ขุมทรัพย์ วิวรณ์ 7

ภาพรวม

  • ในบทนี้ยอห์นบรรยายถึงนิมิตที่เขาเห็นเกี่ยวกับ ธรรมิกชนที่ยีนหยัดในความเชื่อจนวันตายได้รับรางวัล และบรรยายถึง คน ​144,000 คน บนโลก ที่พระเจ้าปกป้องพวกเขาจากภัยพิบัติ

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน วว. 7:1-17 ยอห์นได้บรรยายนิมิตที่พระเจ้าทรงสำแดงแก่เขาไว้ดังนี้

หลัง​จาก​เขาเห็นพระเยซูแกะตราดวงที่ 6 ของหนังสือม้วนแล้ว(วว.6)
เขาก็เห็น​ทูต​สวรรค์​ 4 องค์​ ยืน​อยู่​ที่​มุม​ทั้ง​ 4 ของ​แผ่น​ดิน​โลก
พวกเขายับยั้ง​ลม​ทั้ง 4 ​ของ​แผ่น​ดิน​โลก​ไว้
ทูตสวรรค์ทั้ง 4 นี้ ​ได้​รับ​มอบ​อำ​นาจ​ให้​ทำ​อัน​ตราย​แก่​แผ่น​ดิน​และ​ทะเล​

แล้วมี​ทูต​สวรรค์​อีก​องค์​หนึ่ง ​ ​มา​จาก​ทิศ​ตะวัน​ออก ถือ​ตรา​ประ​ทับ​ของ​พระ​เจ้าไว้
ทูตสวรรค์องค์นั้น ​ร้อง​ด้วย​เสียง​ดัง​ต่อ​ทูต​ทั้ง​ 4 นั้น ว่า
“จง​อย่า​ทำ​อัน​ตราย​แผ่น​ดิน ทะเล หรือ​ต้น​ไม้
จน​กว่า​เรา​จะ​ได้​ประ​ทับ​ตรา​บน​หน้า​ผาก​ของ​บรร​ดา​ผู้​รับ​ใช้​ของ​พระ​เจ้า​ของ​เรา”

แล้วก็มีเสียงพูดถึง​จำ​นวน​ผู้​ที่​ได้​รับ​การ​ประ​ทับ​ตรา​ ว่า มี ​144,000 คน​ ซึ่งมา​จาก​ทุก​เผ่า​ใน​อิส​รา​เอล ดังนี้
– ​จาก​เผ่า​ยูดาห์​ 12,000 คน
– ​จาก​เผ่า​รูเบน​ 12,000 คน
– จาก​เผ่า​กาด​ 12,000 คน
– จาก​เผ่า​อา​เชอร์​ 12,000 คน
– ​จาก​เผ่า​นัฟ​ทาลี​ 12,000 คน
– จาก​เผ่า​มนัส​เสห์ 12,000 คน
– ​จาก​เผ่า​สิเม​โอน​ 12,000 คน
– ​จาก​เผ่า​เลวี​ 12,000 คน
– ​จาก​เผ่า​อิส​สา​คาร์​ 12,000 คน
– จาก​เผ่า​เศ​บู​ลุน​ 12,000 คน
– ​จาก​เผ่า​โย​เซฟ​ 12,000 คน
– ​จาก​เผ่า​เบน​ยา​มิน​ 12,000 คน

จาก​นั้น​ มีมหา​ชน​ที่​ไม่​มี​ใคร​นับ​จำ​นวน​ได้ ที่​มา​จาก​ทุก​ประ​ชา​ชาติ ทุก​เผ่า ทุก​ชน​ชาติ​และ​ทุก​ภา​ษา
ยืน​อยู่​หน้า​พระที่นั่งของพระเจ้า​และ​ต่อหน้าพระเยซู
พวก​เขา​สวม​เสื้อ​ผ้า​สี​ขาว และ​ใน​มือถือ​ใบ​ตาล

พวก​เขา​ร้อง​เสียง​ดัง​ว่า
“ความ​รอด​ขึ้น​อยู่​กับ​พระ​เจ้า​ของ​เรา​ผู้​ประ​ทับ​บน​พระ​ที่​นั่ง และ​ขึ้น​อยู่​กับ​พระ​เมษ​โป​ดก”

แล้ว​ทูต​สวรรค์​ทั้ง​หมด​ที่​ยืน​อยู่​รอบ​พระที่นั่ง ก็​ทรุด​ตัว​ลง​หน้า​พระ​ที่​นั่ง นมัสการ​พระ​เจ้า ​กล่าว​ว่า
“อา​เมน คำ​สดุดี พระ​สิริ พระ​ปัญ​ญา คำ​ขอบ​พระ​คุณ พระ​เกียรติ ฤทธา​นุภาพ และ พระ​กำ​ลัง
จง​มี​แด่​พระ​เจ้า​ของ​เรา​ตลอด​ไป​เป็น​นิตย์ อาเมน”

แล้ว​คน​หนึ่ง​ใน​พวก​ผู้​อา​วุโส​ 12 คนก็ถาม​ยอห์น​ว่า
“คน​ที่​สวม​เสื้อ​ผ้า​สี​ขาว​เหล่า​นี้​คือ​ใคร? และ​มา​จาก​ไหน?”

ยอห์นจึงตอบ​ท่าน​ว่า “ท่าน​เจ้า​ข้า ท่าน​เองก็​ทราบ​อยู่​แล้ว”

ท่าน​จึง​บอก​ข้าพ​เจ้า​ว่า
“คน​เหล่านี้​เป็น​คน​ที่​มา​จาก​ความ​ยาก​ลำ​บาก​ครั้ง​ยิ่ง​ใหญ่
พวก​เขา​ชำระ​ล้าง​เสื้อ​ผ้า​ของ​เขา​ด้วย​พระ​โล​หิต​ของ​พระ​เมษ​โป​ดก​จน​ขาว​สะอาด
เพราะ​เหตุ​นี้ เขา​ทั้ง​หลาย​จึง​ได้​อยู่​หน้า​พระ​ที่​นั่ง​ของ​พระ​เจ้า
และ​ปรน​นิบัติ​พระ​องค์​ใน​พระ​วิหาร​ของ​พระ​องค์​ทั้ง​กลาง​วัน​และ​กลาง​คืน
และ​พระ​องค์​ผู้​ประ​ทับ​บน​พระ​ที่​นั่ง​จะ​ทรง​คุ้ม​ครอง​พวก​เขา
พวก​เขา​จะ​ไม่​หิว​หรือ​กระ​หาย​อีก​เลย
ดวง​อาทิตย์​และ​ความ​ร้อน​จะ​ไม่​แผด​เผา​เขา​อีก​ต่อ​ไป
เพราะ​ว่า​พระ​เมษ​โป​ดก​ผู้​ทรง​อยู่​กลาง​พระ​ที่​นั่ง​นั้น​จะ​ทรง​เลี้ยง​ดู​พวก​เขา
และ​จะ​ทรง​นำ​เขา​ไป​ยัง​น้ำพุ​แห่ง​ชีวิต
และ​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​เช็ด​น้ำ​ตา​ทุก​หยด​จาก​ตา​ของ​เขา​ทั้ง​หลาย”

1.@ เมื่อพระเยซูแกะตราดวงที่ 6 ของหนังสือม้วนแล้ว
นิมิตที่ยอห์นเห็น ได้สำแดงถึง ผู้เชื่อที่ไว้วางใจในพระเยซู ผู้ที่ยึดมั่นความเชื่อจนวันตาย ได้รับการชำระให้สะอาด และได้รับรางวัลของตน
อีกไม่นาน วันเช่นนี้จะมาถึง เราจะร่วมได้รับรางวัลในสิ่งที่เราได้ทำเพื่อพระเยซูในโลกนี้

วันนี้ โอกาสยังมีอยู่สำหรับเรา ที่จะทำบางอย่างเพื่อพระองค์
จงรีบลงมือทำ ก่อนที่จะหมดเวลา

คำคม

“ โอกาสเดียวที่เราจะทนทุกข์เพื่อพระเยซูได้ ก็คือ ขณะที่เรายังอยู่ในโลกนี้ ”