ขุมทรัพย์ วิวรณ์ 3

ภาพรวม

  • ในบทนี้กล่าวถึง จดหมายจากพระเยซูถึงคริสตจักรในเมือง ซาร์ดิส , ​ฟีลาเดลเฟีย และ ​เลา​ดี​เซีย​ เพื่อเรียกร้องให้พวกเขาดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะ ขณะที่ยังอยู่ในโลกนี้

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน วว. 3:1-6 อธิบายจดหมาย​ถึง​ ​คริสต​จักร​ที่​เมือง​ซาร์ดิส​ ไว้ดังนี้

– พระเยซูมาหาพวกเขา ในฐานะ ​ผู้ทรงมีพระวิญญาณทั้งเจ็ดของพระเจ้า และทรงมีดาวเจ็ดดวงนั้น 

– พระเยซูทรงชมพวกเขา เรื่อง​
>> มีสองสามคนในพวกเขาที่ไม่ได้ทำตัวให้เป็นมลทิน ดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์

– พระเยซูทรงตำหนิพวกเขา เรื่อง​
>> พวกเขาได้ชื่อว่ามีชีวิตอยู่ แต่ว่าตายแล้ว
>> ไม่พบความประพฤติที่ครบบริบูรณ์ของพวกเขาเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า 

– พระเยซูสั่งพวกเขา ให้
>> ​ตื่นขึ้น จากการจมอยู่ในบาป
>> เสริมกำลังให้กับส่วนที่เหลืออยู่ซึ่งจวนจะตายแล้วนั้น
>> ระลึกว่าพวกเขาเคยได้รับอะไรมา และเคยได้ยินอะไรมา แล้วถือรักษาสิ่งเหล่านั้นไว้
>> กลับใจใหม่

– พระเยซูเตือนพวกเขา
>> ​หากไม่ยอมกลับใจ ไม่ยอมตื่นขึ้น พระองค์​จะมาจัดการกับพวกเขาอย่างไม่ทันตั้งตัว เหมือนอย่างขโมย

– พระเยซูกล่าวถึงรางวัลสำหรับพวกเขา หากมีชัยชนะ ว่า>> พวกเขา​จะได้สวมเสื้อสีขาว
>> พวกเขาจะมีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตตลอดไป
>> พวกเขาจะได้รับ การรับรองจากพระเยซู เฉพาะพระพักตร์พระบิดาและต่อหน้าบรรดาทูตสวรรค์

1.@ วันนี้จิตวิญญาณของเรากำลังจะตายหรือกำลังถดถอย โดยที่เราไม่รู้ตัวหรือเปล่า?

วันนี้ ความรักที่เรามีต่อพระเยซูได้จืดจางลง แต่เราเข้าใจผิดว่า ยังคงรักพระองค์เช่นเดิมหรือไม่?

วันนี้ เรายังคงรักสิ่งที่พระเยซูรัก และเกลียดสิ่งที่พระเยซูเกลียด และดีใจอย่างเหลือล้นสำหรับสิ่งที่พระเยซูดีใจหรือไม่ เรารู้สึกอย่างไรเมื่อได้เห็น คนๆหนึ่งตัดสินใจต้อนรับเชื่อพระเยซู?

2.# ใน วว. 3:7-13 อธิบายจดหมาย​ถึง​ ​​คริสต​จักร​ที่​เมืองฟีลาเดลเฟีย​​ ไว้ดังนี้

– พระเยซูมาหาพวกเขา ในฐานะ ​ผู้บริสุทธิ์ ผู้ทรงสัตย์จริง ผู้ทรงมีลูกกุญแจของดาวิด ผู้ทรงเปิดแล้วจะไม่มีใครปิดได้ ผู้ทรงปิดแล้วจะไม่มีใครเปิดได้

– พระเยซูทรงชมพวกเขา เรื่อง
​>> การถือรักษาคำของพระองค์ ถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีกำลังเพียงเล็กน้อยก็ตาม
>> การไม่ได้ปฏิเสธพระเยซู แม้ถูกข่มเหง
>> การมีความทรหดอดทน ต่อความทุกข์ยากลำบาก

– พระเยซูไม่มีเรื่องตำหนิพวกเขาเลย

– พระเยซูสั่งพวกเขา ให้
>> ​ยึดมั่นในสิ่งที่พวกเขามี คือความเชื่อในข่าวประเสริฐ และการรักษาคำของพระองค์ เพื่อจะไม่ให้ใครชิงเอามงกุฎของเจ้าไปได้

– พระเยซูสัญญาพวกเขากับว่า
>> ​พระองค์จะจัด​วาง​ประตู​ที่​เปิด​ไว้​ตรง​หน้า​พวก​เขา ซึ่งจะ​ไม่​มี​ใคร​สา​มา​รถ​ปิด​ได้
>> พระองค์จะทำให้ พวก​ธรรม​ศาลา​ของ​ซา​ตาน​ มา​กราบ​ลง​แทบ​เท้า​ของ​พวกเขา
>> พระองค์จะให้ศัตรูของพวกเขา ​รู้​ว่า​พระองค์ทรง​รัก​พวกเขามากเพียงใด
>> พระองค์จะ​เฝ้า​รักษา​พวกเขา​ให้​พ้น​จาก​ช่วง​เวลา​แห่ง​การ​ทด​ลอง ซึ่ง​จะ​มา​ถึง​คน​ทั่ว​ทั้ง​โลก
>> พระองค์จะเสด็จกลับมาโดยเร็ว

– พระเยซูกล่าวถึงรางวัลสำหรับพวกเขา หากมีชัยชนะ ว่า
>> พวกเขา​จะได้เป็น​เสา​หลัก​อยู่​ใน​พระ​วิหาร​ของ​พระ​เจ้า​ของ​เรา
>> พวก​เขา​จะ​มีการทรงสถิตของพระเจ้า ชั่วนิรันดร์
>> พวกเขา​จะได้รับการ​จารึก​พระ​นาม​พระ​เจ้า , ชื่อเมืองของพระเจ้า และพระนามใหม่ของพระเยซู บนตัวเขา

2.@ เมื่อเรายึดมั่นที่จะ เชื่อฟัง ทำตามพระคำของพระเจ้า ถึงแม้ว่าในเบื้องต้นอาจดูเหมือนต้องสูญเสียมากมาย
แต่ในเบื้องปลายจะได้รับสิ่งประเสริฐมากมายเกินกว่าจะที่จะบรรยายได้

วันนี้ เราเอาจริงเอาจังในการยึดมั่นในการทำตามพระคำของพระเจ้ามากเพียงใด?

3.# ใน วว. 3:14-22 อธิบายจดหมาย​ถึง​ ​คริสต​จักร​ที่​เมืองเลา​ดี​เซีย​ ไว้ดังนี้

– พระเยซูมาหาพวกเขา ในฐานะ ทรง​เป็น​พยาน​ที่​ซื่อสัตย์​และ​สัตย์​จริง และ​ทรง​เป็น​ต้น​กำ​เนิด​ของ​สิ่ง​สาร​พัด​

– พระเยซูไม่ทรงชมพวกเขาเลย

– พระเยซูทรงตำหนิพวกเขา เรื่อง​
>> พวกเขาเป็นแต่อุ่นๆ ไม่ทิ้งพระเจ้าแต่ก็ไม่กระตือรือร้นเพื่อพระเจ้า
>> พวกเขาไม่รู้ตัวว่า พวกเขาเป็น​คน​น่า​สม​เพช น่า​สัง​เวช ​ยาก​จน ตา​บอด และ​เปลือย​กาย

– พระเยซูสั่งพวกเขา ให้
>> ​ซื้อ​ทอง​คำ​ที่​หลอม​ด้วย​ไฟ​จาก​เรา เพื่อ​เจ้า​จะ​ได้​มั่งมี
>> ​ซื้อ​เสื้อ​ผ้า​สีขาว เพื่อ​จะ​ได้​สวม​ให้​พ้น​จาก​ความ​อับ​อาย​ที่​ต้อง​เปลือย​กาย
>> ซื้อ​ยา​หยอด​ตา​ของ​เจ้า เพื่อ​เจ้า​จะ​ได้​เห็น
>>>> เหล่านี้หมายถึง กลับใจใหม่ มาหาพระเยซู อย่างกระตือรือร้น ให้พระเยซูช่วยพวกเขา สอนพวกเขา

– พระเยซูเตือนพวกเขา
>> ​หากไม่ยอมกลับใจ พระองค์จะคายพวกเขาออกจากปากของพระองค์ พวกเขาจะไม่มีส่วนร่วมในพระองค์
>> พระองค์​รัก​พวกเขา พระองค์จึงทรง​ตัก​เตือน​และ​ตี​สอนพวก​เขา
>> พระองค์​ยืน​เคาะ​อยู่​ที่ด้านนอก​ประตูใจของพวกเขา อยากเข้ามามีส่วนร่วมกับพวกเขา เพียงแค่พวกเขาเปิดใจ พระองค์จะเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตของพวกเขา

– พระเยซูกล่าวถึงรางวัลสำหรับพวกเขา หากมีชัยชนะ ว่า
>> พวกเขา​จะได้​นั่ง​กับพระเยซู​บน​พระ​ที่​นั่ง​ของ​พระองค์ เหมือน​อย่าง​ที่​พระเยซู​ได้​นั่ง​กับ​พระ​บิดา​

3.@ คนที่คิดไปเองว่า ตนเองเป็นคนฝ่ายวิญญาณ แต่ดำเนินชีวิตตามทางของเนื้อหนัง จะหลุดออกจากความสัมพันธ์กับพระเยซู

คนที่มีความสัมพันธ์อันดีกับพระเยซู ย่อมมีใจกระตือรือร้นในการดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า ในการรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์ และในการใช้ชีวิตเพื่อสิ่งนิรันดร์ในโลกหน้าไม่ใช่เพื่อสิ่งชั่วคราวในโลกนี้ (เป็นความหมายของ ทองคำ เสื้อขาว ตา ตามลำดับ)

คำคม

“ ชัยชนะที่แท้จริงของผู้เชื่อ ไม่ใช่การหลุดพ้นปัญหา
แต่เป็นการเผชิญทุกปัญหาตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ”