ขุมทรัพย์ วิวรณ์ 4

ภาพรวม

  • ในบทนี้ยอห์นได้บรรยายถึง นิมิตเกี่ยวกับการนมัสการในสวรรค์ที่พระเจ้าทรงสำแดงให้เขาเห็น

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน วว. 4:1-11 ยอห์นได้บรรยายถึงนิมิตที่พระเจ้าทรงสำแดงแก่เขา ว่า
เขา​เห็นสวรรค์ และในสวรรค์นั้นมี​ประตู​ที่​เปิด​อ้า​อยู่
เขาได้ยิน​พระ​สุรเสียง​แรก ดังเหมือนเสียงแตร ตรัส​กับ​เขา​ว่า
“จง​ขึ้น​มา​บน​นี้​เถิด และ​เรา​จะ​สำ​แดง​ให้​เจ้า​เห็น​สิ่ง​ที่​จะ​ต้อง​เกิด​ขึ้น​หลัง​จาก​นี้”

​ทัน​ใด​นั้น พระ​วิญ​ญาณ​ก็ทำให้เขาเห็น
​พระเจ้า​ประ​ทับ​บน​พระ​ที่​นั่ง​ในสวรรค์
พระองค์ทรงเต็มไปด้วยสง่าราศีงดงามยิ่งนัก และรอบพระที่นั่งก็อลังการอย่างยิ่ง

รอบพระที่นั่งนั้น ​มีผู้อาวุโส สวม​เสื้อ​สี​ขาว​และ​สวม​มง​กุฎ​ทอง​คำ 24 คน นั่งอยู่บน​บัล​ลังก์​อีก​ 24 ​บัล​ลังก์ รอบพระที่นั่งนั้น

พระที่นั่งนั้น ​มี​ฟ้า​แลบ และเสียง​ฟ้า​ร้อง ดัง​ก้องออก​มา​
และ​ด้านหน้าพระที่นั่ง มี​คบ​เพลิง 7 ​อัน​จุด​อยู่​ ซึ่งก็คือ ​พระ​วิญ​ญาณ​บริสุทธิ์ ผู้ทรงอยู่เหนือคริสตจักรทั้ง​ 7 ​

ตรง​หน้า​พระ​ที่​นั่ง​นั้น ​เป็น​เหมือน​ ​ทะเล​แก้ว​ที่​ใส​บริสุทธิ์
และ​บริ​เวณ​รอบๆ ​ ทั้ง​สอง​ข้างของพระที่นั่ง​นั้น มี​สิ่ง​มี​ชีวิต​ 4 ตน​ที่​มี​ตา​เต็ม ​ทั้ง​ข้าง​หน้า​และ​ข้าง​หลัง แต่ละตน มี 6 ปีก
– ตนที่ 1 ​เหมือน​สิงโต
– ตนที่ 2 ​เหมือน​โค
– ตนที่ 3 ​มี​หน้า​เหมือนมนุษย์
– ตนที่ 4 ​เหมือน​นก​อิน​ทรี​ที่​บิน​อยู่
ทั้ง 4 ตนนี้ ​ร้อง​ตลอด​วัน​ตลอด​คืน​ ไม่​ได้​หยุด​เลย ​ว่า
“บริ​สุทธิ์ บริ​สุทธิ์ บริ​สุทธิ์ องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​คือ​พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​ฤท​ธา​นุ​ภาพ​สูง​สุด
ผู้​ทรง​เคย​เป็น​อยู่ ผู้​ทรง​เป็น​อยู่ และ​ผู้​ที่​จะ​เสด็จ​มา”

เมื่อ​ใด​ก็​ตาม​ที่​สิ่ง​มี​ชีวิต​ทั้ง 4 นั้น ​ถวาย​พระ​สิริ พระ​เกียรติ และ​คำ​ขอบ​พระ​คุณ​แด่​พระ​เจ้า
ผู้​อา​วุโส​ทั้ง 24 คน ​ก็​ทรุด​ตัว​ลง​ต่อพระเจ้า และ​นมัส​การ​พระ​องค์​
และ​ถอด​มง​กุฎ​ ​วาง​ตรง​หน้า​พระ​ที่​นั่ง​ ร้อง​ว่า
“องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​และ​พระ​เจ้า​ของ​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย
พระ​องค์​ทรง​สม​ควร​ที่​จะ​ได้​รับ​พระสิริ พระ​เกียรติ​และ​ฤท​ธานุ​ภาพ
เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ทรง​สร้าง​สรรพ​สิ่ง และ​สรรพ​สิ่ง​ก็​ดำ​รง​อยู่
​และ​ถูก​สร้าง​ขึ้น​ตาม​พระ​ประ​สงค์​ของ​พระ​องค์”

1.@ พระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งสูงสุด เต็มด้วยสง่าราศี และสมควรที่เราจะเคารพ ยำเกรง เทิดทูนพระองค์

วันนี้ เราได้ปฏิบัติต่อพระเจ้าผู้สมควรจะที่ยำเกรงอย่างที่สุด ด้วยความยำเกรงสุดหัวใจของเราหรือไม่?

คำคม

“ การถวายเกียรติแด่พระเจ้าในสวรรค์ มีไว้สำหรับผู้ถวายเกียรติพระเจ้าในโลกนี้ ”