขาด้วย
  • ในบทนี้ยอห์น ได้อธิบายถึงการที่เขาเขียนพระธรรมวิวรณ์นี้ก็เพราะเป็นคำสั่งของพระเยซู และยอห์นได้บรรยายถึงพระลักษณะของพระเยซูเมื่อเต็มด้วยสง่าราศีว่า น่ายำเกรงมากสักเพียงใด

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน วว. 1:1-3 เปิดเผยว่า พระธรรมวิวรณ์นี้เป็นการสำแดงที่พระเยซูคริสต์แก่ประชากรของพระองค์ ถึงสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในอนาคต
​และมีคำสัญญาว่า “ผู้​ที่​อ่าน​ ​ผู้​ที่​ฟัง​ แล้ว​ประ​พฤติ​ตาม​สิ่ง​ต่างๆ ที่​เขียน​ไว้​ในพระธรรวิวรณ์นี้ จะได้รับพระพร”

1.@ ให้เรามาอ่าน ความลับจากสวรรค์ที่พระเยซูทรงเปิดเผยให้เรารู้กันเถิด เพียงแค่อ่านหรือฟัง แล้วเอาไปทำตาม ก็จะได้รับพระพรมากมาย

2.# ใน วว. 1:4 บรรยายให้เห็นถึงสง่าราศีและความเลิศประเสริฐของพระเยซู ว่า ​
– พระเยซู​​ทรง​เป็น​อยู่
– พระเยซูทรง​เคย​เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนี้
– พระเยซู​จะ​เสด็จกลับ​มา​อีก
– ​พระ​เยซู​ทรงเป็น​พยาน​ผู้​ซื่อ​สัตย์
– พระเยซูทรงเป็น​ผู้​แรก​ที่​ทรง​เป็น​ขึ้น​จาก​ตาย
– พระเยซูทรง​เป็นผู้​ทรง​ครอบ​ครอง​เหนือ​บรร​ดา​กษัตริย์​ใน​โลก
– พระเยซูทรง​ทรง​รัก​เรา
– พระเยซูทรง​ปลด​ปล่อย​เรา​จาก​บาป​ของ​เรา​ด้วย​พระ​โล​หิต​ของ​พระ​องค์
– พระเยซูทรง​ตั้ง​เรา​ให้​เป็น​อา​ณา​จักร​
– พระเยซูทรงเป็น​พวก​ปุโร​หิต​ของ​พระ​เจ้า​พระ​บิดา​
– พระเยซู​จะ​เสด็จ​มา​พร้อม​กับ​หมู่​เมฆ และ​นัยน์​ตา​ทุก​ดวง​จะ​เห็น​พระ​องค์ และ​มนุษย์​ทุก​เผ่า​พันธุ์​ทั่ว​โลก​จะ​คร่ำ​ครวญ​เพราะ​พระ​องค์
– พระเยซูทรง​ฤท​ธา​นุภาพ​สูง​สุด
– พระเยซูทรง​เป็น​อัล​ฟา​และ​โอ​เม​กา เป็นเบื้องต้นและเบื้องปลาย เป็นปฐมและอวสาน

2.@ พระเยซูผู้ทรงสมควรแก่การเคารพรัก สรรเสริญและเทิดทูนอย่างยิ่ง
วันนี้เราปฏิบัติต่อพระองค์อย่างที่สมควรจะกระทำแล้วหรือยัง?

3.# วว. 1:9 อธิบายว่า ​ยอห์น ได้รับการดลใจจากพระ​วิญ​ญาณ​บริสุทธิ์ รับการสำแดงจากพระเจ้า ให้เขียน​สิ่งที่เขาได้เห็นไว้​ใน​หนัง​สือ​ม้วน และ​ส่ง​ไป​ให้​คริสต​จักร​ทั้ง​เจ็ด ในแคว้นเอเชีย ในเวลานั้น

เมื่อยอห์นได้เห็นพระเยซูเต็มด้วยสง่าราศี
– ทรง​ฉลอง​พระ​องค์​ยาว​คลุม​พระ​บาท
– ​ทรง​คาด​แถบ​ทอง​คำ​ที่​พระ​อุระ
– พระ​เศียร​และ​พระ​เก​ศา​ ขาว​เหมือน​อย่าง​ขน​แกะ และ​ขาว​เหมือน​อย่าง​หิมะ
– พระ​เนตร​ ​เหมือน​อย่าง​เปลว​ไฟ
– พระ​บาท​ ​เหมือน​ทอง​สัม​ฤทธิ์ ราวกับหลอม​บริ​สุทธิ์​แล้ว​ใน​เตา​ไฟ
– พระ​สุรเสียง​ของ​พระ​องค์​เหมือน​อย่าง​เสียง​น้ำ​มาก​หลาย
– พระ​หัตถ์​ขวา​ ​ทรง​ถือ​ดวง​ดาว​เจ็ด​ดวง
– ​มี​ดาบ​สอง​คม​ที่​คม​กริบ​ออก​มา​จาก​พระ​โอษฐ์
– ​พระ​พักตร์ เหมือน​อย่าง​ดวง​อา​ทิตย์​ที่​ส่อง​แสง​แรง​กล้า

ยอห์นบรรยายว่า เมื่อเขาเห็น​พระ​องค์ ในพระลักษณะเช่นนั้น เขาก็ตกใจก็​ล้ม​ลง​แทบ​พระ​บาท​ของ​พระ​องค์​เหมือน​อย่าง​คน​ตาย

และ​พระ​องค์​วาง​พระ​หัตถ์​ขวา​บน​ตัว​เขา แล้ว​ตรัส​ว่า
“อย่า​กลัว​เลย เรา​เป็น​เบื้อง​ต้น​และ​เป็น​เบื้อง​ปลาย
เป็น​ผู้​ที่​ดำ​รง​ชีวิต​อยู่
เรา​ได้​ตาย​แล้ว แต่​นี่​แน่ะ เรา​ยัง​ดำ​รง​ชีวิต​อยู่​ตลอด​ไป​เป็น​นิตย์
และ​เรา​ถือ​ลูก​กุญ​แจ​ทั้ง​หลาย​แห่ง​ความ​ตาย​และ​แห่ง​แดน​คน​ตาย”

พระเยซูสั่งให้ยอห์น​เขียน​สิ่ง​ที่ได้​เห็น​ ​คือ สิ่ง​ที่​กำ​ลัง​เกิดขึ้น​ขณะ​นี้ กับ​สิ่ง​ที่​จะ​เกิด​ขึ้น​ในอนาคต ลงในหนังสือ ซึ่งก็คือพระธรรมวิวรณ์ในปัจจุบันนั่นเอง

3.@ เมื่อพระเยซูเต็มด้วยสง่าราศี ขนาดยอห์นสาวกที่สนิทกับพระเยซูที่สุด เมื่อเห็นแล้วยังตกใจล้มลงเหมือน​อย่าง​คน​ตาย
แล้วคิดดูสิ คนบาปที่จะต้องถูกพิพากษา เมื่อต้องยืนอยู่ต่อจำเพาะพระพักตร์พระเยซู จะตกใจและสะพรึงกว่ามากยิ่งสักเพียงใด

พระเยซูทรงเปิดเผยเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตให้คริสเตียนรู้ ไม่ใช่เพื่อเขาจะหยั่งรู้รายละเอียดของอนาคต
แต่เพื่อพวกเขาจะได้รับการหนุนใจให้มั่นคงในความเชื่อ เพราะวันแห่งการพิพากษาของพระเจ้านั้นกำลังจะมาถึงแล้ว

คำคม

“ ผู้อ่าน ผู้ฟัง พระธรรมวิวรณ์แล้วนำไปทำตาม จะได้รับพระพรยิ่งใหญ่ ”