ขุมทรัพย์ วิวรณ์ 2

ภาพรวม

  • ในบทนี้กล่าวถึง จดหมายจากพระเยซูถึงคริสตจักรในเมือง เอเฟซัส , ​สเมอร์​นา , ​เปอร์​กา​มัม และ ​ธิยา​ทิรา เพื่อเรียกร้องให้พวกเขาดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะ ขณะที่ยังอยู่ในโลกนี้

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน วว. 2:1-7 อธิบายจดหมาย​ถึง​ ​คริสต​จักร​ที่​เมือง​เอ​เฟ​ซัส​ ไว้ดังนี้
– พระเยซูมาหาพวกเขา ในฐานะ ​ทรง​เป็นเจ้าของคริสตจักรและ ทรงอยู่ท่ามกลางคริสตจักร

– พระเยซูทรงชมพวกเขา เรื่อง​
>> การ​ตราก​ตรำ​และ​ความ​ทร​หด​อด​ทน​ของพวกเขา
>> การไม่​ยอม​อ่อนข้อ​ต่อ​พวก​คน​ชั่ว​ ที่​ปลอม​ตัว​มา​เป็น​อัคร​ทูต แล้วมาสอนเท็จ
>> ความ​ทร​หด​อด​ทน และ​ยอม​ทน​เพราะ​นาม​ของ​พระเยซู
>> การ​ไม่​ได้​อ่อน​ระอา แม้พบความยากลำบาก
>> การเกลียด​ชัง​สิ่งที่พระเจ้ารังเกียจ ความ​ประ​พฤติ​ของ​พวก​นิ​โค​เลาส์​ พวกสอนเทียมเท็จ

– พระเยซูทรงตำหนิพวกเขา เรื่อง​
>> การ​ละ​ทิ้ง​ความ​รัก​ดั้งเดิมที่เคยมีต่อพระองค์

– พระเยซูสั่งพวกเขา ให้
>> ​ระลึก​ถึง​สภาพ​เดิม​ที่​พวกเขาตก​ลง​มา​แล้ว​นั้น
>> ​กลับ​ใจ​ใหม่​
>> ทำ​ตาม​ที่​ประ​พฤติ​ใน​ตอน​แรก

– พระเยซูเตือนพวกเขา
>> ​หากไม่ยอมกลับใจ พระองค์​จะ​มา​​ย้าย​คัน​ประ​ทีป​ของ​เจ้า​ออก​จาก​ที่​ของ​มัน
การทรงสถิตของพระเจ้า จะไมได้อยู่กับพวกเขาอีกต่อไป

– พระเยซูกล่าวถึงรางวัลสำหรับพวกเขา หากมีชัยชนะ ว่า
>> พวกเขาจะ​ให้​เขา​กิน​ผล​จาก​ต้น​ไม้​ที่​ให้​ชีวิต ที่​อยู่​ใน​เมือง​บรม​สุข​เก​ษม​ของ​พระ​เจ้า
ได้รับชีวิตนิรันดร์

1.@ พระเยซูทรงทราบและไม่ลืม ทุกสิ่งที่เราได้อดทนเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์

เราสมควรเกลียดสิ่งที่พระเจ้าเกลียด ได้แก่ เกลียดบาป และเกลียดคำสอนเท็จ

วันนี้ เราได้ร่วงหล่นจากความรักที่เคยมีต่อพระเยซูหรือไม่?
ถ้าเป็นเช่นนั้น จงรีบกลับใจใหม่ ก่อนที่จะสายเกินไป

2.# ใน วว. 2:8-11 อธิบายจดหมาย​ถึง​ ​​คริสต​จักร​ที่​เมือง​สเมอร์​นา​​ ไว้ดังนี้
– พระเยซูมาหาพวกเขา ในฐานะ ​ผู้​ทรง​เป็น​เบื้อง​ต้น​และ​เบื้อง​ปลาย ผู้​ซึ่ง​สิ้น​พระ​ชนม์​แล้ว และ​กลับ​มี​ชีวิต​อีก

– พระเยซูทรงชมพวกเขา เรื่อง​
>> การอดทนต่อความ​ยาก​ลำ​บาก​และ​ยาก​จน​
>> การอดทนต่อ​การ​กล่าว​ร้าย​ของ​พวก​​ธรรม​ศาลา​ของ​ซา​ตาน

– พระเยซูไม่มีเรื่องตำหนิพวกเขาเลย

– พระเยซูสั่งพวกเขา ให้
>> ​อย่า​กลัว​การ​ทน​ทุกข์​ที่​พวกเขาจะ​ได้​รับ​นั้น
>> ​​ซื่อสัตย์​จวบ​จน​วัน​ตาย แล้วพระเยซู​จะ​มอบ​มง​กุฎ​แห่ง​ชีวิต​ให้​แก่​พวกเขา

– พระเยซูเตือนพวกเขา
>> ​มาร​จะ​ขัง​พวก​เขา​บาง​คน​ไว้​ใน​คุก​เพื่อ​ทด​ลอง​พวก​เขา
>> พวกเขา​จะ​ได้​รับ​ความ​ยาก​ลำ​บาก​ถึง​สิบ​วัน

– พระเยซูกล่าวถึงรางวัลสำหรับพวกเขา หากมีชัยชนะ ว่า
>> พวกเขาจะ​ไม่​ได้​รับ​อัน​ตราย​จาก​ความ​ตาย​ครั้ง​ที่​สอง​เลย แต่จะรับชีวิตนิรันดร์

2.@ แม้วันนี้เรากำลังประสบความทุกข์ยาก แต่ความทุกข์นั้น มันมีเวลาจำกัด มันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป เหมือน ที่เกิดกับคริสเตียน​สเมอร์​นา 10 วัน ซึ่งเราไม่รู้หมายถึงนานเพียงใด แต่ที่แน่ๆ มันมีเวลาจำกัด

ความทุกข์ที่เรากำลังเผชิญ มันมีเวลาจำกัด

3.# ใน วว. 2:12-17 อธิบายจดหมาย​ถึง​ ​คริสต​จักร​ที่​เมือง​เปอร์​กา​มัม ไว้ดัง​นี้​

– พระเยซูมาหาพวกเขา ในฐานะ ​ผู้​ทรง​ถือ​ดาบ​สอง​คม​ที่​คม​กริบ​

– พระเยซูทรงชมพวกเขา เรื่อง​
>> การยึด​มั่น​ใน​นาม​ของ​พระองค์
>> การ​ไม่​ปฏิ​เสธ​ความ​เชื่อ​ใน​พระเยซู แม้​มีการข่มเหงรุนแรงถึงขนาดบางคนท่ามกลางพวกเขาถูกฆ่าตาย

– พระเยซูทรงตำหนิพวกเขา เรื่อง​
>> มี​บาง​คน​ที่​ยึด​ถือ​คำ​สอน​เท็จ ล่อลวงให้พี่น้องกิน​อา​หาร​ที่​บูชา​รูป​เคารพ​และ​ล่วง​ประ​เวณี เหมือนการกระทำของ​บา​ลา​อัม
>> ​มี​คน​ที่​ยึด​ถือ​คำ​สอน​เท็จของ​พวก​นิ​โค​เลาส์​

– พระเยซูสั่งพวกเขา ให้
>> ​กลับ​ใจ​ใหม่

– พระเยซูเตือนพวกเขา
>> ​หากไม่ยอมกลับใจ พระเยซูจะ​มา​​ต่อ​สู้​กับ​พวก​เขา​ด้วย​ดาบ​ใน​ปาก​ของ​พระองค์ โดยเร็ววัน

– พระเยซูกล่าวถึงรางวัลสำหรับพวกเขา หากมีชัยชนะ ว่า
>> พวกเขาจะ​ได้รับมานาที่​ซ่อน​อยู่​ และ​จะ​ได้​หิน​ขาวที่มี​ชื่อ​ใหม่​จา​รึก​ไว้​ซึ่ง​ไม่​มี​ใคร​รู้​เลย​นอก​จาก​ตัวเขาเอง

3.@ การยึดมั่นในความเชื่อเป็นสิ่งประเสริฐและจะนำพระพรยิ่งใหญ่มาสู่ชีวิต
แต่สิ่งนั้นก็ไม่ได้ทำให้ผู้นั้นมีสิทธิดำเนินชีวิตในบาปได้ โดยพระเจ้าจะไม่จัดการอะไรเลย

จงยึดความเชื่อไว้มั่น และ ดำเนินชีวิตสอดคล้องกับความเชื่อนั้น

4.# ใน วว. 2:18-29 อธิบายจดหมาย​ถึง​ ​คริสต​จักร​ที่​เมือง​​ธิยา​ทิรา ไว้ดัง​นี้​

– พระเยซูมาหาพวกเขา ในฐานะ ​ผู้​เป็น​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า ผู้​ทรง​ทราบทุกสิ่ง และ​ทรง​มี​พระ​บาท​เหมือน​ทอง​สัม​ฤทธิ์ ผู้เป็นความมั่นคงแก่ผู้ที่ทนทุกข์เพื่อพระองค์

– พระเยซูทรงชมพวกเขา เรื่อง​
>> ​ความ​รัก ความ​เชื่อ การ​ปรน​นิบัติ และ​ความ​ทร​หด​อด​ทน​ของพวกเขา
>> ความ​ประ​พฤติ​ใน​ตอน​ปลาย​นั้น​ดี​กว่า​ตอน​ต้น มีการกลับใจใหม่ ชีวิตเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณ

– พระเยซูทรงตำหนิพวกเขา เรื่อง​
>> พวกเขาไม่ยอมจัดการ ผู้​หญิงที่​อ้าง​ตัว​เป็น​ผู้​เผย​พระ​วจนะ ที่สอน​และ​ล่อ​ลวงพี่น้อง ​ให้​ล่วง​ประ​เวณี​และ​กิน​อาหาร​ที่​บูชา​รูป​เคารพ

– พระเยซูสั่ง ผู้​ไม่​ถือ​คำ​สอนเท็จเหล่านั้น และ​ไม่​ยุ่งเกี่ยวกับ ความ​ล้ำ​ลึก​ของ​ซา​ตาน ให้พวกเขา
>> ยึด​มั่น​สิ่ง​ที่​มี​อยู่​จน​กว่าพระเยซู​จะ​มา

– พระเยซูเตือนพวกเขา​
>> หากผู้หญิงคนนั้นไม่ยอมกลับใจ พระองค์จะทำให้นางต้องล้มป่วย และ​จะ​ประ​หาร​ลูกๆ ของ​นาง​ให้​ตาย
>> หากคน​ที่​ล่วง​ประ​เวณี​กับ​ผู้หญิงนั้นไม่ยอมกลับใจ พระองค์ทำให้พวกเขาพบกับความ​ยาก​ลำ​บาก​ยิ่ง​ใหญ่
>> พระเยซูจะ​ให้​กับ​จัดการกับ​แต่​ละ​คน​ตาม​ความ​ประ​พฤติ​ของ​พวก​เขา

– พระเยซูกล่าวถึงรางวัลสำหรับพวกเขา หากมีชัยชนะและ​ปฏิ​บัติ​งาน​ของพระองค์​จน​ถึง​ที่​สุด ว่า
>> พวกเขาจะได้รับ​สิทธิ​อำ​นาจ​เหนือ​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ​
>> พวกเขา​จะ​ปก​ครอง​ดู​แล​คน​ทั้ง​หลาย​ด้วย​คทา​เหล็ก เหมือน​อย่าง​ที่​พระเยซู​ได้​รับ​อำ​นาจ​จาก​พระ​บิดา​
>> พวกเขา​จะได้รับ​มอบ​ดาว​ประ​จำ​รุ่ง ​​ด้วย

4.@ การปล่อยปละละเลย ให้คำสอนเท็จแพร่ไปในคริสตจักรเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัย

การทนทุกข์เพื่อพระคริสต์เป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่ และจะนำพระพรยิ่งใหญ่มาสู่ชีวิต

คำคม

“ ความทุกข์ในโลกนี้ ไม่ว่ามันจะมากแค่ไหน ก็มันสิ้นสุด ”